Als iemand niet in Jezus gelooft, maar wel goed heeft geleefd, waar gaat hij dan heen na zijn dood?

Deel 3 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen’ door Gijs van den Brink

 

Die kwestie bespreekt Paulus in Romeinen 2. We lezen in vs.14-15 hoe God over ongelovigen oordeelt. “Wanneer namelijk heidenen, die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten.”
Het geweten is hier een centraal punt. En niemand kent het geweten van een ander, alleen God en die persoon zelf. Het is dus inderdaad mogelijk dat een ongelovige behouden wordt, maar het is beslist niet zeker. En jij of ik zullen dit nooit weten over iemand. Alleen God oordeelt hierover.

Belangrijker is om naar anderen en naar de wereld te kijken met de ogen van God. Belangrijker is om na te denken over de vragen die God aan mij stelt. De wereld draait niet om mij, maar om Jezus Christus.
Er is iets wat in de ogen van God belangrijker is en wat we wel weten. En dat is dat het leven van die ongelovige persoon vandaag niet Jezus Christus eert en grootmaakt. Dat die persoon vandaag geen vruchten afwerpt voor Gods Koninkrijk. Dat hij of zij niet samen met ons bezig is de opdracht van Jezus  te vervullen. In plaats van allerlei vragen te stellen waarop we geen antwoord krijgen, is het beter je af te vragen welke vragen God aan jou en aan mij stelt.

Hij heeft alle mensen lief, ook zondaars en Hij verlangt dat zij behouden worden. En Hij vraagt aan jou en mij: wil je mij helpen? Wil jij mijn goede boodschap delen met die persoon?
Er is nog iets wat we ook zeker weten. En dat is wanneer iemand zich bekeerd heeft, dat hij of zij dan voor eeuwig behouden is. Want de Bijbel zegt in Hand.2:21 dat ieder die de naam van de Here Jezus aanroept behouden zal worden.

Dan is er geen twijfel meer!
Dan gaat die persoon God eren met zijn leven.
Dan gaat die persoon Jezus dienen en vrucht dragen.
Dan weten we zeker dat iemand behouden is.

Volgende keer: Deel 4 van de serie  ‘Antwoorden op vragen’ heeft als titel Is het mogelijk dat een christen zijn behoud verliest?

Kijk ook: Deel 2 van 12 van het thema Antwoorden op vragen’ ‘Hoe kan ik weten dat Jezus God is?’

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 3 van 12 uit het thema “Antwoorden op vragen’ waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!