Geschiedenis

Eind jaren ’70 van de vorige eeuw ontmoet Herman ter Welle, directeur van Evangelisch Centrum In de Ruimte in Soest in Noorwegen de bijbelleraar Thoralf Gilbrant. Deze laat hem   een 5-delige serie bij de bijbel zien die door hen was uitgegeven en waarvan de productie ook in de Verenigde Staten in voorbereiding was onder de naam “Complete Biblical Library”. Ter Welle is onder de indruk van het concept, maar terug in Nederland komt hij tot de conclusie dat de Noorse opzet veel te summier is voor het Nederlandse publiek, dat theologisch om meer kwaliteit vraagt.

Hij benadert de nieuwtestamenticus drs. Gijs van den Brink en de classicus drs. Henk Courtz om het concept uit te werken voor de Nederlandse context. Zij werken vanaf 1980 aan de productie van het eerste boekdeel Matteüs. In datzelfde jaar wordt Ds. J.C. Bette benaderd om als redacteur-manager het project te leiden. Vanaf 1986 verschijnt er gemiddeld een boekdeel per jaar in de serie bij het Nieuwe Testament (SBNT).

In 1998 raakt “In de Ruimte” met al haar geledingen (waaronder de Studiebijbel) in een faillissement, maar in 1999 wordt de uitgave van de StudieBijbelserie voortgezet door de daartoe door J.C. Bette en G. van den Brink opgerichte stichting “Centrum voor Bijbelonderzoek”. Vanuit dit centrum worden tussen 1999 en 2003 de laatste vier delen van het Nieuwe Testament uitgegeven.

In 2005 verschijnt de digitale uitgave op CD-Rom van de 17-delige serie op het Nieuwe Testament en in 2009 verschijnt deze digitale uitgave als internet versie.

In 2003 wordt gestart met de twaalfdelige uitgave van het Oude Testament (SBOT). Hiervoor wordt de oudtestamenticus dr. Mart-Jan Paul aangetrokken. Door de omvang van het Oude Testament wordt besloten de opzet iets te wijzigen waardoor de serie niet al te groot zou worden. In 2004 verschijnt het eerste deel (Genesis – Exodus).

In 2015 is de hele 29-delige boekenserie voltooid.  Aanvullingen en revisies verschijnen sindsdien alleen digitaal in de StudieBijbel applicatie.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!