Missie & Visie

Het Centrum voor Bijbelonderzoek richt zich op het kader van de kerk en geïnteresseerde gelovigen, met als doel hun inzicht in de Bijbel te verdiepen.  Het wil gelovigen en hun voorgangers voorzien van aanvullende informatie bij het Bijbellezen, om hen te ondersteunen in hun geloofsgroei.

Het CvB geeft op twee manieren inhoud aan deze missie:

  • door publicatie in boekvorm en online van Bijbelcommentaren, artikelen, woordstudies en het StudieBijbel-magazine.
  • door het stimuleren en geven van Bijbelonderwijs

Het Centrum voor Bijbelonderzoek is hierdoor in de loop van de achterliggende dertig jaar uitgegroeid tot een kenniscentrum. Het theologisch uitgangspunt is dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is.

 

Blijf op de hoogte...