Dossier: Voorbereiding op Pinksteren

We bevinden ons op dit moment tussen Pasen en Pinksteren. In deze tijd wordt extra nagedacht over de rol van de Heilige Geest in de gemeente of de kerk. In dit dossier worden u een aantal materialen geboden die u kunnen helpen bij de voorbereiding op Pinksteren. Het kan zijn dat u bezig bent met een preek en extra informatie zoekt. Het kan ook zijn dat u meer verdieping verlangt in uw persoonlijk leven en informatie zoekt over de Heilige Geest. Dit dossier kan daarvoor een aanzet zijn. In onderstaand overzicht vindt u meer informatie die u daarbij zou kunnen helpen.

 

De Heilige Geest in het Oude Testament – Mart Jan Paul (StudieBijbel Magazine 10 nummer 2, 2016, pagina 8-11

Mart Jan Paul begint het artikel met de volgende zin: ,,Het werk van de Geest in het Oude Testament is moeilijk in woorden te vatten.” Het artikel is een pallet van beschrijvingen van het werk van de Geest in het Oude Testament. Het loopt uit op de bekende profetie uit Joël die vooruitkijkt naar Pinksteren in het Nieuwe Testament.

U kunt dit Magazine bestellen op de website via deze link.

De Heilige Geest in het Nieuwe Testament – Gijs van den Brink (StudieBijbel Magazine 10 nummer 2, 2016, pagina 4-7.

In dit artikel trekt Gijs van den Brink lijnen vanuit het Oude Testament, de bediening van Jezus op aarde naar de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. Hij laat zien wat de uitstorting van de Heilige Geest ons vandaag de dag te zeggen heeft.

U kunt dit artikel in de StudieBijbel vinden via deze link.

Het nut van de geestesgaven – Gijs van den Brink (StudieBijbel Magazine 3 nummer 1, 2009, pagina 4-7

Wat zijn gaven van de Heilige Geest en welke rol spelen ze in de gemeente en in het persoonlijk leven van een gelovige? Gijs van de Brink gaat in dit artikel niet zozeer in op elke afzonderlijk gave die in de Bijbel wordt genoemd, maar meer op het doel ervan.

U kunt dit Magazine bestellen op de website via deze link.

Blogs over het werk van de Heilige Geest

In deze blogs geeft Gijs van den Brink een overzicht van thema’s rondom het werk van de Heilige Geest. Onder andere komen aan bod: de gaven van de Geest, volheid van de Geest en de uitstorting van de Heilige Geest.

U kunt deze blogs vinden via deze link.

De heerschappij van de Wet en van de Geest – Gijs van den Brink, 1995.

In dit artikel legt Gijs van de Brink de rol van de wet en de Geest in het Nieuwe Testament naast elkaar vanuit Romeinen 7 en 8.

U kunt dit artikel vinden in de StudieBijbel via deze link.

De geestesdoop in de vroege kerk – Gijs van den Brink, 1996

Tot slot een artikel dat gaat over de geestesdoop in de tijd van Tertullianus (geboren in de 2e helft van de 2e eeuw). Over de doop met de Heilige Geest is verschil van mening binnen de kerk. Hoe dachten de vroege gelovigen daarover en wat kunnen wij daarvan leren? Is het een sacrament of is dat het niet? Gijs van den Brink kijkt terug zodat we daar vandaag de dag ons voordeel mee kunnen doen.

U kunt het artikel vinden in de StudieBijbel via deze link.

 

 

Ga terug naar het nieuwsoverzicht

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!