Privacy verklaring

1. Het Centrum voor Bijbelonderzoek (CvB) zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.

2. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is dat het CvB de overeenkomst die zij met u is aangegaan kan nakomen, alsmede dat het CvB aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen kan doen.

3. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

4. De persoonsgegevens zijn alle gegevens die u invult in het bestelformulier wanneer u een product bestelt of hebt besteld.

5. Door het aangaan van een overeenkomst met het CvB verleent u uitdrukkelijk toestemming aan het CvB voor het doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen, door het CvB.

6. Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen van het CvB, kunt u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan het CvB laten weten. Het CvB zal in al haar aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen melden waar u kunt laten weten hierop geen prijs (meer) te stellen. Het CvB zal deze verwerking van uw persoonsgegevens dan onmiddellijk (doen) stopzetten, alsmede uw persoonsgegevens opgenomen in dit bestand anonimiseren (voor gebruik voor statisch onderzoek door of ten behoeve van het CvB).

7. U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of e-mail) verzoek hiertoe aan het CvB te richten. Het CvB zal u dan binnen vier weken een overzicht verstrekken van uw bij het CvB aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 2) niet volledig of relevant zijn of in strijd zijn met een wettelijk voorschrift, dient u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan het CvB te melden, waarbij u aangeeft dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden.

Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geeft u in uw bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van uw persoonsgegevens aan. Het CvB zal in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij het CvB hiertoe niet in staat is. In dat geval zal het CvB uw persoonsgegevens uit haar bestand(en) verwijderen.

Blijf op de hoogte...