Aanbidding, eerbied en gehoorzaamheid

Deel 7 van 8 van het thema ‘Lessen uit Prediker door Gijs van den Brink

 

Vervolgens spreekt de prediker over de ware aanbidding, over serieus bidden, waarbij je goed nadenkt over wat je tegen God zegt (4:17-5:6). Je moet niet offers gaan brengen in de tempel zonder te beseffen wat je verkeerd deed. Hij zegt dat als we tot God naderen, we moeten beginnen met luisteren (4:17). Een wijs persoon luistert meer dan dat hij spreekt (5:1). En als we spreken moet we ook doen wat we zeggen. Woorden en daden moeten overeenstemmen. De prediker spreekt over integer bidden. Zoals ook Jezus hierover spreekt in Joh. 4:24. ‘God is geest en wie Hem aanbidden moeten aanbidden in geest en in waarheid’.

Uiteindelijk blijft er maar één ding over: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na (Pr.12:12-13). Het is precies dezelfde conclusie die we vinden aan het slot van het lied over de zoektocht naar wijsheid in het boek Job (Job 28:28). Het boek Prediker brengt geen filosofie, maar is een wijsheidsboek. Prediker is een boek dat een praktische levenswijsheid schetst, gericht op het leven in de wereld van God. In die zin vergelijkbaar met het boek Spreuken.
De prediker spreekt niet vanuit Gods openbaring, maar vanuit wat hij ziet en wat je met het menselijk verstand kunt weten. De prediker krijgt op deze wijze geen antwoord op al zijn vragen. Hij komt tot de conclusie dat de wijsheid die je nodig hebt om alles te begrijpen wat er in de wereld gebeurt, voor een mens niet bereikbaar is.

Volgende keer: Deel 8 van de serie lessen uit Prediker heeft als titel ‘Het leven is niet maakbaar’

Kijk ook: Deel 6 van 8 van het thema ‘Lessen uit Prediker ‘onderdrukking en onrecht’

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 7 van 8 beknopte blog over het thema “Lessen uit Prediker” uit StudieBijbel Magazine, waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!