Het verkeerde voorbeeld van Naomi

Deel 6 van 8 van het thema ‘Lessen uit het boek Ruth door Gijs van den Brink

 

Tegenover Ruth staat het voorbeeld van Naomi, een geboren Israëliet met weinig geloof. Ruth vertegenwoordigt in het boek Gods norm, maar Naomi is haar tegenbeeld en vertegenwoordigt de doorsnee menselijke norm. Ze gelooft wel in God, maar haar geloof heeft haar leven niet veranderd. Ze denkt en leeft volgens algemeen menselijke normen. Daarmee wordt zij een voorbeeld van een naam-gelovige. Zij wekt bij ons medelijden op in algemeen menselijke zin, maar als wij goed lezen dan zien we hier een vrouw die weinig of geen geloof heeft. Door de hongersnood vlucht Elimelech met vrouw en kinderen naar een heidens land. Een menselijke en natuurlijke reactie. Maar in het licht van Gods openbaring in de wet van Mozes is een hongersnood het gevolg van ongehoorzaamheid van het volk.
Niet vluchten, maar bekering is nodig is om uit de problemen te komen (Deut.30:1-2). Maar Elimelech en Naomi vluchten. Het gevolg is nog grotere problemen, vader Elimelech sterft. Dan huwen de zoons met Moabitische vrouwen die andere goden aanbidden. Dit was uitdrukkelijk verboden in de wet van Mozes (Deut.7:3-4). Gevolg is dat het oordeel zich voortzet en de zoons ook sterven. Als Naomi hoort dat God haar volk weer brood heeft gegeven (1:6), keert ze terug. Niet omdat ze berouw heeft van haar vlucht, maar omdat er weer brood is in Israël. Naomi adviseert haar schoondochters om in Moab te blijven, weer te trouwen en kinderen te krijgen (1:8-10). Louter aards geluk wenst ze hen toe.
Ze beargumenteert dit vervolgens nog sterker door te zeggen ‘je schoonzuster gaat terug naar haar volk en haar goden, ga toch mee’ (1:15). Naomi is alleen gericht op aardse fysieke voorspoed, zoals blijkt vanaf haar vlucht uit Israël met Elimelech. Niet een relatie met God en zijn geboden, maar eigen aardse voorspoed is wat haar motiveert. En dan komt het ergste, ze geeft God de schuld van haar ongeluk. Ze zegt ‘de Almachtige heeft mij een heel bitter leven gegeven’ en ook dat ze ‘vol’ is weggegaan, met man en twee zoons, maar nu ‘leeg’ terugkomt, zonder man en zoons (1:21-22). Ze komt terug met alleen een schoondochter die weduwe en vreemdeling is. In het licht van Gods openbaring is het precies omgekeerd. Ze ging ‘leeg’ weg, hongerig en met twee zieke zoons, en ze komt ‘vol’ terug met een schoondochter bij wie de liefde voor haar en voor God iedereen en alles overtreft.
De climax van het ongeloof van Naomi komt naar voren in hoofdstuk 3:1-4, waar we lezen hoe zij te werk gaat om Ruth en Boaz bij elkaar te brengen. Naomi doet hier minstens drie dingen die niet naar Gods wil zijn.

  1. Ze had Ruth moeten vertellen dat Boaz een familielid was die als losser zou kunnen optreden en haar van schulden zou kunnen vrijkopen. Maar ze noemt hem ‘familie’ en vermijdt de juridische term ‘losser’.
  2. Naomi had met Ruth naar de oudsten in de stadspoort moeten gaan, om haar zaak te bespreken, zoals Boaz dat later wel doet. Een huwelijk wordt niet geregeld door een man en vrouw zelf in de nacht op een dorsvloer.
  3. Naomi had Ruth niet mogen vragen om zich te wassen, te zalven en haar rouwkleed te vervangen voor andere kleding, want deze gaven juist aan dat zij volgens de wet weduwe was (vergelijk 2Sam.12:20). Naomi kiest voor de weg van een lichamelijke verleiding in plaats van de weg via wet en recht.

Ondanks deze ‘wereldse’ adviezen van Naomi hebben zowel Boaz als Ruth zich voortreffelijk gedragen. Maar niet dankzij Naomi, maar ondanks Naomi.

Volgende keer: Deel 7 van de serie ‘Lessen uit het boek Ruth’ heeft als titel ‘Messiaanse betekenis van Ruth’

Kijk ook: Deel 5 van 8 uit het thema ‘Lessen uit het boek Ruth’ ‘Ruth en Boaz als goede voorbeelden

 

 

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 6 van 8 uit het thema “Lessen uit het boek Ruthwaar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2022) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Ruth en Boaz als goede voorbeelden

Deel 5 van 8 van het thema ‘Lessen uit het boek Ruth door Gijs van den Brink

 

Voor de Joodse rabbi’s is Boaz de model Israëliet en Ruth de volmaakte proseliet. Ruth is een voorbeeld van een moedige vrouw vol geloof en liefde (3:11) die in levensstijl ver uitsteekt boven het gemiddelde van haar tijd. In tegenstelling tot de rebellie en goddeloosheid van het volk Israël in deze tijd is de heidense Ruth een voorbeeld van integriteit en rechtvaardigheid. Ruth is een voorbeeld in loyaliteit en liefde voor haar schoonmoeder Naomi, als ook voor haar losser Boaz. In beide relaties staan goedheid en liefde voorop.
Ook Boaz is een voorbeeldkarakter. Als Ruth aren komt lezen op de akker van Boaz, doet hij vrijwillig veel meer dan de wet voorschrijft (2:8-10, 14-16, 21). Dat maakt ook hem tot een voorbeeld. Het sleutelwoord in de daden van Ruth en Boaz is het Hebreeuwse woord chesed. Het heeft een brede betekenis en wordt wel vertaald met ‘vriendelijk, goed, liefdevol, genadevol, trouw, loyaal.’ Chesed is een woord dat het karakter van God kenmerkt. Als God aan Mozes verschijnt zegt Hij van zichzelf dat Hij overvloedig is in chesed, in goedheid en liefde en trouw (Ex.34:6-7). In de tien geboden zegt God dat Hij zijn chesed, zijn goedheid betoont aan hen die Hem liefhebben en gehoorzamen (Ex.20:6; Deut.5:10). Het karakter en de werken van Ruth zijn vol van de chesed van God, van goedheid, liefde en trouw. Boaz en Ruth zijn voorbeelden van gelovigen die de wet in hun hart hebben. Zij zijn vervuld van liefde en trouw die alle plicht ver overtreft.

Volgende keer: Deel 6 van de serie ‘Lessen uit het boek Ruth’ heeft als titel ‘Het verkeerde voorbeeld van Naomi’

Kijk ook: Deel 4 van 8 uit het thema ‘Lessen uit het boek Ruth’ ‘Het belang van een geloofsbeslissing’

 

 

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 5 van 8 uit het thema “Lessen uit het boek Ruthwaar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2022) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Het belang van een geloofsbeslissing

Deel 4 van 8 van het thema ‘Lessen uit het boek Ruth door Gijs van den Brink

 

Heel bekend zijn de woorden die Ruth tegen Naomi uitspreekt: ‘Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God (1:16). Ruth kiest voor een onzekere toekomst door haar liefde voor Naomi. En dat terwijl Naomi zegt dat elke kans op een huwelijk en een vreugdevol leven voor haar dan voorbij is. Toch kiest Ruth voor de vriendschap met haar schoonmoeder Naomi.

Als een rode draad loopt door het boek Ruths beslissing om een leven te leven van trouw en liefde. Door deze keuze leert zij als heidense vrouw de waarachtige en enige God kennen met alle zegeningen die hieruit voortvloeien. De geschiedenis van Ruth en Richteren laat zien hoe God met mensen omgaat: bij ongehoorzaamheid aan Hem volgt straf en vloek (Deut.28). Maar wie Hem gehoorzaam dient, ontvangt zegen.
Ruth staat op een bepaald moment in haar leven helemaal alleen. Ze bezit niets meer. Geen god heeft haar geroepen, geen god belooft haar een zegen, geen mens komt haar helpen. Zij maakt haar keuze zonder steun van iemand anders. Ze weet dat het gevolg van haar keuze zal betekenen dat ze alleen moet blijven en zal worden afgewezen, dat het zelfs haar dood kan betekenen. Ruth heeft gebroken met haar familie, met haar land en haar geloof in de god Kemos. En ook heeft zij haar huwelijksliefde verruild voor liefde voor haar schoonmoeder, een oude vrouw. Een jonge vrouw die kiest haar leven toe te wijden aan een oude schoonmoeder in plaats van naar een nieuwe man te zoeken. Een jonge vrouw die al haar liefde geeft aan een oude vrouw in een wereld waar vrouwen afhankelijk zijn van mannen. In de hele geschiedenis van Israël is er geen radicalere beslissing bekend dan die van de heiden Ruth.

Volgende keer: Deel 5 van de serie ‘Lessen uit het boek Ruth’ heeft als titel ‘Ruth en Boaz als goede voorbeelden’

Kijk ook: Deel 3 van 8 uit het thema ‘Lessen uit het boek Ruth’ Gods leiding en Zijn doel in ons leven

 

 

 

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 4 van 8 uit het thema “Lessen uit het boek Ruthwaar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2022) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Gods leiding en Zijn doel in ons leven

Deel 3 van 8 van het thema ‘Lessen uit het boek Ruth door Gijs van den Brink

 

God werkt zijn plan uit en komt tot zijn doel. Hij kan een leven van ellende, dood en leegheid veranderen in een leven van liefde en overvloed. Dat leren we uit het verhaal van Naomi en Ruth. Naomi is gaan denken dat God zich tegen haar gekeerd heeft, dat Hij haar vijand is geworden (Ruth 1:13, 21). Het tegendeel is waar, God heeft plannen die zij op dat moment nog niet beseft. Naomi denkt dat het onmogelijk is dat haar schoondochters in Israël een man zullen krijgen en dat zij dus altijd ongelukkig zullen zijn. Maar wat onmogelijk is bij mensen is mogelijk bij God. En daarbij heeft Hij niet eens altijd wonderen en visioenen nodig.

Ruth gaat vanuit haar armoede aren lezen (2:1-7; vgl. Lev.19:9; 23:22). Het is een vernederend en gevaarlijk werk, dat alleen arme mensen moeten doen. De maaiers waren vaak ruwe en grove mannen met een slecht karakter. Maar God zorgt ervoor dat ze ‘toevallig’ op de akker van Boaz terecht komt (2:3). Want Boaz is familie van Naomi. Boaz krijgt liefde voor Ruth, maar neemt geen verder initiatief. Als Naomi dit wel doet, legt hij uit waarom hij niet eerder initiatief nam (3:10-13). Hij is niet het meest nabije familielid. En bovendien is hij veel ouder dan Ruth (3:10). Maar wanneer het andere familielid benaderd wordt door Boaz, wijst hij het aanbod af (hfst.4).

Ruth ontvangt genade van God. Zij krijgt naast Boaz als man ook nog een zoon, Obed. Wat onmogelijk was in de ogen van Naomi, is mogelijk bij God. Maar dat gaat niet buiten ons mensen om. Het geloof in Gods leiding mag niet passief maken. Integendeel, het is een vrucht van de toewijding, liefde en trouw van Ruth. Als geloof in Gods leiding ons passief maakt, hebben we niet begrepen wat geloof is. Dan verwarren we het geloof in een levende God met geloof in het noodlot. Een doods en dwingend noodlot waar je geen enkele invloed op hebt. Dat is heidendom en heeft niets te maken met het geloof en vertrouwen in God.
Het boek Ruth is vol van de verborgen leiding van God in het leven. Niet verborgen voor de gelovigen, maar wel voor ongelovigen. Zij zien alleen maar ‘toeval’. Verborgen leiding is eigenlijk niet het goede woord. Gods leiding is niet verborgen, maar gebeurt impliciet in en door gewone dingen en gebeurtenissen. Andere Bijbelboeken benadrukken vaak Gods bovennatuurlijke werken. Het boek Ruth getuigt van Gods leiding via gebeurtenissen in het gewone dagelijks leven van gewone mensen zoals Boaz en Ruth.

Volgende keer: Deel 4 van de serie ‘Lessen uit het boek Ruth’ heeft als titel ‘Het belang van een geloofsbeslissing’

Kijk ook: Deel 2 van 8 uit het thema ‘Lessen uit het boek Ruth’ Oordeel en genade

 

 

 

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 3 van 8 uit het thema “Lessen uit het boek Ruthwaar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2022) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

De goddeloze chaotische samenleving in de tijd van Ruth

Deel 1 van 8 van het thema ‘Lessen uit het boek Ruth door Gijs van den Brink

 

De inhoud van het boekje Ruth staat in scherp contrast met de duistere en donkere richterentijd. Het is een verhaal van liefde, toewijding en verlossing. Ruth is een Moabitische vrouw die haar eigen volk en cultuur verlaat om zich aan te sluiten bij het volk en de God van Israël. Ruth toont geloof en trouw in een periode van complete trouweloosheid en goddeloosheid in Israël. Daarom beloont God haar met een nieuwe man (Boaz) en een zoon (Obed) en een bevoorrechte positie. Zij wordt de overgrootmoeder van koning David.

We lezen in Ruth 1:1 ‘In de tijd van de rechters brak er in het land een hongersnood uit. Een man trok weg uit Betlehem, in Juda, om zich met zijn vrouw en zijn twee zonen als vreemdeling in de vlakte van Moab te vestigen.’ Het boek Ruth speelt zich af in de tijd van de Richters (1400-1000 v.Chr.). Dit is een tijd van geloofsafval, oorlog, geweld, moreel verval, afgoderij en anarchie. Tijdens een hongersnood vertrekt Elimelech met zijn vrouw Naomi en hun twee zoons naar Moab. Moab was een land ten noordoosten van de dode zee, waar de god Kemos en andere afgoden van regen en vruchtbaarheid vereerd werden. Wat dit betreft kun je zeggen dat ze met deze vlucht van de regen in de drup zijn gekomen.
[wordt vervolgd]

Volgende keer: Deel 2 van de serie ‘Lessen uit het boek Ruth’ heeft als titel ‘Oordeel en genade’

Kijk ook: Deel 7 van 7 uit het thema ‘Lessen uit Hooglied’ ‘Jezus en het Hooglied

 

 

 

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 1 van 8 uit het thema “Lessen uit het boek Ruthwaar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2022) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Jezus en het Hooglied

Deel 7 van 7 van het thema ‘Lessen uit Hooglied’ door Gijs van den Brink

 

Tot nu toe spraken we over de natuurlijke historische betekenis van het lied dat Hooglied heet. Maar er is ook een geestelijke toepassing. De profeten noemen het volk van God de bruid van God (Jes.62:5; Jer.2:2). En Paulus zegt in Ef.5:32 dat het huwelijk een geheimenis, een mysterie is. Hij zegt: “Dit mysterie is groot – en ik betrek het op Christus en de kerk.”
Het huwelijk is een afschaduwing van de liefdevolle relatie tussen Jezus Christus en de gemeente. En het boek Openbaring beschrijft dat bij de wederkomst van Jezus een bruiloftsmaaltijd wordt gehouden (Op.19:6-9).
Vanuit de boodschap van de Bijbel als geheel kan het Hooglied als een gelijkenis gelezen worden. Pas op, een gelijkenis is geen allegorie waarin elk detail een geestelijke betekenis heeft. Dat is niet alleen onmogelijk, maar het is ook gewoon fout. Want in de Bijbel komt geen allegorie voor. De Bijbel kent alleen typologie en gelijkenissen.
En zo is koning Salomo een type, een schaduwbeeld van Jezus Christus. En het herdersmeisje is een type van de gemeente, de kerk.
Een gelijkenis is een gebeurtenis uit het dagelijks leven met een geestelijke betekenis. Zo kunnen we uit het verlangen van bruid naar bruidegom iets leren over het verlangen van de gelovigen naar Jezus Christus.
We leren in het Hooglied iets over het liefdesverlangen tussen de gelovigen en Jezus Christus. Ook in onze relatie met Jezus voelen wij de pijn als er een afstand is gekomen. Ook in onze liefdesrelatie met Jezus gaat het om wachten, zoeken en vinden.
Ook wij zien uit naar de komst van de bruidegom die komt om ons te halen zodat wij altijd bij Hem mogen zijn.

Volgende keer: Deel 1 van de serie ‘Lessen uit het boek Ruth’ heeft als titel ‘De goddeloze chaotische samenleving in de tijd van Ruth’

Kijk ook: Deel 6 van 7 uit het thema ‘Lessen uit Hooglied’ ‘Ware liefde wacht op het juiste tijd

 

 

 

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 7 van 7 uit het thema “Lessen uit Hooglied” waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2022) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Liefde die zonde overwint

Deel 5 van 7 van het thema ‘Lessen uit Hooglied’ door Gijs van den Brink

 

De nadruk ligt in Hooglied op het verlangen van twee geliefden. Niet de seksuele relatie is het belangrijkste, maar het liefdesverlangen naar elkaar. En de pijn die gevoeld wordt als er een afstand is gekomen. In dit alles gaat het om wachten, zoeken en vinden.

Hooglied beschrijft een man-vrouw relatie die niet bepaald wordt door familieregels en ook niet door macht en geld. Ook wordt dit huwelijk niet bepaald door het gezag van vaders en broers. De vrouw in het Hooglied wordt niet uitgehuwelijkt door haar vader en is ook niet het bezit van haar man. Maar het gaat nog verder. Twee dingen vallen op. Ten eerste dat de bruid in Hooglied veel meer aan het woord is dan de bruidegom. En ten tweede dat de vrouw in verreweg de meeste gevallen het initiatief neemt.
Het boek beschrijft een huwelijksrelatie die doet denken aan het paradijs vóór de zondeval. We zien hier een man en vrouw die elkaar aanvullen. Hooglied toont ons een huwelijksliefde die te midden van de aardse zondige werkelijkheid iets van Gods genade laat zien.
Daarom is wat we in Hooglied over het huwelijk lezen te vergelijken met wat Paulus zegt in Ef.5. Het gaat om een liefde die een afspiegeling is van de liefde tussen Jezus en de kerk.
De polygamie, die bij Kaïn al begon (Gen.4:23), is een scheefgroei van de oorspronkelijke bedoeling van God met het huwelijk. Deze scheefgroei wordt in het boek Hooglied bekritiseerd en gecorrigeerd.
Te midden van onze gebroken wereld laat God in de pure liefdesverhoudingen tussen man en vrouw iets van zijn genade zien. Dat wijst ook naar de toekomst wanneer het kwaad overwonnen zal zijn.

Volgende keer: Deel 6 van de serie ‘Lessen uit Hooglied’ heeft als titel ‘Ware liefde wacht op de juiste tijd’

Kijk ook: Deel 4 van 7 uit het thema ‘Lessen uit Hooglied’ ‘De huwelijksnacht en trouwen uit liefde

 

 

 

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 5 van 7 uit het thema “Lessen uit Hooglied” waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2022) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

De huwelijksnacht en trouwen uit liefde

Deel 4 van 7 van het thema ‘Lessen uit Hooglied’ door Gijs van den Brink

 

De voltrekking van het huwelijk wordt heel poëtisch beschreven in 4:16- 5:1. Het is het hart van het Hooglied en beschrijft ongetwijfeld de seksuele relatie. De bruid zegt “Ontwaak, noordenwind! Kom, zuidenwind! Waai door mijn hof, laat zijn balsems geuren. Mijn lief moet in zijn hof komen, laat hij daar zijn zoete vruchten proeven”. En dan antwoordt de bruidegom “Hier ben ik in mijn hof, zusje, bruid van mij. Ik pluk mijn mirre en mijn balsem, ik eet mijn honing uit mijn honingraat, ik drink mijn melk en mijn wijn”. En dan zeggen de meisjes: “eet, vriend en vriendin! Drink, en word dronken van liefde!”

Nadat ze een tijdje in de hoofdstad Jeruzalem hebben gewoond in het paleis van de koning, verlangt de bruid terug naar haar geboorteplaats. Ze probeert Salomo te overtuigen om met haar terug te gaan (7:12-13). En dat lukt, ze gaan terug en daar vindt de vijfde ontmoeting plaats (8:5-7). Hun relatie wordt weer dieper. Hun liefde wordt door niets verstoord, ook niet door jaloezie en omstandigheden.
Het meisje uit Sunem is in werkelijkheid een dochter uit een gewone boerenfamilie in de noordelijke provincie Galilea. Een vrouw met eenvoudige gedachten die houdt van het leven in het dorp en op het platteland. Salomo is verliefd op een vrouw ver beneden zijn stand als koning. Hij verheft het meisje tot de status van koningin en hij zelf wordt naast deze koningin als een kind. Het eenvoudige meisje leert de koning eenvoud. Het herdersmeisje brengt de koning naar haar niveau, naar haar sfeer van leven. Het eenvoudige meisje brengt de koning die in weelde met veel vrouwen leeft tot de pure en zuivere liefde.

Volgende keer: Deel 5 van de serie ‘Lessen uit Hooglied’ heeft als titel ‘Liefde die zonde overwint’

Kijk ook: Deel 3 van 7 uit het thema ‘Lessen uit Hooglied’ Twee verliefde mensen ontmoeten elkaar 

 

 

 

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 4 van 7 uit het thema “Lessen uit Hooglied” waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2022) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Twee verliefde mensen ontmoeten elkaar

Deel 3 van 7 van het thema ‘Lessen uit Hooglied’ door Gijs van den Brink

 

Het Hooglied bezingt vijf ontmoetingen van de twee geliefden. Bij de derde ontmoeting trouwen ze. Elke ontmoeting vertoont dezelfde kenmerken:

  1. De vrouw verlangt naar de man
  2. Hij bezoekt haar en zij maakt complimenten
  3. Hij maakt complimenten en verlangt naar haar
  4. Zij nodigt hem uit en verlangt naar hem.

Er is ook een vermaning die steeds weer terugkeert en steeds op hetzelfde moment in het lied. De vermaning is gericht aan de meisjes van Jeruzalem: “Meisjes van Jeruzalem, ik bezweer je bij de gazellen, bij de hinden op het veld: wek de liefde niet, laat haar niet ontwaken voordat zij het wil.” (2:7; vgl. 3:5; 5:8; 8:4). Tegenover het brandende verlangen van de bruid naar de bruidegom klinkt steeds weer deze waarschuwing voor de meisjes van Jeruzalem.
De liefdesrelatie tussen man en vrouw wordt op een prachtige en zuivere wijze en met veel oosterse symboliek beschreven. De liefde wordt nooit grof of ruw beschreven, wel vaak intiem. Ook de intieme huwelijksliefde tussen man en vrouw is door God geschapen en staat uitvoerig in de Bijbel.
Alles wat daarin een rol speelt kun je hier lezen. Over aantrekkelijk zijn, verlangen naar elkaar hebben, vriendschap, genieten van elkaar, trouw en respect.
Bijvoorbeeld van hem in 1:15 “Je bent zo mooi, vriendin van mij, je bent zo mooi! Je ogen zijn duiven” en van haar in 1:16 “Wat ben je mooi, mijn lief, wat ben je bekoorlijk. Het groen is ons bed”. Dan weer van hem in 2:2 “Als een lelie tussen de distels, zo is mijn vriendin tussen de meisjes” en van haar in 2:3 “Als een appelboom tussen de bomen van het bos, zo is mijn lief tussen de jongens. Ik verlang in zijn schaduw te zitten, met mijn tong wil ik zijn zoete vruchten proeven”.

In hoofdstuk 4 vergelijkt de bruidegom zijn aanstaande bruid met een tuin die in bloei staat en waarin een fontein van water opspringt. “Je bent een bron omringd door tuinen, een put met helder water, een bergbeek van de Libanon”(4:15). Maar deze tuin is voor hem nog gesloten. “Zusje, bruid, een besloten hof ben jij, een gesloten tuin, een verzegelde bron” (4:12). Het maagd zijn van de bruid wordt vergeleken  met een “gesloten tuin” en de bruidegom gaat de tuin pas in wanneer het huwelijk wordt voltrokken.

Volgende keer: Deel 4 van de serie ‘Lessen uit Hooglied’ heeft als titel ‘De huwelijksnacht en trouwen uit liefde’

Kijk ook: Deel 2 van 7 uit het thema ‘Lessen uit Hooglied’ De grote waarde van het huwelijk

 

 

 

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 3 van 7 uit het thema “Lessen uit Hooglied” waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2022) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

De grote waarde van het huwelijk

Deel 2 van 7 van het thema ‘Lessen uit Hooglied’ door Gijs van den Brink

 

We willen vandaag eerst de hoofdpersonen in de liefdesaffaire van Hooglied beschrijven. Er zijn drie hoofdpersonen. Een bruidegom, een herderinnetje als bruid (1:6) en de dochters of meisjes van Jeruzalem.
In de eerste plaats is er de bruidegom. Er zijn meerdere aanwijzingen dat het bij de bruidegom om Salomo zelf gaat. Dit blijkt vooral uit de beschrijving van de bruidsstoet. “Wie is zij, die daar komt uit de woestijn als een zuil van rook, in een wolk van wierook en mirre, in een geur van kostbare kruiden? Kijk! Salomo’s draagstoel, omringd door zestig helden uit de keurtroepen van Israël” (3:6-7).
De tweede hoofdpersoon is de bruid. Ze wordt in 7:1[SV 6:13] een Sulammitische genoemd, een meisje uit Sulam. De plaatsnaam Sulam wordt ook wel als Solam of Sunem geschreven. Sunem bevindt zich waarschijnlijk in Galilea, dichtbij de Libanon en de Karmel (4:8; 7:5-6[SV 4-5]). De bruid is een herderin uit deze omgeving.
De derde hoofdpersoon in het Hooglied zijn de meisjes van Jeruzalem. Zij reageren vaak op de liefde tussen de koning en de bruid. Zij worden ook zelf aangesproken (in 2:7; 3:5; 5:8; 8:4). Door het hele boek heen wisselen de drie sprekers elkaar af, de koning, het herdersmeisje en de meisjes van Jeruzalem. Het boek is een lied dat door drie partijen wordt gezongen. Soms is niet duidelijk wie aan het woord is, maar meestal wel.

En in 6:8-9 wordt de bruid vergeleken met zestig koninginnen en tachtig bijvrouwen. Dit is voor ons wat minder makkelijk te begrijpen. Hoe kan een man met een harem van 140 vrouwen zijn liefde voor één meisje zo verheffen boven de andere vrouwen alsof het zijn enige liefde is? We concluderen dat Salomo’s liefde voor het herderinnetje de enige echte liefdesrelatie is die hij ooit ervaren heeft. De andere vrouwen hoorden bij zijn koninklijke status en hij was voor het merendeel om politieke redenen met hen gehuwd.
Het is opmerkelijk dat de geliefde in Hooglied een onbekende herderin is.
De Bijbelse norm is een huwelijk (monogame relatie) tussen één man en één vrouw (Gen.2:24). Allerlei personen als Abraham, Jakob, David en Salomo hadden meerdere vrouwen. Toch wordt hun keuze meestal op indirecte wijze afgekeurd door te wijzen op de vele gezinsproblemen die er waren (Gen.16; 2Sam.13-20). Ook de vele huwelijken van Salomo veroorzaakten allerlei ellende, met name door de afgoderij (1Kon.11).
In het geval van Hooglied hebben we dus een boek dat te midden van de praktijk van polygamie de grote waarde beschrijft van de relatie tussen één man en één vrouw.

Volgende keer: Deel 3 van de serie ‘Lessen uit Hooglied’ heeft als titel ‘Twee verliefde mensen ontmoeten elkaar’

Kijk ook: Deel 1 van 7 uit het thema ‘Lessen uit Hooglied’ Seksuele voorlichting in de Bijbel?

 

 

 

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 2 van 7 uit het thema “Lessen uit Hooglied” waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Wat is volgens christenen Gods bedoeling met het huwelijk (deel 2)

Deel 12-2 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen’ door Gijs van den Brink

 

De vorige keer zei u dat God man en vrouw heeft geschapen om 1. samen te werken, 2. om samen God te dienen en 3. om samen kinderen te krijgen.
Zijn er nog meer kenmerken van een christelijk huwelijk?

Zeker, we kunnen hier nog twee belangrijke kenmerken aan toevoegen.

In de eerste plaats is een huwelijk een relatie van liefde en trouw. De wereld om ons heen heeft het meestal alleen over liefde. De Bijbel spreekt over liefde en trouw. In Spr.3:3 staat Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.

Liefde en trouw zijn onscheidbaar voor God en zijn het cement van de relatie. God is liefdevol en trouw aan zijn bruid, de gemeente. Zo verwacht hij ook van ons dat we trouw zijn aan onze man of vrouw.

Maar een christelijk huwelijk is meer!!

Een huwelijk van christenen is een getuigenis van de liefde van God.
Dat lezen we in Efez. 5:32  Het geheimenis [van het huwelijk] is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente.

Als je het in je leven voortdurend van God verwacht, zal je huwelijk een getuigenis zijn van de liefde van Jezus Christus. En dan zullen ook vele anderen hierdoor gezegend worden.

Een huwelijk van christenen wordt gekenmerkt door: 1. Liefde en trouw en 2. Getuigen van de liefde van Jezus Christus.
Deze kenmerken zijn van nature niet bij ons aanwezig. Integendeel, natuurlijke gevoelens zijn meestal egoïstisch.
Trouw en echte liefde bewerkt de heilige Geest in ons.
Aan hoe wij met onze vrouw of man omgaan kunnen anderen zien dat wij Jezus dienen.

Vader en moeder zijn beide priesters en voorgangers in hun gezin.
Het gezin is een even geestelijke zaak als de kerk.
Elk huwelijk en elk gezin dat niet beseft dat ze kleinste vorm van de kerk is, mist zijn doel.
Het huwelijk en het gezin zijn bedoeld als een plaats om God te dienen.

Volgende keer: Deel 1 van de serie  ‘Lessen uit Hooglied’ heeft als titel ‘Seksuele voorlichting in de Bijbel?’

Kijk ook: Deel 12-1 van het thema ‘Antwoorden op vragen Wat is volgens christenen Gods bedoeling met het huwelijk (deel 1)’

 

 

 

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 12-2 van 12 uit het thema “Antwoorden op vragen’ waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Kennismaking met Hans Bette

De StudieBijbel kan nog wel eens een hoge vlucht nemen

De wortels van de Studiebijbel liggen bij In de Ruimte in Soest. In de Ruim- te was in Nederland onder andere bekend door de kinderkampen, het kinderblad De Goede Herder en de Bijbelschool. In de 70-er jaren van de vorige eeuw kwam Herman ter Welle, de man achter In de Ruimte, in aanraking met een Zweedse Studiebijbel op het Nieuwe Testament.

“Ter Welle, visionair en pionier, zag in de vertaling van deze vijfdelige studiebijbel een mogelijkheid om tegemoet te komen aan het toenemende verlangen bij veel Nederlandse evangelische christenen om zelfstandig de Bijbel te bestuderen”, aldus Hans Bette. Doel voor Ter Welle was dat de Studiebijbel in elk christelijk gezin aanwezig zou zijn, zodat men de grondtaal van het Nieuwe Testament kon lezen zonder dat daarbij een academische opleiding nodig was.

Op welke manier moest de StudieBijbel een hiaat opvullen in Nederland?
“Het sterke punt van de StudieBijbel is, dat we laten zien wat er staat. Er wordt een letterlijke vertaling gegeven van de grondtekst. We hebben daarnaast geen commentaar geschreven vanuit een kerkelijke denominatie, maar op een taal- kundige wijze de tekst uitgelegd.”, aldus Bette. ,,De weinige series Nederlandse Bijbelcommentaren uit de zeventiger jaren waren met name geschreven voor predikanten. De Studiebijbel had een veel breder bereik voor ogen”, voegt hij toe.

Wat was je taak in dit project?
“Herman ter Welle heeft mij in het prille begin van het werk aan de Studiebijbel, nu zo’n veertig jaar geleden, gevraagd om een groep christenen bij elkaar te brengen die de Zweedse Studiebijbel ging vertalen naar het Nederlands. Dat was een hele zoektocht, maar het lukte. Eén keer per maand hadden we een ontmoeting met deze vertalers en las ik het resultaat. Daaruit bleek dat de tekst niet geschikt was voor de Nederlandse context. De inhoud was veel kerkelijker getint dan wij voor ogen hadden. Bij de schrijver, dominee Thoralf Gilbrand, kon je duidelijk merken dat er een denominatie achter zat. Daarnaast liet hij voortdurend de kerkvaders spreken en ook dat was niet wat Ter Welle zocht. Hij wilde zoveel mogelijk de grondtekst van het Nieuwe Testament laten spreken”, aldus Bette. ,,Toen heb ik het bestuur van In de Ruimte geadviseerd om niet op deze manier verder te gaan en een andere formule te bedenken. Het zou neerkomen op het schrijven van eigen uitleg door taalkundig georiënteerde theologen. Het Studiebijbelproject ging een nieuwe fase in en is dus begonnen als een loot aan de stam van het veelzijdige werk van In de Ruimte, waarover Els ter Welle veel later een prachtig boek schreef: ‘God blijft getrouw’.

Dit was in het begin een eerste hobbel om te nemen?
“De gehele opzet en het schrijven van nieuw commentaar is zeker een beslismoment geweest waar ik nog goede herinneringen aan heb. In die tijd woonden en werkten mijn vrouw Tineke en ik in de leefgemeenschap van In de Ruimte en was ik een van de coördinatoren van het veelzijdige werk. Nadat ik mijn bevindingen had ingebracht, bevestigden de teamleden dat we een andere route moesten kiezen. Herman en ik dachten na hoe we het zouden aanpakken. Het resultaat was dat hij een aantal dominees wilde benaderen om te vragen of zij zelfstandig voor ons zouden willen schrijven. Via een jonge theoloog waarmee Herman contact had, kwamen we op het spoor van Gijs van den Brink. Hij was net als theoloog afgestudeerd in Utrecht én was ‘evangelisch’. Hij paste helemaal in het plaatje. In overleg met Gijs is besloten om te beginnen met het Bijbelboek Mattëus. Tijdens het schrijven van het commentaar op Mattëus moest het hele wiel uitgevonden worden. Alle schrijfmethoden, het corrigeren van de tekst, de eindredactie, maar ook technische zaken zoals de techniek van het zetwerk, de drukfase, noem maar op. Over alles werd nagedacht omdat het allemaal binnen In de Ruimte moest gebeuren. Tot het uitbrengen van Mattëus heeft dat beginproces in totaal vijf jaar geduurd. In deze tijd zijn er veel mensen bij betrokken geraakt. Henk Courtz bijvoorbeeld was student aan de In de Ruimte Bijbelschool en beheerste de Griekse taal goed. Hij is later, zoals nog enkele vroege medewerkers, gepromoveerd; anderen zijn inmiddels bevorderd tot heerlijk-heid. Gijs, Henk, Herman en ik werkten aan de structuur en inhoudelijkheid van het eerste deel. Naast de theologie en de techniek moest er natuurlijk ook ruchtbaarheid aan de nieuwe uitgaven gegeven worden. Er werd een ‘verkoop-plan met voorintekening’ opgezet en uitgewerkt. Gaande het project ben ik manager en eindredacteur geworden”, aldus Bette.

De eerste Studiebijbeldelen werden volledig onder de paraplu van In de Ruimte uitgegeven. Kun je je nog herinneren hoe dat in Nederland werd ontvangen?

“Met ongelofelijke dankbaarheid aan God kijk ik daar op terug, natuurlijk. Laat ik dat vooral voorop stellen. Het voelde voor ons aan dat dit project een opdracht van de HEER was, zelfs vanaf het prilste moment. We ervoeren dat we in een beweging terecht waren gekomen, iets dat ver boven onszelf uitsteeg! Het was een zaadje dat we plantten, maar waarvan we niet wisten hoe het zou opkomen en groeien. Dat gevoel van eerbiedige afhankelijkheid aan iets groots te werken heb ik vanaf het begin sterk gehad. Nu we door een Spaanse vertaling in Zuid-Amerika verder groeien, neemt dat gevoel alleen maar toe”, zegt Bette.

Hoe werd het eerste deel van de de Studiebijbel gepresenteerd?
“De eerste presentatie vond plaats bij In de Ruimte. Het was een stichting met een groot netwerk in Nederland. Veel christenen lazen de uitgaven van In de Ruimte, zoals bijvoorbeeld ‘De Goede Herder’. Later kwam daar ook een soort krant bij. In deze laatste uitgave kwamen grote advertenties te staat, zelfs met de layout van de Studiebijbel. Toen we begonnen, hadden we al 700 abonnees die een bedrag overmaakten. Een van de sterke punten van Herman ter Welle was dat hij gebruik maakte van het bestaande netwerk. Hij liet dit werk beginnen vanuit de eigen leefgemeenschap. Als ik mij het goed herinner viel de presentatie van het eerste deel samen met de uitreiking van de diploma’s aan de studenten van de Bijbelschool. Er zat toen een kerk stampvol met mensen en er was bij In de Ruimte aktiviteiten altijd een mogelijkheid om in te tekenen op de Studiebijbel. Ter Welle was niet alleen een bevlogen predikant, maar ook zakenman”, vertelt Bette.

Hoe is dit werk daarna voortgezet?
“In de beginjaren is er steeds gezocht naar technische verbetering en gestage voortgang. We hebben een basishandboek voor de auteurs samengesteld dat de leidraad vormde voor de volgende uitgaven. Het was niet de bedoeling dat we bij elk boek opnieuw het wiel zouden uitvinden. We hebben daarna een team van theologen bij elkaar gekregen om andere delen te gaan becommentariëren. Er ontstond een verkooporganisatie en deze steunde op de bestaande In de Ruimte boekhandel. Daar paste de Studiebijbel prima in.

Hoe werd door de theologische professionals op de Studiebijbel gereageerd?
“Zoveel hoofden, zoveel zinnen. De reactie was van tweeërlei aard. Er waren kringen waarin de Studiebijbel bewust op HBO-niveau gesteld werd, terwijl er anderen waren die het van academisch gehalte vonden. Dat laatste is zeker met de uitgaven van de Studiebijbel op het Oude Testament versterkt. We hebben uiteraard de sceptici gehoord die zich afvroegen of wij iets van niveau zouden kunnen afleveren. Er werd in een enkel geval laatdunkend over gedaan maar later gaf een tijdschrift als Theologia Reformata ver de Studiebijbel op het Oude Testament steeds faire boekbesprekingen en toonde veel respect voor het enorme werk. Nadat er meerdere Evangelieboeken en Woordstudies verschenen, werd het resultaat beter zichtbaar. Er ontstond een grote groep voorgangers, dominees en theologen die aanbevelingen schreven. Het aantal abonnees nam voor Nederlandse begrippen fors toe. Daardoor kreeg de Studie-bijbel van eerst een redelijke later toch een heel goede ontvangst. Misschien komt dat ook omdat we werkten aan een netwerk van theologen. We hadden bijvoorbeeld vanwege de weergave van de Griekse tekst en de handschriften contact met de bekende prof. J. van Bruggen. Dit zorgde voor een vriendschappelijk band, zoals veel later ook met de nieuwtestamenticus,  prof. H. Ridderbos. Vele gelovigen en zeker ook studenten van Bijbelscholen waren erg blij met de Studiebijbel, die overigens ook in vele kerke-lijke bibliotheken is terecht gekomen. Vandaag de dag staat de Studiebijbel bij gelovigen uit de Gereformeerde Gemeenten tot aan degenen met een Pinkster-achtergrond in de boekenkast of op de mobiele telefoon”, aldus Bette.

Zijn er momenten geweest dat het spannend werd en je niet zag hoe het verder moest?
“Het hele project is een jarenlange serie van  velerlei soorten hobbels achter elkaar geweest.  Er was veel geld nodig om het allemaal te bekostigen. In het begin hadden we mensen nodig die giften gaven aan In de Ruimte. Later was het abonnementensysteem een uitkomst waardoor we vanwege intekening de boeken konden produceren. Uiteraard waren er inhoudelijke en theologische uitdagingen. De vele vergaderingen die we als redactie hadden met auteurs waren uitermate boeiend en duurden vaak ongelofelijk lang. Voor dit uitgebreide werk is veel gebeden, gestudeerd, overlegd, beredeneerd en zijn er onvoorstelbaar veel beslissingen genomen. Mijn goede vriend Gijs van den Brink en ik hebben daardoor een jarenlange vriendschap en broederband ontwikkeld. Elk onderdeel van de Studiebijbel had een coördinator die mensen aanstuurde. Het was een enorm netwerk van mensen die op vele gebieden altijd maar met de Studiebijbel bezig waren. Onze eigen zeer trouwe kantoor-werkers, mensen met verstand van zetwerk, verkooptechnieken, IT-ontwikkelaars, verzenders, het moest allemaal gemanaged worden en dat vond ik een enorme klus. In totaal hebben in die afgelopen 40 jaar ruim 100 mensen aan het project gewerkt. Gijs en ik hebben dan ook wel momenten gehad dat we niet goed wisten hoe het verder moest.

Maar we zagen vooral dat God ons met het hele hele team van medewerkers samenbond en zegende. Er ontstond een diepe verbondenheid door het werken met Gods Woord. De vaste medewerkers zijn naar elkaar toegegroeid in die 40 jaar. Je moet daarbij ook niet vergeten dat we het faillissement van In de Ruimte hebben meegemaakt. Die enorme onzekerheid heeft meer dan een jaar geduurd. Na overleg met verschillende uitgevers, hebben wij het Studiebijbelproject toen zelf weer opgepakt en is door ons de Stichting Centrum voor Bijbelonderzoek opgericht. In die periode hebben Gijs en ik het zwaar gehad. Het was een ploeter periode. We zagen wel perspectief, maar wisten niet steeds hoe het verder moest. Een klein aantal broeders en zusters met financiële mogelijkheden, loyale begunstigers, zorgden ervoor dat we als Centrum voor Bijbelonderzoek verder konden. Zij deden wat ze zeiden en zeiden wat ze deden”, zegt Bette. “En dat is nog steeds zo. Jaarlijks leggen we onze plannen ook aan hen voor en bespreken de voortgang.”

Het moest dus compleet van de grond weer worden opgebouwd?
“Gijs en ik hebben daarover veel nagedacht en met velen rond de tafel gezeten. We hebben gebeden en plannen gemaakt. Dan voel je op een gegeven moment: het gaat verder! Dat hebben we ervaren als Gods genade, in Zijn nabijheid en onder Zijn zegen. Het was niet de gemakkelijkste periode uit de geschiedenis van de Studie-bijbel. Als je het over hobbels hebt, dan heeft dat faillissement van In de Ruimte ieder die ermee te maken had verdrietige tijden bezorgd. Van de rechter mochten wij uiteindelijk verder. Ik ervaar dat als een geschenk, rijkdom die Gods genade heeft gegeven”, blikt Bette terug.

Er waren ook positieve ontwikkelingen te onderscheiden?
“De opzet van de Stichting Centrum voor Bijbelonderzoek was geheel anders dan ons werk onder de paraplu van In de Ruimte. We hadden een eigen bestuur en geen drukkerij. We hielden ons naast technische voortgang vooral bezig met de productie van de nog te verschijnen boekdelen met betrekking tot het Nieuwe Testament. Dat zijn er uiteindelijk 17 geworden. Het bestuur, waarin Gijs en ik participeren, besloot op een zeker moment om vanuit het Centrum voor Bijbelonderzoek ook de Studiebijbel op het Oude Testament uit te geven. Dat was niet alleen onze wens, ook de inmiddels 5000 abonnees vroegen daarom. Tijdens de bestuursvergadering waarin deze beslissing werd genomen, bezigde dr. Jan Hoek de gevleugelde woorden: ,,De Here heeft met twee lippen gesproken”. Dr. Mart-Jan Paul is aangezocht als eindredacteur voor het Oude Testament. Ook met deze bekwame oudtestamenticus is een jarenlange betrokkenheid en vriendschap ontstaan. Voor het Nieuwe Testament werd dr. Arie Zwiep op een later moment deel van de redactie. Het bracht de Studiebijbel op het Oude en Nieuwe Testament in 34 jaar op een serie van 29 vuistdikke boekdelen”.

Hoe was de respons daarop?
“Bij de presentatie van een nieuw boek konden we via toenmalig bestuurslid dr. J. Hoek een collegezaal gebruiken van de Christelijke  Hogeschool in Ede. Veel mensen werden  daarvoor uitgenodigd en we maakten daar dan een hele happening van. De christelijke pers was daar altijd bij aanwezig en zij schreven positief over de Studiebijbel”, aldus Bette.
De Studiebijbel is ook digitaal gegaan. ,,Ja, dat was zeer belangrijk en een logische volgende stap. De maatschappij ging de richting op van digitalisering en internet. Gijs van den Brink is bij ons daarin wel de belangrijkste voortrekker van geweest. Mensen kregen de Studie-bijbel eerst nog op een CD-ROM toegestuurd. Via mensen met een IT-achtergrond uit ons netwerk werd dat toen breed opgezet. Gijs en ik zagen daar mogelijkheden om het bereik van de Studiebijbel te verbreden. Het aantal abonnees is daardoor zeker gegroeid. Daarop volgde de internet- en de app-versie. Deze beslissingen zijn allemaal binnen het bestuur van het Centrum voor Bijbelonderzoek genomen. Wat een prachtige groep bekwame mensen is dat! Ik zie Gods hand in deze dingen. Dat heb ik, met Gijs amen, in de afgelopen veertig jaar in betrekking tot de Studiebijbel bijzonder veel gezien. We zijn beschimpt en geprezen, maar God heeft ons geleid en gezegend om het zover te brengen. Het is een geloofservaring”, aldus Bette.

Zou je zaken anders aangepakt hebben met de kennis van nu?
“Het zou vreemd zijn als ik nee zou zeggen. Want in de gang van de dingen, na zoveel  gesprekken en zoveel gebed, is er steeds  correctie en sturing geweest op zoveel momen-ten. Daarbij komt dat eventuele onverstandige dingen niet door het bestuur heen kwamen.  Gijs en ik hebben voortdurend en jarenlang over de Studiebijbel tegen elkaar aangepraat, gewikt en gewogen en zaken aan anderen voorgelegd. We zijn de Heer uitermate dankbaar voor de Studiebijbel en ik voel met daarbij een klein mens. Ik weet me gezegend om hierin door  Hem als dienstknecht te worden gebruikt”,  zegt Bette.

Waar zie je voor de toekomst een rol weggelegd voor de Studiebijbel?
“Elk plan en elke ontwikkeling wordt steeds besproken in het bestuur. Als voorzitter van het bestuur sta ik voluit achter de plannen die daar zijn gemaakt. Met name ook de vertaling en het via de app uitbrengen van ons werk op het Nieuwe Testament in het Spaans. Wanneer ik daar de gelegenheid en de gezondheid voor krijg, hoop ik in die missie nog steeds een rol te vervullen. Wij zijn mensen van de tijd, maar de Studiebijbel stijgt boven ons allemaal uit. Ik denk dat de Studiebijbel nog wel eens een grote vlucht kan nemen, met name door onze Spaanssprekende broeders en zusters, bijvoorbeeld in Latijns Amerika. Het aantal Studiebijbelgebruikers is daar enorm! Gods Woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. De HEER zij dank en eer!”, zegt Bette.

Door Haije Bergstra

 

Misschien vindt u het ook leuk iets meer te weten over de andere medewerkers en redacteuren bij het CvB. Elke maand zullen we een van hen bij u introduceren. Vorige keer:

 

Ga terug naar het nieuwsoverzicht

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!