Liefde die zonde overwint

Deel 5 van 7 van het thema ‘Lessen uit Hooglied’ door Gijs van den Brink

 

De nadruk ligt in Hooglied op het verlangen van twee geliefden. Niet de seksuele relatie is het belangrijkste, maar het liefdesverlangen naar elkaar. En de pijn die gevoeld wordt als er een afstand is gekomen. In dit alles gaat het om wachten, zoeken en vinden.

Hooglied beschrijft een man-vrouw relatie die niet bepaald wordt door familieregels en ook niet door macht en geld. Ook wordt dit huwelijk niet bepaald door het gezag van vaders en broers. De vrouw in het Hooglied wordt niet uitgehuwelijkt door haar vader en is ook niet het bezit van haar man. Maar het gaat nog verder. Twee dingen vallen op. Ten eerste dat de bruid in Hooglied veel meer aan het woord is dan de bruidegom. En ten tweede dat de vrouw in verreweg de meeste gevallen het initiatief neemt.
Het boek beschrijft een huwelijksrelatie die doet denken aan het paradijs vóór de zondeval. We zien hier een man en vrouw die elkaar aanvullen. Hooglied toont ons een huwelijksliefde die te midden van de aardse zondige werkelijkheid iets van Gods genade laat zien.
Daarom is wat we in Hooglied over het huwelijk lezen te vergelijken met wat Paulus zegt in Ef.5. Het gaat om een liefde die een afspiegeling is van de liefde tussen Jezus en de kerk.
De polygamie, die bij Kaïn al begon (Gen.4:23), is een scheefgroei van de oorspronkelijke bedoeling van God met het huwelijk. Deze scheefgroei wordt in het boek Hooglied bekritiseerd en gecorrigeerd.
Te midden van onze gebroken wereld laat God in de pure liefdesverhoudingen tussen man en vrouw iets van zijn genade zien. Dat wijst ook naar de toekomst wanneer het kwaad overwonnen zal zijn.

Volgende keer: Deel 6 van de serie ‘Lessen uit Hooglied’ heeft als titel ‘Ware liefde wacht op de juiste tijd’

Kijk ook: Deel 4 van 7 uit het thema ‘Lessen uit Hooglied’ ‘De huwelijksnacht en trouwen uit liefde

 

 

 

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 5 van 7 uit het thema “Lessen uit Hooglied” waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2022) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Wat is volgens christenen Gods bedoeling met het huwelijk (deel 1)

Deel 12-1 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen’ door Gijs van den Brink

 

In de Bijbel wordt de gemeente de bruid of de vrouw van God genoemd. (Ef.5) Een huwelijk van een man en een vrouw is een afspiegeling van Gods relatie met ons.

Hoe meer je begrijpt van jouw relatie, jouw verbond met God, hoe beter begrijp je het huwelijk.

1. In de eerste plaats zijn man en vrouw geschapen om samen te werken.

In Gen.2:15 staat: ‘God, de HEER, bracht de mens in de tuin van Eden, om die te bewerken’. En dan zegt God in Gen.2:18 Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past.
Dus man en vrouw zijn door God geschapen om samen te werken in de tuin als collega’s!

Ook na de zondeval blijft dit zo. Het verschil tussen mannenwerk en vrouwenwerk is niet door God gemaakt maar door mensen. Als je samen een werkverdeling overlegt als man en vrouw is natuurlijk prima.
Maar de meeste culturen hebben hier patronen van gemaakt, en zijn gaan voorschrijven wat mannenwerk en wat vrouwenwerk is. En dat leidt altijd tot onderdrukking van de vrouw.
Gods bedoeling is dat man en vrouw samenwerken om hun dagelijks brood te verdienen, om te kunnen leven.

In de Bijbel lezen we in het boek Spreuken hoofdstuk 31 over de ideale echtgenote. Het is een vrouw die voor haar man geluk brengt. En dan lees je dat deze vrouw werk doet dat je niet zou verwachten.
Zij koopt akkers en land en plant een wijngaard (vs.16).
Zij importeert voedsel uit het buitenland (vs.14). Het gaat hier blijkbaar om een groot huisgezin met veel knechten en dienaressen.
Man en vrouw werken samen voor inkomen en onderhoud van het gezin.

2. In de tweede plaats zijn man en vrouw geschapen om kinderen te krijgen en voor kinderen te zorgen.
Het is een misverstand dat dit een wet of een gebod zou zijn, zoals sommigen denken.
Kinderen krijgen is geen opdracht. Kinderen krijgen is een zegen! We lezen dit duidelijk in Gen.1:28 waar staat ‘En God zegende hen en God sprak tot hen: Wees vruchtbaar en wordt talrijk.’

3. In de derde plaats zijn een man en zijn vrouw geroepen om samen God te dienen. Jezus heeft ons de opdracht gegeven om aan alle mensen Zijn boodschap bekend te maken.
We lezen in 1Kor.9:5 dat Petrus en ook de andere apostelen samen met hun vrouwen reisden om het Evangelie te verkondigen (1Kor.9:5).
Nu zijn wij niet allemaal zendelingen, maar elke vader en moeder is wel geroepen om een pastor en priester te zijn voor zijn gezin.

Volgende keer: Deel 12-2 van de serie  ‘Antwoorden op vragen’ heeft als titel ‘Wat is volgens christenen Gods bedoeling met het huwelijk (deel 2) ‘

Kijk ook: Deel 11 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen Wat is in de Bijbel de definitie van een gelukkig mens?

 

 

 

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 12-1 van 12 uit het thema “Antwoorden op vragen’ waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Wat is in de Bijbel de definitie van een gelukkig mens?

Deel 11 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen’ door Gijs van den Brink

 

In de Bijbel wordt meer dan 100 keer iemand gelukkig geprezen. Al die voorbeelden kunnen we niet in 3 minuten noemen. Maar wel de belangrijkste.

De enige persoon in het hele heelal die echt volmaakt gelukkig is, is God. Paulus noemt Hem in 1Tim.6:15 de “gelukkige en enige Heerser”.
Als we in de Bijbel over geluk lezen gaat het niet over aards geluk, maar het gaat over ‘gelukzalig’, hemels geluk. Dat is deelhebben aan het geluk dat alleen God heeft en alleen Hij kan geven.

Zo worden die mensen gelukkig geprezen door Jezus die erfgenaam zijn geworden van het Koninkrijk van God. (bv. Mat.5:3). Zij krijgen niet de erfenis van een aardse koning of president, maar de erfenis van de Schepper van hemel en aarde.

Daarom zegt Jezus ook: “gelukkig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren”! (Luc.11:28).
Zo wordt over Maria de moeder van Jezus gezegd: Gelukkig is de vrouw die gelooft wat aan haar door God beloofd is. Want het zal in vervulling gaan. (Luc.1:45)

Petrus getuigde van Jezus: ‘U bent de Messias, de Zoon van de levende God’. Daarna zei Jezus tegen hem:  ‘Gelukkig ben jij, Simon!  Want je hebt een openbaring gehad van de Vader in de hemel (Mat.16:17).

En zo noemt Jezus ook alle mensen gelukkig die geloven zonder iets gezien te hebben (Joh.20:29). Waarom zijn zij meer gelukkig dan zij die gezien hebben? Omdat hun geloof niet gebaseerd is op het zien van wonderen, maar op een diepe overtuiging in hun hart.

Ook zegt Jezus dat zij die omwille van zijn naam moeten lijden, gelukkig zijn (Mat.5:11). Hoe kan dat, van lijden wordt je toch niet gelukkig? Van lijden omwille van je geloof in Jezus wel, want het brengt je dichter bij God. Je verbondenheid met Jezus Christus wordt hechter. En dat maakt gelukkig.

En in Op.14:13 staat “Gelukkig de doden die in de Heer sterven”. Sterven en gelukkig zijn, kan dat samen gaan? Zeker, want wij die geloven sterven “in de Heer”, dat wil zeggen met geloof in Jezus. En vanaf dat moment ga je binnen in de hemelse heerlijkheid, waar iedereen volmaakt gelukkig is.
Bij Jezus is alles anders dan in deze wereld.
Niet rijkdom en intelligentie maakt gelukkig. Jezus zegt: gelukkig de armen van geest Mat.5:3) Want zij verwachten het alleen van God. En zij hebben een relatie met hun schepper.
Niet de beste zijn en de rijkste zijn maakt gelukkig. Jezus zegt: Gelukkig zijn zij die zachtmoedig zijn, zij die de minste willen zijn. (Mat.5:5)

Hoe kan dat? Wie zichzelf rijk heeft gemaakt is minder gelukkig dan wie iets heel kleins van God heeft gekregen. Weet je waarom?
Hij of zij die iets van God heeft gekregen is dankbaar. En de relatie met God wordt dieper.

Wil jij gelukkig worden? Luister naar de boodschap van Jezus en bewaar zijn woorden in je hart.

Volgende keer: Deel 12 van de serie  ‘Antwoorden op vragen’ heeft als titel ‘Wat is volgens christenen Gods bedoeling met het huwelijk (1) ‘

Kijk ook: Deel 10 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen Wat is de reden of het doel dat wij beproefd of getest worden?

 

 

 

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 11  van 12 uit het thema “Antwoorden op vragen’ waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Wat is de reden of het doel dat wij beproefd of getest worden?

Deel 10 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen’ door Gijs van den Brink

 

Dit thema wordt heel mooi uitgelegd door de apostel Jacobus in zijn brief.
In de eerste plaats moet ik zeggen dat er een belangrijk verschil is tussen een beproeving of een test door God, en een verzoeking of verleiding door de duivel?
Een beproeving of proef is een test, het is positief, zoals een examen op school. Een test is bedoeld om ons iets te leren.

Maar een verzoeking is negatief. Een verzoeking is iemand verleiden om slechte dingen te doen, om te zondigen. Dat zal God nooit doen, zoals we ook lezen in Jak.1:13. Dat doet de duivel en ook onze eigen lusten en begeerten verleiden ons.

Maar God beproeft ons af en toe. En hij kan hiervoor de verleidingen van de satan gebruiken, zoals we zien bij Job.
Beproevingen van God zijn heel positief, heel goed voor ons.
Daarom zegt Jakobus in Jak.1:2 “Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer jullie in allerlei verzoekingen vallen”.

Waarom? Dat lezen in vs.3  want jullie weten, dat de test van jullie geloof standvastigheid, volharding bewerkt.
Ons geloof wordt er sterker door. Dat is dus heel positief. In een beproeving wordt de echtheid van ons geloof getest. In de problemen blijkt of ons geloof echt is en standvastig is. Als je op school slaagt voor een test of examen mag je naar een volgende klas, een nieuwe fase.
Door standvastigheid komt geloofsgroei en volmaaktheid. Jacobus zegt dit in vs. 4 “Het gaat erom dat u volmaakte en gave mensen wordt die in niets te kort schieten”(GNB).
Door problemen, zorgen en moeiten worden we gelouterd en gezuiverd.
Het doel van God met ons leven is dat we een nieuw karakter krijgen, het karakter van Jezus Christus.

Door de beproevingen in ons leven worden we steeds meer volmaakt zegt Jakobus. Met volmaakt bedoelt hij volmaakt afhankelijk van God. Ons vertrouwen in God wordt sterker.

Het toenemen van ons vertrouwen in de Heer is het voornaamste doel van de beproevingen.

Jezus heeft ons dit vertrouwen volmaakt voorgeleefd. Om het doel van God te vervullen werd Hij overgeleverd aan slechte, wrede en goddeloze mensen.
Ze bespotten Hem, sloegen Hem, geselden en kruisigden Hem. Zodat Hij het zelfs uitriep ‘Mijn god, mijn god, waarom hebt u mij verlaten’.

Maar in al deze dingen verloor Hij nooit zijn vertrouwen in de goedheid en trouw van zijn Vader. En zo mocht Hij terugkeren naar het huis van zijn vader. Hij heeft het doel van de Vader volmaakt bereikt.
Ik bid voor mij zelf en voor jullie dat ook wij ons volmaakte doel mogen bereiken. Eeuwig leven in het Koninkrijk van God.

Volgende keer: Deel 11 van de serie  ‘Antwoorden op vragen’ heeft als titel ‘Wat is in de Bijbel de definitie van een gelukkig mens?’

Kijk ook: Deel 9 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragenHoe kan ik weten dat mijn verlangen in overeenstemming is met de wil van God?

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 10  van 12 uit het thema “Antwoorden op vragen’ waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Hoe kan ik weten dat mijn verlangen in overeenstemming is met de wil van God?

Deel 9 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen’ door Gijs van den Brink

 

Mooie vraag. Wij zijn niet als robots geschapen, maar als mensen. En wij hebben een vrije wil gekregen om te kiezen. Te kiezen tussen goed en slecht. Een goede christen kiest ervoor het goede te doen.
Maar er zijn heel veel goede dingen waaruit je mag kiezen. Je bent vrij daarin.
Toch zegt de Bijbel in Ef.5:10: Onderzoek wat de Heer van jou vraagt (NBV).
De Bijbel geeft 3 principes die ons helpen om te weten of mijn verlangen overeenstemt met Gods wil.
De eerste vraag die je jezelf moet stellen:

1. Kan ik de Heer ervoor danken?
Paulus geeft een mooi voorbeeld in Rom.14:6. Er zijn christenen die vlees eten en ze danken God daarvoor. Maar anderen eten geen vlees omwille van hun geloof en ook zij danken God.
Twee gelovigen kunnen hetzelfde doen, terwijl het voor de een goed is en voor de ander fout.
Het gaat er niet om wat je doet of wat je niet doet, maar het gaat erom waarom je iets niet of wel doet. Met welke motivatie doe je iets. Kun je God danken voor wat je doet?
Want als je Hem niet kunt danken voor iets en je schaamt je voor wat je doet, dwaal je af.
Dan misbruik je de vrijheid die je hebt gekregen voor jezelf en zul je steeds meer verwijdering ervaren tussen jou en God.

2. Stimuleert mijn gedrag de onderlinge vrede?
De tweede vraag die je jezelf moet stellen is deze: Stimuleert mijn gedrag de vrede onder elkaar? Worden anderen om mij heen blij van mijn gedrag en mijn keuze? Of bezorg ik anderen moeite en irritatie?
Het eerste principe ging over jouw relatie met God. Dit principe gaat over jouw relatie met je geestelijke broers en zussen.
De Bijbel leert ons in Rom.14:17 dat altijd onze motivatie moet zijn om goedheid, vrede en vreugde onder elkaar te vermeerderen.
Als je je door egoïsme laat leiden dan verlies je steeds meer contact met God en heb je ook steeds minder goed contact met broers en zussen.

3. Zien ongelovigen iets van het karakter van Jezus in ons?
En de derde vraag die je kan helpen is deze: Als ongelovigen naar mij kijken, ben ik dan een goed voorbeeld?
Jezus zegt in Mat.5:14 Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt. …

Dus drie vragen die je jezelf moet stellen om te weten of je goede keuzes maakt:
1. Kan ik God ervoor danken?
2. Stimuleert mijn gedrag de onderlinge liefde en vrede?
3. Is mijn gedrag een goed voorbeeld voor anderen.

 

Volgende keer: Deel 10 van de serie  ‘Antwoorden op vragen’ heeft als titel Wat is de reden of het doel dat wij beproefd of getest worden?

Kijk ook: Deel 8 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragenHoe kan ik er zeker van zijn dat de Bijbel niet verdraaid is?

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 9 van 12 uit het thema “Antwoorden op vragen’ waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Wat is het verschil tussen waterdoop en doop in de heilige Geest?

Deel 8 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen’ door Gijs van den Brink

 

Er zijn eigenlijk alleen maar verschillen, er is bijna geen overeenkomst.
Ik zie eigenlijk maar 1 overeenkomst. Beide zijn een doop, dat wil zeggen een onderdompeling.
De waterdoop is een onderdompeling in water, de doop in de Geest is een onderdompeling in de heilige Geest.

Verder zijn er alleen verschillen. De waterdoop is een symbool, een symbool van de nieuwe geboorte. Een symbool dat wij geestelijk zijn gestorven en opgestaan in een nieuw leven.
De doop in de Geest is geen symbool, maar is een ervaring.

Wat is de doop in de Geest? Daar is veel onduidelijkheid over. Wat is het verschil met de nieuwe geboorte? Laten we even op een rij zetten wat er gebeurt als je christen wordt. Christen worden bestaat uit vier belangrijke gebeurtenissen. Dat zijn 1. bekering, 2. nieuwe geboorte, 3. waterdoop en 4. doop in de Geest of vervulling met de Geest.

Twee gebeuren er direct als je tot geloof komt. Dat zijn de bekering en de nieuwe geboorte. Je bekeert je tot de levende God en gaat geloven in Jezus Christus.
Op dat moment wordt je opnieuw geboren en komt de heilige Geest in je wonen.
Want de Bijbel zegt in 1Joh.5:1 ‘Wie gelooft dat Jezus de Messias is, is uit God geboren’.
De bekering doe je zelf en de nieuwe geboorte doet God in jou. Dat gebeurt meestal zonder dat je het op dat moment merkt. De Bijbel zegt dat wanneer je overtuigd bent dat Jezus de Messias is, een bewijs is dat de heilige Geest in je woont.

En twee gebeurtenissen vinden meestal iets later plaats, de waterdoop en de doop in de Geest. Ook hier is het zo dat je de eerste zelf doet, de waterdoop. Je besluit zelf om je te laten dopen. Het andere, de doop in de Geest of vervulling met de Geest, doet God.

Wat is het verschil tussen de nieuwe geboorte en de doop in de Geest? De nieuwe geboorte gebeurt meestal onopgemerkt en kan ook daarna onzichtbaar blijven.
We zien dat in het leven van Jezus.
Het moment dat de heilige Geest in zijn leven kwam gebeurde in zijn geval bij zijn geboorte. Vanaf zijn geboorte was hij uit God geboren. Maar pas toen hij na zijn waterdoop vervuld werd met de heilige Geest, werd dit ook zichtbaar voor anderen.
Bij de nieuwe geboorte komt de Geest in ons wonen. Bij de doop in de Geest wordt je vervuld, wordt je vol van de Geest. Jezus heeft duidelijk gezegd wat er dan gebeurt.
Hij zegt in Hand.1:8 “jullie zullen goddelijke kracht ontvangen wanneer de heilige Geest over jullie komt en jullie zullen mijn getuigen zijn.”
En de vervulling met de heilige Geest brengt ook gaven met zich mee. Er zijn heel veel verschillende gaven. Die gaven krijgen wij om goede getuigen van Jezus te kunnen zijn.

Dus samengevat: de nieuwe geboorte brengt ons eeuwig behoud.
De vervulling of doop in de Geest geeft ons kracht en gaven om God te dienen en goede getuigen te zijn.

Volgende keer: Deel 9 van de serie  ‘Antwoorden op vragen’ heeft als titel Hoe kan ik weten dat mijn verlangen in overeenstemming is met de wil van God?

Kijk ook: Deel 7 van 12 van het thema Antwoorden op vragenHoe kan ik er zeker van zijn dat de Bijbel niet verdraaid is?

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 8 van 12 uit het thema “Antwoorden op vragen’ waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Is het mogelijk dat een christen zijn behoud verliest?

Deel 4 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen’ door Gijs van den Brink

 

Het eenvoudige antwoord hierop is wat Paulus zegt in Rom.10:9 ‘Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered’.
Want Jezus heeft onze zonden aan het kruis voor ons gedragen. Hij stierf in mijn plaats. Als ik dat geloof, ben ik behouden. Maar wat is geloof? En wat is bedoeld met behoud, redding? En wanneer verlies je deze redding?

Ik probeer het kort uit te leggen. God wil niet alléén regeren, maar samen met ons mensen. God sluit meerdere keren een verbond met mensen. Met Adam, met Noach, met Abraham en met het volk Israël.
En zo ook met ons. In het NT lezen we over het nieuwe verbond dat God sluit met gelovigen uit alle volkeren door het bloed van Jezus. Jezus stierf als een offer voor de zonden van de mensen. Wat betekent het dat wij een verbond met God hebben?
Een verbond is een afspraak tussen twee partijen. Bij afspraken tussen landen of tussen God en mensen spreken we over een verbond.
Een verbond met God houdt drie dingen in:

  1. Ten eerste: God neemt het initiatief om een vaste relatie met ons aan te gaan. Het is natuurlijk een ongelijkwaardige relatie. God is almachtig en wij zijn zwak en zondig. Maar het is toch een relatie.
  2. Ten tweede houdt het verbond in dat God een belofte doet, waarmee Hij als belangrijkste bondgenoot garant staat voor onze redding. In het Verbond dat wij door Jezus hebben is zijn belofte dat Hij onze zonden zal vergeven en dat Hij in de persoon van de heilige Geest altijd in ons en met ons is. Door die belofte zijn wij behouden, want ieder mens zondigt, niemand is goed, niemand. Dus zonder een verbond met God zijn wij verloren.
  3. Een derde belangrijk punt in het verbond is dat God van ons vraagt dat wij Zijn aanbod aanvaarden en ons inspannen om te doen wat Hij van ons vraagt. Dat noemt de bijbel bekering. Dat doe je niet één keer, maar elke dag.

Dus je bent behouden als je een relatie met God hebt. Dat is hier en nu al zo en dat zal zo zijn tot in eeuwigheid. Maar die relatie houdt op als één van beide partijen zich terugtrekt. Nu zal God dit nooit doen, want Hij is trouw. Maar mensen doen dat wel.
Als iemand gaat zeggen dat God niet bestaat. Of als hij zegt dat hij niets met Hem te maken wil hebben. Of nog erger, hij zegt dat als God bestaat dat Hij een satan is, zoals sommige Farizeeën van Jezus zeiden.
Als iemand er bewust zelf voor kiest om zonder God te leven komt er een einde aan zijn relatie met God. Dan komt er ook een einde aan zijn behoud. De Bijbel noemt dat de ‘zonde tot de dood’ (1Joh.5:16-17).  Het gaat om een bewuste en consequente afwijzing van Gods aanbod van redding.
Maar God blijft altijd trouw en Zijn aanbod blijft. Als deze persoon zich opnieuw bekeert, zal hij alsnog vergeving krijgen en behouden zijn!

Volgende keer: Deel 5 van de serie  ‘Antwoorden op vragen’ heeft als titel Hoe verandert mijn relatie met God als ik zonde doe? ’

Kijk ook: Deel 3 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen ‘Als iemand niet in Jezus gelooft, maar wel goed heeft geleefd, waar gaat hij dan heen na zijn dood?’

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 4 van 12 uit het thema “Antwoorden op vragen’ waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Voor alles is een tijd

Deel 5 van 8 van het thema ‘Lessen uit Prediker door Gijs van den Brink

 

De prediker spreekt ook over het thema van de voorzienigheid. ‘Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel’ (3:1). God heeft bepaald dat er voor alles een tijd is, maar de mens kan die tijden niet overzien, hoezeer hij er ook naar zoekt.
Dat God de tijden bepaalt en niet de mens is een belangrijk thema in de christelijke geloofsleer. In de Bijbel wordt de geschiedenis gezien als het resultaat van Gods werk. Dwars door alle menselijke en andere invloeden heen, werkt God met genade en oordeel aan Zijn doel. Jezus zegt dat zelfs de haren van ons hoofd zijn geteld en dat er geen mus van het dak valt zonder de Vader (Mat.10:29-31). Paulus zegt ‘En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.’ (Rom.8:28)

God overziet als enige de tijden en alles wat in de wereld gebeurt. De mens heeft hier zelf geen enkele controle over, dat heeft alleen God. Dat Hij alles in de wereld onder controle heeft, heeft volgens de prediker een doel, namelijk dat wij eerbied en ontzag hebben voor Hem. ‘Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben.’ (3:14).
God is voor de prediker niet een God die op een afstand staat. Hij is het die de mens bezit geeft, en eten en drinken. God is het die wil dat de mens geniet van het goede dat hij heeft. Dat lezen we in Pred.5:17-18 ‘Het is daarom, zo heb ik ingezien, goed en weldadig voor een mens wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet, en geniet van alles wat hij heeft verworven. Daar zwoegt hij voor onder de zon gedurende het luttel aantal levensdagen dat hij van God gekregen heeft; dat is wat hem is toebedeeld. Wanneer een mens geniet van rijkdom en bezit, wanneer hem dat door God wordt toegestaan als zijn rechtmatig deel en hij zich verheugt in alles wat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God.’

Volgende keer: Deel 6 van de serie lessen uit Prediker heeft als titel ‘Onderdrukking en onrecht’

Kijk ook: Deel 4 van 8 van het thema ‘Lessen uit Prediker ‘Een mens kan het heelal niet doorgronden’

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 5 van 8 beknopte blog over het thema “Lessen uit Prediker” uit StudieBijbel Magazine, waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Een mens kan het heelal niet doorgronden

Deel 4 van 8 van het thema ‘Lessen uit Prediker door Gijs van den Brink

 

Eerder zagen we dat de prediker stelt dat het vermeerderen van kennis je niet het volmaakte geluk kan brengen. Maar hoewel wijzen en dwazen beide sterven (2:14), zegt hij ook dat wijsheid beter is dan dwaasheid (2:13). Maar wijsheid stelt ons niet in staat om alles te doorgronden. Onze kennis zal niet leiden tot een volledig begrijpen van de werkelijkheid (3:11). Onze kennis zal ons niet alle middelen geven om alles zelf onder controle te krijgen en te beheersen (1:1-18; 2:12-16; 3:11; 7:23-29).

Wijsheid en kennis geven macht, zegt de prediker (7:19), maar we kunnen het universum niet doorgronden. Het Nieuwe Testament leert ons dat alle macht en wijsheid in Jezus Christus is. Hij is de kracht en de wijsheid van God (1Kor.1:24). De prediker zegt dat de mens het beste eenvoudig kan aanvaarden wat op zijn levenspad komt, wat dat ook maar is (7:13-14). Niet alles is maakbaar. Een mens kan niet over alles controle uitoefenen (8:7-8).
De weg die de prediker wijst, is in de eerste plaats dat de mens moet weten wat zijn plaats is in deze wereld. Dit wordt treffend onder woorden gebracht in Pr.6:10, dat in het boek een sleutelpositie inneemt: ‘Wie en wat de mens is, werd al lang geleden vastgesteld: zijn naam is Mens en hij is niet in staat het op te nemen tegen Hem die meer macht bezit dan hij.’

De mens moet aanvaarden dat hij ondergeschikt is aan God. Zijn wijsheid waarmee Hij de tijden bepaalt en Zijn volmaaktheid liggen buiten het bereik van de mens. Beter kan een mens daarover dan ook maar zwijgen. Dat wordt anders op het moment dat de Zoon van God naar de wereld komt en geboren wordt in de maagd Maria. Jezus Christus heeft ons de Vader doen kennen. Christenen weten meer dan de prediker wist over Gods plan met de wereld en met individuele personen. Wij weten van een opstanding en van nieuw leven. Wij weten ook dat God straks bij het grote oordeel rechtvaardigheid zal brengen en dat dan de rechtvaardigen behouden zijn en de slechte mensen niet (vgl.8:12-13). Dat alles weet de prediker alleen in grote lijnen. Hij ziet goede en slechte mensen in bepaalde gevallen sterven zonder onderscheid (2:15-16; 3:18-21). Hij ziet zelfs dat slechte mensen soms langer leven dan goede (7:15) en dat de rechtvaardige soms overkomt wat de slechte mens verdient (8:14; 9:1-2). Toch weet hij wel van een oordeel over rechtvaardigen en goddelozen (3:17), hij spreekt met poëtische woorden over het terugkeren van de ‘levensadem’ of ‘geest’ van de mens naar God (12:7). Hij weet dat het met de dood niet afgelopen is (3:21).

Wij weten meer over Gods plan dan de prediker en toch laten ook christenen zich wel meeslepen in de zucht naar rijkdom en kennis. En ook christenen proberen vaak hun lot te beheersen en in eigen hand te nemen.

Volgende keer: Deel 5 van de serie lessen uit Prediker heeft als titel ‘Voor alles is een tijd’

Kijk ook: Deel 3 van 8 van het thema ‘Lessen uit Prediker ‘Van het leven genieten’

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 4 van 8 beknopte blog over het thema “Lessen uit Prediker” uit StudieBijbel Magazine, waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Brengen kennis en rijkdom geluk?

Deel 2 van 8 van het thema ‘Lessen uit Prediker door Gijs van den Brink

 

Het eerste thema wat de prediker aansnijdt, is dat het leven leeg is en vluchtig. Het is het hoofdthema van het boek zoals verwoord in 1:2 ‘Vluchtigheid van de vluchtigheden’, dat wil zeggen de allergrootste vluchtigheid, de allergrootste leegte.
De prediker noemt in dat verband met name twee drijfveren, het najagen van kennis (1:13-14) en het najagen van rijkdom (2:9-11). Het is lucht en leegte, is leeg en zinloos, het kan je leven geen voldoening geven. Hij blijft het vele malen herhalen. En zelfs als je rijkdom verkrijgt, ben je niet zeker het te kunnen behouden of te kunnen doorgeven aan je kinderen. Ook rijkdom gaat je geen volledige levensvervulling en vreugde brengen (2:1-11, 17-23; 4:7-8; 5:10-17; 6:1-6). Daarmee lijkt het boek een pessimistische toon te hebben. Maar dat heeft een doel, namelijk de gelovige lezers bewust maken van verkeerde verwachtingen, foute dromen en valse hoop.
De prediker benadrukt dat je leven en alles wat bestaat heel snel voorbijgaat. Het hoofdprobleem van de mens die graag een goed leven wil hebben, is de weigering te accepteren dat hij sterft. De prediker zet alles op alles om de mensen hiervan te overtuigen.
Het is vooral de dood die aangeeft dat een mens niet gelijk aan God is. De dood brengt de wijze en de dwaas uiteindelijk naar dezelfde plaats (2:14-16). En dat maakt het opstapelen van rijkdom tot een leeg en zinloos iets (2:17-23). De realiteit van de dood onderbouwt de levensvisie van de prediker dat het beter is om tevreden te zijn en van het leven te genieten en elke dag in blijdschap en dankbaarheid voor God te leven.

Volgende keer: Deel 3 van de serie lessen uit Prediker heeft als titel Van het leven genieten ?

Kijk ook: Deel 1 van 8 van het thema ‘Lessen uit Prediker heeft het leven wel zin?

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 2 van 7 beknopte blog over het thema “Lessen uit Prediker” uit StudieBijbel Magazine, waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Job als type van Jezus Christus

Deel 7 van 7 van het thema ‘Lessen uit het Bijbelboek Job door Gijs van den Brink

 

Niet alleen in de wijsheid van het boek Job ontmoeten we Jezus Christus, maar ook in de persoon van Job zelf. We zien in de persoon van Job een schaduw of type van Christus. Bij deze typologie moeten we wel direct opmerken dat er ook een belangrijk verschil is. Jobs lijden was wel onschuldig, maar had geen verzoenende betekenis. Het leven van Job wijst evenals bijvoorbeeld het leven van Jozef vooruit naar Jezus.

  • Job spreekt meerdere keren over zijn door God verlaten zijn.
  • Evenals Jezus lijdt Job als een onschuldige. 
  • Evenals Jezus bidt Job voor zijn vijandige vrienden (42:8).
  • Na zijn vernedering wordt Job evenals Jezus door God verhoogd.

Zowel de persoon van Job als de centrale rol van de wijsheid van God wijzen vooruit naar de komst van de Messias Jezus naar de aarde.

Job werd in het einde weer helemaal gezond en hij kreeg al zijn bezittingen tweevoudig terug (42:10). Zo zal het ook gebeuren met een ieder van ons die het geloofsvertrouwen van Job heeft. Wat je ook verliest in je leven, hoe rampzalig je leven ook verloopt, wie zijn vertrouwen vestigt op Jezus Christus zal alles terug ontvangen en niet tweevoudig, maar honderdvoudig!

Want Jezus heeft gezegd:
‘Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven.” (Mar.10:29-30)

Volgende keer: we starten een serie lessen uit Prediker, blog 1 heeft als titel Heeft het leven wel zin?


Kijk ook: Deel 6 van 7 van het thema ‘Lessen uit het Bijbelboek Job Jezus Christus in het boek Job

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 7 van 7 beknopte blog over het thema “Lessen uit het Bijbelboek Job” uit StudieBijbel Magazine, waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Gods wijsheid als antwoord op alle vragen

Deel 4 van 7 van het thema ‘Lessen uit het Bijbelboek Job door Gijs van den Brink

 

In Job 28 is de schrijver van het boek Job zelf aan het woord, wat ook het geval is in hoofdstuk 1-2 en het slot 42:7-17. Hoofdstuk 28 is een scharnierpunt in het boek. De wijsheid van de vrienden bestaat hierin dat zij denken dat wat er in een mensenleven gebeurt een uitwerking is van Gods rechtvaardige vergelding. In hoofdstuk 28 verandert dit. Er komt hier een ander perspectief. Van een zoektocht naar Gods rechtvaardige vergelding gaat het vanaf nu over een zoektocht naar Gods wijsheid.
Niet het nadenken en zoeken naar Gods rechtvaardige leiding, maar het nadenken over Gods wijsheid, die alle menselijk verstand overtreft, is het antwoord. Om Gods oordeel en Zijn bestuur te kunnen beoordelen, moet je alles weten, moet je beschikken over alle feiten. En dat doen wij mensen niet! Helemaal niet!!
Hoe krijg je Goddelijke wijsheid? Terwijl de vrienden hoofdzakelijk over God spraken, zoekt Job het gesprek met God. Hij spreekt Hem direct aan. Dat is het grote verschil tussen Job en alle anderen.

Met menselijke wijsheid kun je niet doorgronden wat de oorzaak van allerlei gebeurtenissen in ons leven is. Onze kennis is hiervoor te gering. Goddelijke wijsheid is nodig. En van die Goddelijke wijsheid kunnen wij iets proeven wanneer we een relatie met God hebben. Daarom is de ontmoeting met God voor Job van grote betekenis. Die ontmoeting brengt hem tot inzicht (Job 42:1-6). Job krijgt geen antwoord op de oorzaak van zijn lijden. Ook wordt zijn onschuld niet bevestigd. En ook beantwoordt God niet de vraag naar de relatie tussen zonde en ziekte.
Alle vragen stoppen als Job onder de indruk komt van Gods wijsheid. Wanneer wij ons overgeven aan Gods wijsheid en zijn leiding, dan komt ook ons leven tot rust.

Volgende keer: Wat is de kern van Gods Wijsheid?

Kijk ook: Deel 3 van 7 van het thema ‘Lessen uit het Bijbelboek Job Is God rechtvaardig of Job?

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 4 van 7 beknopte blog over het thema “Lessen uit het Bijbelboek Job” uit StudieBijbel Magazine, waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2020) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!