Centrum voor Bijbelonderzoek en GlobalRize slaan de handen ineen

Nieuwsitem / Persbericht

Waar draait het gezamenlijke project om?

Het Centrum voor Bijbelonderzoek  – uitgever van de 29-delige StudieBijbel – heeft een gratis app ontwikkeld voor Latijns-Amerika en de hele Spaanstalige wereld, namelijk BibliaDeEstudio (de NT-StudieBijbel in het Spaans); GlobalRize heeft de laatste jaren, onder andere in het Spaans (voor Latijns-Amerika) een snelgroeiende evangelisatiestrategie ontwikkeld, genaamd Palabras Bíblicas.

Arjan Vaders, taalteamleider Spaans bij GlobalRize, licht toe: “In het gezamenlijke project combineren we het beste van de beide organisaties door BibliaDeEstudio gratis te verspreiden in Latijns-Amerika, het bereik significant te vergroten en het gebruik te verveelvoudigen. Het gezamenlijke project heeft ook als doel om wederzijds te leren en te ontwikkelen, met gebruik van elkaars expertise en netwerk. Doel is om aan alle kanten een win-win situatie te creëren. We richten ons op de groei van terugkerende appgebruikers, zowel kwantitatief als kwalitatief. ” Arjan zal het voortouw nemen in dit project en nauw samenwerken met Haije Bergstra, projectleider voor BibliaDeEstudio en Evelyn Flores Infantes, marketing en sales bij CvB. “Onze inzet is om een jaar intensief samen te werken en dan het project te evalueren.”

Tussenstand van het project BibliaDeEstudio

Gijs van de Brink, al vanaf het prille begin betrokken bij de StudieBijbel, is enthousiast over de samenwerking: “Het Centrum voor Bijbelonderzoek ondersteunt en helpt wereldwijd medegelovigen om zich in de Bijbel te verdiepen. Dankzij gebruikers en donateurs van de StudieBijbel in Nederland kunnen wij BibliaDeEstudio gratis ter beschikking stellen aan onze Spaanstalige medegelovigen, met name voor hen die in Latijns-Amerikaanse landen wonen. Er zijn maar weinig mogelijkheden voor de Latino kerkleiders om hoger theologisch onderwijs te volgen in hun eigen land en taal. Er is best een aantal opleidingen, ook virtueel en op afstand, maar de kosten zijn soms te hoog en goede materialen voor een lage prijs zijn vaak niet voorhanden. Sinds BibliaDeEstudio zonder internetverbinding beschikbaar is op mobiele apparaten, is het aantal Latino gebruikers substantieel toegenomen.” In december 2020 waren er al bijna 34.000 gebruikers aangemeld. De bedoeling is om intensiever met deze en nieuwe gebruikers op te trekken en het appgebruik te faciliteren met online seminars.

Samenwerking en kansen

Frans de Lange, operationeel directeur van GlobalRize, is dankbaar om samen op te trekken met het Centrum voor Bijbelonderzoek in dit gezamenlijk project voor onze Latino ‘hermanos y hermanas’ (broeders en zusters) in het geloof. “Voor onze mentoren en chatmedewerkers is deze app een juweeltje aan Bijbelonderwijs. Daar worden onze evangelisatiecontacten alleen maar beter van. Ook is het fijn om dit Bijbelonderwijs te promoten en beschikbaar te stellen via onze Spaanstalige websites en sociale media”, aldus de voormalig CU-burgemeester uit Elburg. Naast het delen van content met elkaar om de app te promoten, zal er ook op gebied van online marketing samengewerkt worden en hopen beide organisaties zowel online evangelisatie als online Bijbelse toerusting te promoten in hun eigen netwerk in Latijns-Amerika.

Zie: https://www.bibliadeestudio.org/ en https://www.studiebijbel.nl/   

Zie: https://www.globalrize.nl/ en https://www.palabrasbiblicas.net/  

 

Ga terug naar het nieuwsoverzicht

Burgers en ambassadeurs van Gods Koninkrijk

Deel 3 van 5 van het thema ‘Christen en politiek’ door Gijs van den Brink

 

Een tekst die de laatste 25 jaar veel aandacht heeft gekregen is Fil.3:20.
“Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten” (NBG) of zoals de NBV zegt ‘Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus.’
Paulus heeft het in Fil.3:18-20 over dwaalleraars die leven als god in Frankrijk en helemaal en uitsluitend aards gericht zijn (vs.19). De gelovigen daarentegen gedragen zich helemaal anders. Zij behoren immers niet tot het aardse, zegt hij, maar hebben een ‘burgerschap’ in de hemel. Het woord politeuma ‘burgerschap, (politiek onafhankelijke) gemeenschap, kolonie’ was voor de Filippenzen een bekend begrip. De stad Filippi was een Romeinse kolonie (Hand.16:12) en zelfs een zeer bevoorrechte. De stad mocht zich beroemen in de ius italicum, de ‘Italiaanse wet’, het hoogste voorrecht dat een Romeinse kolonie buiten Italië toegekend kon krijgen. Deze status hield onder meer in dat de burgers van Filippi het Romeinse burgerrecht bezaten en daar waren zij trots op.
Zoals de inwoners van Filippi het burgerschap van Rome bezitten, zo hebben wij als gelovigen het burgerschap van de hemel, waar Christus is (vgl. Gal.4:26; Ef.1:11; 2:6,19: medeburgers, zie ook Kol.3:1-4). Wij wonen dus op deze aarde en daar hebben we ook een nationaliteit van het land waar we geboren zijn. Maar daarnaast behoren we dus bij een hemels koninkrijk en dat burgerschap overstijgt dat van het land op aarde.

Dit betekent niet, dat wij ons uit de wereld moeten terugtrekken. Nee, wij vormen op aarde een kolonie van hemelburgers en vertegenwoordigen het Koninkrijk van Jezus Christus.
Dit wordt ook mooi verwoord door Paulus in 2Kor.5:20 ‘Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen.’ Paulus gebruikt het woord presbeuō, ‘gezant, ambassadeur zijn’. Het woord wordt gebruikt voor het optreden als vertegenwoordiger of ambassadeur van een hogere instantie, vaak de overheid.
In het NT zijn het de gelovigen die ‘als vertegenwoordigers of ambassadeurs optreden’ in het belang van Christus en zo zegt Paulus elders dat hij ‘een ambassadeur is’ in het belang van het Evangelie (Ef.6:19-20). Ook hier vinden we dezelfde gedachte. We wonen wel in Nederland of ander land, maar onze werkelijke identiteit is een andere. We behoren bij en zijn in dienst van Gods Koninkrijk, dat belangrijker is dan welk land op aarde ook maar.

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 3 van 5 beknopte blog over het thema “Christen en politiek” uit StudieBijbel Magazine, waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

Ga terug naar het artikeloverzicht

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!