Het verkeerde voorbeeld van Naomi

Deel 6 van 8 van het thema ‘Lessen uit het boek Ruth door Gijs van den Brink

 

Tegenover Ruth staat het voorbeeld van Naomi, een geboren Israëliet met weinig geloof. Ruth vertegenwoordigt in het boek Gods norm, maar Naomi is haar tegenbeeld en vertegenwoordigt de doorsnee menselijke norm. Ze gelooft wel in God, maar haar geloof heeft haar leven niet veranderd. Ze denkt en leeft volgens algemeen menselijke normen. Daarmee wordt zij een voorbeeld van een naam-gelovige. Zij wekt bij ons medelijden op in algemeen menselijke zin, maar als wij goed lezen dan zien we hier een vrouw die weinig of geen geloof heeft. Door de hongersnood vlucht Elimelech met vrouw en kinderen naar een heidens land. Een menselijke en natuurlijke reactie. Maar in het licht van Gods openbaring in de wet van Mozes is een hongersnood het gevolg van ongehoorzaamheid van het volk.
Niet vluchten, maar bekering is nodig is om uit de problemen te komen (Deut.30:1-2). Maar Elimelech en Naomi vluchten. Het gevolg is nog grotere problemen, vader Elimelech sterft. Dan huwen de zoons met Moabitische vrouwen die andere goden aanbidden. Dit was uitdrukkelijk verboden in de wet van Mozes (Deut.7:3-4). Gevolg is dat het oordeel zich voortzet en de zoons ook sterven. Als Naomi hoort dat God haar volk weer brood heeft gegeven (1:6), keert ze terug. Niet omdat ze berouw heeft van haar vlucht, maar omdat er weer brood is in Israël. Naomi adviseert haar schoondochters om in Moab te blijven, weer te trouwen en kinderen te krijgen (1:8-10). Louter aards geluk wenst ze hen toe.
Ze beargumenteert dit vervolgens nog sterker door te zeggen ‘je schoonzuster gaat terug naar haar volk en haar goden, ga toch mee’ (1:15). Naomi is alleen gericht op aardse fysieke voorspoed, zoals blijkt vanaf haar vlucht uit Israël met Elimelech. Niet een relatie met God en zijn geboden, maar eigen aardse voorspoed is wat haar motiveert. En dan komt het ergste, ze geeft God de schuld van haar ongeluk. Ze zegt ‘de Almachtige heeft mij een heel bitter leven gegeven’ en ook dat ze ‘vol’ is weggegaan, met man en twee zoons, maar nu ‘leeg’ terugkomt, zonder man en zoons (1:21-22). Ze komt terug met alleen een schoondochter die weduwe en vreemdeling is. In het licht van Gods openbaring is het precies omgekeerd. Ze ging ‘leeg’ weg, hongerig en met twee zieke zoons, en ze komt ‘vol’ terug met een schoondochter bij wie de liefde voor haar en voor God iedereen en alles overtreft.
De climax van het ongeloof van Naomi komt naar voren in hoofdstuk 3:1-4, waar we lezen hoe zij te werk gaat om Ruth en Boaz bij elkaar te brengen. Naomi doet hier minstens drie dingen die niet naar Gods wil zijn.

  1. Ze had Ruth moeten vertellen dat Boaz een familielid was die als losser zou kunnen optreden en haar van schulden zou kunnen vrijkopen. Maar ze noemt hem ‘familie’ en vermijdt de juridische term ‘losser’.
  2. Naomi had met Ruth naar de oudsten in de stadspoort moeten gaan, om haar zaak te bespreken, zoals Boaz dat later wel doet. Een huwelijk wordt niet geregeld door een man en vrouw zelf in de nacht op een dorsvloer.
  3. Naomi had Ruth niet mogen vragen om zich te wassen, te zalven en haar rouwkleed te vervangen voor andere kleding, want deze gaven juist aan dat zij volgens de wet weduwe was (vergelijk 2Sam.12:20). Naomi kiest voor de weg van een lichamelijke verleiding in plaats van de weg via wet en recht.

Ondanks deze ‘wereldse’ adviezen van Naomi hebben zowel Boaz als Ruth zich voortreffelijk gedragen. Maar niet dankzij Naomi, maar ondanks Naomi.

Volgende keer: Deel 7 van de serie ‘Lessen uit het boek Ruth’ heeft als titel ‘Messiaanse betekenis van Ruth’

Kijk ook: Deel 5 van 8 uit het thema ‘Lessen uit het boek Ruth’ ‘Ruth en Boaz als goede voorbeelden

 

 

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 6 van 8 uit het thema “Lessen uit het boek Ruthwaar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2022) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Liefde die zonde overwint

Deel 5 van 7 van het thema ‘Lessen uit Hooglied’ door Gijs van den Brink

 

De nadruk ligt in Hooglied op het verlangen van twee geliefden. Niet de seksuele relatie is het belangrijkste, maar het liefdesverlangen naar elkaar. En de pijn die gevoeld wordt als er een afstand is gekomen. In dit alles gaat het om wachten, zoeken en vinden.

Hooglied beschrijft een man-vrouw relatie die niet bepaald wordt door familieregels en ook niet door macht en geld. Ook wordt dit huwelijk niet bepaald door het gezag van vaders en broers. De vrouw in het Hooglied wordt niet uitgehuwelijkt door haar vader en is ook niet het bezit van haar man. Maar het gaat nog verder. Twee dingen vallen op. Ten eerste dat de bruid in Hooglied veel meer aan het woord is dan de bruidegom. En ten tweede dat de vrouw in verreweg de meeste gevallen het initiatief neemt.
Het boek beschrijft een huwelijksrelatie die doet denken aan het paradijs vóór de zondeval. We zien hier een man en vrouw die elkaar aanvullen. Hooglied toont ons een huwelijksliefde die te midden van de aardse zondige werkelijkheid iets van Gods genade laat zien.
Daarom is wat we in Hooglied over het huwelijk lezen te vergelijken met wat Paulus zegt in Ef.5. Het gaat om een liefde die een afspiegeling is van de liefde tussen Jezus en de kerk.
De polygamie, die bij Kaïn al begon (Gen.4:23), is een scheefgroei van de oorspronkelijke bedoeling van God met het huwelijk. Deze scheefgroei wordt in het boek Hooglied bekritiseerd en gecorrigeerd.
Te midden van onze gebroken wereld laat God in de pure liefdesverhoudingen tussen man en vrouw iets van zijn genade zien. Dat wijst ook naar de toekomst wanneer het kwaad overwonnen zal zijn.

Volgende keer: Deel 6 van de serie ‘Lessen uit Hooglied’ heeft als titel ‘Ware liefde wacht op de juiste tijd’

Kijk ook: Deel 4 van 7 uit het thema ‘Lessen uit Hooglied’ ‘De huwelijksnacht en trouwen uit liefde

 

 

 

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 5 van 7 uit het thema “Lessen uit Hooglied” waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2022) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

De huwelijksnacht en trouwen uit liefde

Deel 4 van 7 van het thema ‘Lessen uit Hooglied’ door Gijs van den Brink

 

De voltrekking van het huwelijk wordt heel poëtisch beschreven in 4:16- 5:1. Het is het hart van het Hooglied en beschrijft ongetwijfeld de seksuele relatie. De bruid zegt “Ontwaak, noordenwind! Kom, zuidenwind! Waai door mijn hof, laat zijn balsems geuren. Mijn lief moet in zijn hof komen, laat hij daar zijn zoete vruchten proeven”. En dan antwoordt de bruidegom “Hier ben ik in mijn hof, zusje, bruid van mij. Ik pluk mijn mirre en mijn balsem, ik eet mijn honing uit mijn honingraat, ik drink mijn melk en mijn wijn”. En dan zeggen de meisjes: “eet, vriend en vriendin! Drink, en word dronken van liefde!”

Nadat ze een tijdje in de hoofdstad Jeruzalem hebben gewoond in het paleis van de koning, verlangt de bruid terug naar haar geboorteplaats. Ze probeert Salomo te overtuigen om met haar terug te gaan (7:12-13). En dat lukt, ze gaan terug en daar vindt de vijfde ontmoeting plaats (8:5-7). Hun relatie wordt weer dieper. Hun liefde wordt door niets verstoord, ook niet door jaloezie en omstandigheden.
Het meisje uit Sunem is in werkelijkheid een dochter uit een gewone boerenfamilie in de noordelijke provincie Galilea. Een vrouw met eenvoudige gedachten die houdt van het leven in het dorp en op het platteland. Salomo is verliefd op een vrouw ver beneden zijn stand als koning. Hij verheft het meisje tot de status van koningin en hij zelf wordt naast deze koningin als een kind. Het eenvoudige meisje leert de koning eenvoud. Het herdersmeisje brengt de koning naar haar niveau, naar haar sfeer van leven. Het eenvoudige meisje brengt de koning die in weelde met veel vrouwen leeft tot de pure en zuivere liefde.

Volgende keer: Deel 5 van de serie ‘Lessen uit Hooglied’ heeft als titel ‘Liefde die zonde overwint’

Kijk ook: Deel 3 van 7 uit het thema ‘Lessen uit Hooglied’ Twee verliefde mensen ontmoeten elkaar 

 

 

 

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 4 van 7 uit het thema “Lessen uit Hooglied” waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2022) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Wat is de reden of het doel dat wij beproefd of getest worden?

Deel 10 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen’ door Gijs van den Brink

 

Dit thema wordt heel mooi uitgelegd door de apostel Jacobus in zijn brief.
In de eerste plaats moet ik zeggen dat er een belangrijk verschil is tussen een beproeving of een test door God, en een verzoeking of verleiding door de duivel?
Een beproeving of proef is een test, het is positief, zoals een examen op school. Een test is bedoeld om ons iets te leren.

Maar een verzoeking is negatief. Een verzoeking is iemand verleiden om slechte dingen te doen, om te zondigen. Dat zal God nooit doen, zoals we ook lezen in Jak.1:13. Dat doet de duivel en ook onze eigen lusten en begeerten verleiden ons.

Maar God beproeft ons af en toe. En hij kan hiervoor de verleidingen van de satan gebruiken, zoals we zien bij Job.
Beproevingen van God zijn heel positief, heel goed voor ons.
Daarom zegt Jakobus in Jak.1:2 “Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer jullie in allerlei verzoekingen vallen”.

Waarom? Dat lezen in vs.3  want jullie weten, dat de test van jullie geloof standvastigheid, volharding bewerkt.
Ons geloof wordt er sterker door. Dat is dus heel positief. In een beproeving wordt de echtheid van ons geloof getest. In de problemen blijkt of ons geloof echt is en standvastig is. Als je op school slaagt voor een test of examen mag je naar een volgende klas, een nieuwe fase.
Door standvastigheid komt geloofsgroei en volmaaktheid. Jacobus zegt dit in vs. 4 “Het gaat erom dat u volmaakte en gave mensen wordt die in niets te kort schieten”(GNB).
Door problemen, zorgen en moeiten worden we gelouterd en gezuiverd.
Het doel van God met ons leven is dat we een nieuw karakter krijgen, het karakter van Jezus Christus.

Door de beproevingen in ons leven worden we steeds meer volmaakt zegt Jakobus. Met volmaakt bedoelt hij volmaakt afhankelijk van God. Ons vertrouwen in God wordt sterker.

Het toenemen van ons vertrouwen in de Heer is het voornaamste doel van de beproevingen.

Jezus heeft ons dit vertrouwen volmaakt voorgeleefd. Om het doel van God te vervullen werd Hij overgeleverd aan slechte, wrede en goddeloze mensen.
Ze bespotten Hem, sloegen Hem, geselden en kruisigden Hem. Zodat Hij het zelfs uitriep ‘Mijn god, mijn god, waarom hebt u mij verlaten’.

Maar in al deze dingen verloor Hij nooit zijn vertrouwen in de goedheid en trouw van zijn Vader. En zo mocht Hij terugkeren naar het huis van zijn vader. Hij heeft het doel van de Vader volmaakt bereikt.
Ik bid voor mij zelf en voor jullie dat ook wij ons volmaakte doel mogen bereiken. Eeuwig leven in het Koninkrijk van God.

Volgende keer: Deel 11 van de serie  ‘Antwoorden op vragen’ heeft als titel ‘Wat is in de Bijbel de definitie van een gelukkig mens?’

Kijk ook: Deel 9 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragenHoe kan ik weten dat mijn verlangen in overeenstemming is met de wil van God?

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 10  van 12 uit het thema “Antwoorden op vragen’ waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Hoe kan ik weten dat mijn verlangen in overeenstemming is met de wil van God?

Deel 9 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen’ door Gijs van den Brink

 

Mooie vraag. Wij zijn niet als robots geschapen, maar als mensen. En wij hebben een vrije wil gekregen om te kiezen. Te kiezen tussen goed en slecht. Een goede christen kiest ervoor het goede te doen.
Maar er zijn heel veel goede dingen waaruit je mag kiezen. Je bent vrij daarin.
Toch zegt de Bijbel in Ef.5:10: Onderzoek wat de Heer van jou vraagt (NBV).
De Bijbel geeft 3 principes die ons helpen om te weten of mijn verlangen overeenstemt met Gods wil.
De eerste vraag die je jezelf moet stellen:

1. Kan ik de Heer ervoor danken?
Paulus geeft een mooi voorbeeld in Rom.14:6. Er zijn christenen die vlees eten en ze danken God daarvoor. Maar anderen eten geen vlees omwille van hun geloof en ook zij danken God.
Twee gelovigen kunnen hetzelfde doen, terwijl het voor de een goed is en voor de ander fout.
Het gaat er niet om wat je doet of wat je niet doet, maar het gaat erom waarom je iets niet of wel doet. Met welke motivatie doe je iets. Kun je God danken voor wat je doet?
Want als je Hem niet kunt danken voor iets en je schaamt je voor wat je doet, dwaal je af.
Dan misbruik je de vrijheid die je hebt gekregen voor jezelf en zul je steeds meer verwijdering ervaren tussen jou en God.

2. Stimuleert mijn gedrag de onderlinge vrede?
De tweede vraag die je jezelf moet stellen is deze: Stimuleert mijn gedrag de vrede onder elkaar? Worden anderen om mij heen blij van mijn gedrag en mijn keuze? Of bezorg ik anderen moeite en irritatie?
Het eerste principe ging over jouw relatie met God. Dit principe gaat over jouw relatie met je geestelijke broers en zussen.
De Bijbel leert ons in Rom.14:17 dat altijd onze motivatie moet zijn om goedheid, vrede en vreugde onder elkaar te vermeerderen.
Als je je door egoïsme laat leiden dan verlies je steeds meer contact met God en heb je ook steeds minder goed contact met broers en zussen.

3. Zien ongelovigen iets van het karakter van Jezus in ons?
En de derde vraag die je kan helpen is deze: Als ongelovigen naar mij kijken, ben ik dan een goed voorbeeld?
Jezus zegt in Mat.5:14 Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt. …

Dus drie vragen die je jezelf moet stellen om te weten of je goede keuzes maakt:
1. Kan ik God ervoor danken?
2. Stimuleert mijn gedrag de onderlinge liefde en vrede?
3. Is mijn gedrag een goed voorbeeld voor anderen.

 

Volgende keer: Deel 10 van de serie  ‘Antwoorden op vragen’ heeft als titel Wat is de reden of het doel dat wij beproefd of getest worden?

Kijk ook: Deel 8 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragenHoe kan ik er zeker van zijn dat de Bijbel niet verdraaid is?

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 9 van 12 uit het thema “Antwoorden op vragen’ waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Wat zegt de bijbel over de waarde en positie van vrouwen?

Deel 6 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen’ door Gijs van den Brink

 

We lezen dat God bij de schepping zegt in Gen.2:18, ‘Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past.’

Het woord ‘helper’ is een algemeen woord dat geen hogere of lagere positie aangeeft. Vrouw en man vullen elkaar aan en hebben een gelijkwaardige positie.[1]

Door de zonde is er macht en overheersing in de wereld gekomen. Overheersing van de man en ondergeschiktheid van de vrouw zijn een gevolg van zonde.
Dat lezen we al Gen.3:16, “Tegen de vrouw zei hij: … Je zult je man begeren, en hij zal over je heersen.’

Dat zien we overal in de wereld. Waar zonde regeert is er overheersing en onderdrukking van vrouwen.
Maar niet bij Jezus Christus. Hij zegt tegen zijn discipelen dat God dit niet wil dat mannen hun vrouwen onderdrukken en wegsturen wanneer ze dat maar willen. Hij zegt “zo is het vanaf het begin van de schepping niet door God bedoeld”.

Voor Jezus zijn mannen en vrouwen gelijk. Hij eet samen met mannen en vrouwen. Hij houdt samenkomsten met mannen en vrouwen samen. Ook vrouwen mogen met hem meegaan en hem helpen als hij in andere dorpen gaat prediken.[2]

Bij zijn kruisiging zijn meer vrouwelijke volgelingen aanwezig dan mannen[3]. En als Jezus uit de dood is opgestaan verschijnt Hij allereerst aan een paar vrouwen bij het lege graf. Zij moeten aan de apostelen gaan zeggen dat Hij is opgestaan.

Ook voor de Heilige Geest die met Pinksteren wordt uitgestort zijn mannen en vrouwen gelijkwaardig.
Op de Pinksterdag wordt de profetie uit Joel vervuld, zegt Petrus in Hand.2:17-18. God zegt: Dan zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, …[4]
Zowel vrouwen als mannen krijgen gaven en een taak van de heilige Geest.
Zo lezen we in het NT meerdere keren over echtparen die een gemeente leiden, zoals Prisca en Priscilla.
En zelfs horen we over alleenstaande zusters die leiding geven, zoals Febe in de gemeente van Kenchreeën in Griekenland.[5]

En dan Paulus. Soms denkt men dat Paulus iets anders zegt. Dat is niet zo.

In de brieven aan Timotheüs en Titus gaat het niet meer over de leiding in huiskerken. Het gaat daar over het besturen van alle kerken in een stad of provincie.

Dat publieke leiderschap wil Paulus beperken tot mannen[6]. Paulus wil geen aanstoot geven in een situatie waar buiten de kerk alleen mannen leiding geven.

Maar het principe van gelijkwaardigheid dat Jezus heeft geleerd en voorgeleefd, dat leert Paulus ook. Hij zegt dit heel duidelijk in Gal.3:28,

In Christus is er “geen sprake meer van Joden of Grieken, van slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.”

[1] (vgl. Gen.3:12);

[2] Luk.8:1-3

[3] Mat.27:55-56

[4] Hand.2:17-18

[5] Rom.16:1

[6] 1 Tim.2:11-12

Volgende keer: Deel 7 van de serie  ‘Antwoorden op vragen’ heeft als titel Hoe kan ik er zeker van zijn dat de Bijbel niet verdraaid is?

Kijk ook: Deel 5 van 12 van het themaAntwoorden op vragenHoe verandert mijn relatie met God als ik zonde doe?

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 6 van 12 uit het thema “Antwoorden op vragen’ waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Hoe verandert mijn relatie met God als ik zonde doe?

Deel 5 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen’ door Gijs van den Brink

 

Hierover heeft de apostel Johannes heel duidelijk geschreven in zijn eerste brief. In de eerste plaats maakt hij duidelijk dat alle mensen zondigen, ook wij als gelovigen. Hij zegt in hoofdstuk 1:10 ‘Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij God tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.’
Maar het verschil tussen een christen en een ongelovige is  dat een christen toegeeft en erkent als hij gezondigd heeft. En dan belijden wij onze zonde en ontvangen we vergeving (1Joh.2:2). Wat gebeurt er nu als we zeggen dat we geloven in Jezus, maar een zonde niet toegeven? We zeggen dat het geen zonde is en dat God het wel begrijpt dat we dit doen.

Ook daar spreekt Johannes over en geeft een voorbeeld in 1Joh.2:9-11, “Wie zegt in het licht te zijn maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis. 10 Wie de ander liefheeft, blijft in het licht en komt niet ten val, 11 maar wie de ander haat, bevindt zich in de duisternis. Hij gaat zijn weg in het duister, zonder te weten waarheen die weg voert, want de duisternis heeft hem blind gemaakt.”

Het voorbeeld gaat over een christen die een ander haat. Maar hetzelfde geldt voor een christen die steelt of die overspel pleegt of welke zonde dan ook. Johannes spreekt over iemand die zegt christen te zijn, maar gewoon doorgaat met dingen te doen die duidelijk zonde zijn. Wat gebeurt er met zo iemand?

Zonde brengt scheiding tussen God en mensen. Dat is niet alleen bij ongelovigen zo, ook bij gelovigen. Dat betekent dat het licht van God in mijn leven minder helder gaat schijnen. De vrede en de rust van de heilige Geest wordt minder. Bidden gaat niet meer zo goed. Je wordt gespannen.
In plaats van het licht van God komt er duisternis in je leven. En we weten wat dat betekent. Wanneer we in het donker in het bos lopen is het heel moeilijk de weg te vinden. Je struikelt over de kleinste dingen en je stoot je hoofd aan laaghangende takken.

In de duisternis loop je als een blinde. Je ziet de weg voor je niet meer goed. Waar moet ik heen? Je gaat aan alles twijfelen, aan de goedheid van God of zelfs aan het bestaan van God. En dit wordt steeds erger en het wordt steeds donkerder.
Totdat je beseft dat je verkeerd bezig bent en je de zonde gaat belijden. Dan gaat haat veranderen in liefde. Dan verandert leugen weer in waarheid.
Dan gaat het licht van God weer schijnen in je leven. Dan ga je jouw levensweg weer duidelijk zien. Dan twijfel je niet meer, maar je weet wat God van je vraagt. Je geweten is weer zuiver.
Dan gaat het licht van God weer in je schijnen en kan dat licht anderen verwarmen.
Je wordt weer een zegen voor anderen.

Zoals Johannes zegt “wie liefheeft blijft in het licht van God en komt niet ten val”.

Volgende keer: Deel 6 van de serie  ‘Antwoorden op vragen’ heeft als titel Wat zegt de bijbel over de waarde en positie van vrouwen?

Kijk ook: Deel 4 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen ‘Is het mogelijk dat een christen zijn behoud verliest?’

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 5 van 12 uit het thema “Antwoorden op vragen’ waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Is het mogelijk dat een christen zijn behoud verliest?

Deel 4 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen’ door Gijs van den Brink

 

Het eenvoudige antwoord hierop is wat Paulus zegt in Rom.10:9 ‘Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered’.
Want Jezus heeft onze zonden aan het kruis voor ons gedragen. Hij stierf in mijn plaats. Als ik dat geloof, ben ik behouden. Maar wat is geloof? En wat is bedoeld met behoud, redding? En wanneer verlies je deze redding?

Ik probeer het kort uit te leggen. God wil niet alléén regeren, maar samen met ons mensen. God sluit meerdere keren een verbond met mensen. Met Adam, met Noach, met Abraham en met het volk Israël.
En zo ook met ons. In het NT lezen we over het nieuwe verbond dat God sluit met gelovigen uit alle volkeren door het bloed van Jezus. Jezus stierf als een offer voor de zonden van de mensen. Wat betekent het dat wij een verbond met God hebben?
Een verbond is een afspraak tussen twee partijen. Bij afspraken tussen landen of tussen God en mensen spreken we over een verbond.
Een verbond met God houdt drie dingen in:

  1. Ten eerste: God neemt het initiatief om een vaste relatie met ons aan te gaan. Het is natuurlijk een ongelijkwaardige relatie. God is almachtig en wij zijn zwak en zondig. Maar het is toch een relatie.
  2. Ten tweede houdt het verbond in dat God een belofte doet, waarmee Hij als belangrijkste bondgenoot garant staat voor onze redding. In het Verbond dat wij door Jezus hebben is zijn belofte dat Hij onze zonden zal vergeven en dat Hij in de persoon van de heilige Geest altijd in ons en met ons is. Door die belofte zijn wij behouden, want ieder mens zondigt, niemand is goed, niemand. Dus zonder een verbond met God zijn wij verloren.
  3. Een derde belangrijk punt in het verbond is dat God van ons vraagt dat wij Zijn aanbod aanvaarden en ons inspannen om te doen wat Hij van ons vraagt. Dat noemt de bijbel bekering. Dat doe je niet één keer, maar elke dag.

Dus je bent behouden als je een relatie met God hebt. Dat is hier en nu al zo en dat zal zo zijn tot in eeuwigheid. Maar die relatie houdt op als één van beide partijen zich terugtrekt. Nu zal God dit nooit doen, want Hij is trouw. Maar mensen doen dat wel.
Als iemand gaat zeggen dat God niet bestaat. Of als hij zegt dat hij niets met Hem te maken wil hebben. Of nog erger, hij zegt dat als God bestaat dat Hij een satan is, zoals sommige Farizeeën van Jezus zeiden.
Als iemand er bewust zelf voor kiest om zonder God te leven komt er een einde aan zijn relatie met God. Dan komt er ook een einde aan zijn behoud. De Bijbel noemt dat de ‘zonde tot de dood’ (1Joh.5:16-17).  Het gaat om een bewuste en consequente afwijzing van Gods aanbod van redding.
Maar God blijft altijd trouw en Zijn aanbod blijft. Als deze persoon zich opnieuw bekeert, zal hij alsnog vergeving krijgen en behouden zijn!

Volgende keer: Deel 5 van de serie  ‘Antwoorden op vragen’ heeft als titel Hoe verandert mijn relatie met God als ik zonde doe? ’

Kijk ook: Deel 3 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen ‘Als iemand niet in Jezus gelooft, maar wel goed heeft geleefd, waar gaat hij dan heen na zijn dood?’

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 4 van 12 uit het thema “Antwoorden op vragen’ waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Het leven is niet maakbaar

Deel 8 van 8 van het thema ‘Lessen uit Prediker door Gijs van den Brink

 

Alleen God kan alle dingen overzien, alleen Hij bestuurt wat er gebeurt. De mens kan daar vragen over hebben, hij kan daar somber of opstandig van worden. Maar het is zoals het is, een mens kan God en het heelal niet doorgronden. Dat is de boodschap van de prediker in het boek Prediker. Hij rekent af met de autonomie, met de zelfbeschikking van de mens en laat zien dat deze weg vroeg of laat doodloopt en een overschatting is van de menselijke vermogens.
Het leven is niet maakbaar. Uiteindelijk komt het er voor de mens op aan dat hij of zij leeft in ontzag voor en vertrouwen op God. Vanuit deze levenshouding mag men in vrijheid leven en handelen (Pr.11:7-12:1).
Het leven is maar kort, een vluchtige damp die zo voorbij is. De prediker ziet dat zoveel mensen zich verliezen in het verlangen naar alsmaar meer, waardoor ze vergeten ook echt te leven in de korte tijd die zij op aarde hebben. Kan het actueler? Deze boodschap is ook vandaag nog even treffend en leerzaam als in de dagen van Salomo.

De boodschap van het boek Prediker is: leef volop en geniet van de goede schepping die God de Schepper gegeven heeft, want dat is het goede waarmee God je gezegend heeft gedurende de weinige dagen dat je hier op aarde bent. Doe dat in het besef dat Hij eens je leven zal beoordelen.

Dat zal gebeuren als Jezus Christus als hemelse Koning en Rechter zal komen en er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn.

Kijk ook: Deel 7 van 8 van het thema ‘Lessen uit Prediker ‘aanbidding, eerbied en gehoorzaamheid’

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 8 van 8 beknopte blog over het thema “Lessen uit Prediker” uit StudieBijbel Magazine, waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Aanbidding, eerbied en gehoorzaamheid

Deel 7 van 8 van het thema ‘Lessen uit Prediker door Gijs van den Brink

 

Vervolgens spreekt de prediker over de ware aanbidding, over serieus bidden, waarbij je goed nadenkt over wat je tegen God zegt (4:17-5:6). Je moet niet offers gaan brengen in de tempel zonder te beseffen wat je verkeerd deed. Hij zegt dat als we tot God naderen, we moeten beginnen met luisteren (4:17). Een wijs persoon luistert meer dan dat hij spreekt (5:1). En als we spreken moet we ook doen wat we zeggen. Woorden en daden moeten overeenstemmen. De prediker spreekt over integer bidden. Zoals ook Jezus hierover spreekt in Joh. 4:24. ‘God is geest en wie Hem aanbidden moeten aanbidden in geest en in waarheid’.

Uiteindelijk blijft er maar één ding over: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na (Pr.12:12-13). Het is precies dezelfde conclusie die we vinden aan het slot van het lied over de zoektocht naar wijsheid in het boek Job (Job 28:28). Het boek Prediker brengt geen filosofie, maar is een wijsheidsboek. Prediker is een boek dat een praktische levenswijsheid schetst, gericht op het leven in de wereld van God. In die zin vergelijkbaar met het boek Spreuken.
De prediker spreekt niet vanuit Gods openbaring, maar vanuit wat hij ziet en wat je met het menselijk verstand kunt weten. De prediker krijgt op deze wijze geen antwoord op al zijn vragen. Hij komt tot de conclusie dat de wijsheid die je nodig hebt om alles te begrijpen wat er in de wereld gebeurt, voor een mens niet bereikbaar is.

Volgende keer: Deel 8 van de serie lessen uit Prediker heeft als titel ‘Het leven is niet maakbaar’

Kijk ook: Deel 6 van 8 van het thema ‘Lessen uit Prediker ‘onderdrukking en onrecht’

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 7 van 8 beknopte blog over het thema “Lessen uit Prediker” uit StudieBijbel Magazine, waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Heeft het leven wel zin?

Deel 1 van 8 van het thema ‘Lessen uit Prediker door Gijs van den Brink

 

Heeft het leven wel zin?

In onze tijd waarin een pandemie de wereld in haar tang heeft, zien velen teloorgaan wat ze in jaren hebben opgebouwd. Dat was ook het geval met koning Salomo aan het einde van zijn leven als hij het boek Prediker schrijft.
Een van de kernwoorden in het boek Prediker is ‘leegheid’, ‘leegte’. Het gaat om de zinloze poging van de mens om te proberen gelukkig te worden zonder God. Hij probeert dat door macht, populariteit, prestige of plezier te vinden. Maar gaat het lukken om gelukkig te worden zonder een relatie met God te hebben?
De prediker die in het boek aan het woord is, is volgens het boek (1:1,12) en de traditie koning Salomo. Hij is de wijste, rijkste en meest invloedrijke koning uit Israëls geschiedenis. Hij kijkt naar het leven ‘onder de zon’ (1:9), dat wil zeggen vanuit menselijk perspectief, zonder rekening te houden met Gods openbaring. De Hebreeuwse titel Qoheleth is een zeldzaam woord dat maar op een paar plaatsen voorkomt. Qoheleth betekent ‘hij die de gemeenschap of gemeente samenroept en toespreekt’, de samenroeper of de prediker. Het is een pseudoniem omdat de schrijver zijn echte naam niet wil noemen.
Het boek is waarschijnlijk geschreven rond 935 v.Chr. Het is de tijd dat de grote rijkdom van Salomo steeds minder wordt. En Israël zal spoedig uiteenvallen in twee rijken. Volgens een Joodse traditie (bv. in de Targum op Prediker – 6e eeuw n.Chr.) heeft Salomo het boek Prediker aan het einde van zijn leven geschreven, toen hij alles wat hij had opgebouwd zag wegvallen. En zelf was hij vervallen tot werelds leven en afgoderij (vgl. 1Kon.11).
De schrijver, die de prediker blijkbaar gekend heeft, zegt dat alles wat de prediker zegt, eigenlijk in één zin samengevat kan worden. Het enige wat belangrijk is in het leven is eerbied voor God hebben en Hem gehoorzamen, want alle mensen moeten eens verantwoording afleggen van hun daden (12:13-14).

Volgende keer: Deel 2 van de serie lessen uit Prediker heeft als titel Brengen kennis en rijkdom geluk?

Kijk ook: Deel 7 van 8 van het thema ‘Lessen uit het Bijbelboek Job Jezus Christus in het boek Job

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 1 van 8 beknopte blog over het thema “Lessen uit Prediker” uit StudieBijbel Magazine, waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Jezus Christus in het boek Job

Deel 6 van 7 van het thema ‘Lessen uit het Bijbelboek Job door Gijs van den Brink

 

Wijsheid wordt in Job 28 beschreven als een zelfstandige grootheid. De wijsheid is niet gelijk aan God en ook niet gelijk aan alle andere scheppingswerken. We lezen in Job 28 drie belangrijke kenmerken van de wijsheid. 1. De verborgenheid van de wijsheid (vs. 13,21). Niemand kan haar vinden. 2. De wijsheid wordt alleen door God gevonden of gekend. (vs.23) 3. De wijsheid is betrokken bij de schepping van de wereld. (vs.25-27) Het in details moeilijk te begrijpen laatste vers 27 zegt in ieder geval dat God de wijsheid bij de schepping van de wereld gebruikte.
Het Nieuwe Testament leert ons dat de wijsheid van God een persoon is: Jezus Christus. Hij was volledig verborgen voor de mensen. Hij werd alleen door God gekend. Hij was het door wie God de wereld heeft geschapen. De wijsheid van God is een persoon.
Paulus zegt: ‘Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, Gods kracht en Gods wijsheid’ (1Kor.1:23-24).

Volgende keer: Job als type van Jezus Christus.

Kijk ook: Deel 5 van 7 van het thema ‘Lessen uit het Bijbelboek Job Wat is de kern van Gods wijsheid?

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 6 van 7 beknopte blog over het thema “Lessen uit het Bijbelboek Job” uit StudieBijbel Magazine, waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2020) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!