Wat is in de Bijbel de definitie van een gelukkig mens?

Deel 11 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen’ door Gijs van den Brink

 

In de Bijbel wordt meer dan 100 keer iemand gelukkig geprezen. Al die voorbeelden kunnen we niet in 3 minuten noemen. Maar wel de belangrijkste.

De enige persoon in het hele heelal die echt volmaakt gelukkig is, is God. Paulus noemt Hem in 1Tim.6:15 de “gelukkige en enige Heerser”.
Als we in de Bijbel over geluk lezen gaat het niet over aards geluk, maar het gaat over ‘gelukzalig’, hemels geluk. Dat is deelhebben aan het geluk dat alleen God heeft en alleen Hij kan geven.

Zo worden die mensen gelukkig geprezen door Jezus die erfgenaam zijn geworden van het Koninkrijk van God. (bv. Mat.5:3). Zij krijgen niet de erfenis van een aardse koning of president, maar de erfenis van de Schepper van hemel en aarde.

Daarom zegt Jezus ook: “gelukkig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren”! (Luc.11:28).
Zo wordt over Maria de moeder van Jezus gezegd: Gelukkig is de vrouw die gelooft wat aan haar door God beloofd is. Want het zal in vervulling gaan. (Luc.1:45)

Petrus getuigde van Jezus: ‘U bent de Messias, de Zoon van de levende God’. Daarna zei Jezus tegen hem:  ‘Gelukkig ben jij, Simon!  Want je hebt een openbaring gehad van de Vader in de hemel (Mat.16:17).

En zo noemt Jezus ook alle mensen gelukkig die geloven zonder iets gezien te hebben (Joh.20:29). Waarom zijn zij meer gelukkig dan zij die gezien hebben? Omdat hun geloof niet gebaseerd is op het zien van wonderen, maar op een diepe overtuiging in hun hart.

Ook zegt Jezus dat zij die omwille van zijn naam moeten lijden, gelukkig zijn (Mat.5:11). Hoe kan dat, van lijden wordt je toch niet gelukkig? Van lijden omwille van je geloof in Jezus wel, want het brengt je dichter bij God. Je verbondenheid met Jezus Christus wordt hechter. En dat maakt gelukkig.

En in Op.14:13 staat “Gelukkig de doden die in de Heer sterven”. Sterven en gelukkig zijn, kan dat samen gaan? Zeker, want wij die geloven sterven “in de Heer”, dat wil zeggen met geloof in Jezus. En vanaf dat moment ga je binnen in de hemelse heerlijkheid, waar iedereen volmaakt gelukkig is.
Bij Jezus is alles anders dan in deze wereld.
Niet rijkdom en intelligentie maakt gelukkig. Jezus zegt: gelukkig de armen van geest Mat.5:3) Want zij verwachten het alleen van God. En zij hebben een relatie met hun schepper.
Niet de beste zijn en de rijkste zijn maakt gelukkig. Jezus zegt: Gelukkig zijn zij die zachtmoedig zijn, zij die de minste willen zijn. (Mat.5:5)

Hoe kan dat? Wie zichzelf rijk heeft gemaakt is minder gelukkig dan wie iets heel kleins van God heeft gekregen. Weet je waarom?
Hij of zij die iets van God heeft gekregen is dankbaar. En de relatie met God wordt dieper.

Wil jij gelukkig worden? Luister naar de boodschap van Jezus en bewaar zijn woorden in je hart.

Volgende keer: Deel 12 van de serie  ‘Antwoorden op vragen’ heeft als titel ‘Wat is volgens christenen Gods bedoeling met het huwelijk (1) ‘

Kijk ook: Deel 10 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen Wat is de reden of het doel dat wij beproefd of getest worden?

 

 

 

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 11  van 12 uit het thema “Antwoorden op vragen’ waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Hoe kan ik weten dat mijn verlangen in overeenstemming is met de wil van God?

Deel 9 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen’ door Gijs van den Brink

 

Mooie vraag. Wij zijn niet als robots geschapen, maar als mensen. En wij hebben een vrije wil gekregen om te kiezen. Te kiezen tussen goed en slecht. Een goede christen kiest ervoor het goede te doen.
Maar er zijn heel veel goede dingen waaruit je mag kiezen. Je bent vrij daarin.
Toch zegt de Bijbel in Ef.5:10: Onderzoek wat de Heer van jou vraagt (NBV).
De Bijbel geeft 3 principes die ons helpen om te weten of mijn verlangen overeenstemt met Gods wil.
De eerste vraag die je jezelf moet stellen:

1. Kan ik de Heer ervoor danken?
Paulus geeft een mooi voorbeeld in Rom.14:6. Er zijn christenen die vlees eten en ze danken God daarvoor. Maar anderen eten geen vlees omwille van hun geloof en ook zij danken God.
Twee gelovigen kunnen hetzelfde doen, terwijl het voor de een goed is en voor de ander fout.
Het gaat er niet om wat je doet of wat je niet doet, maar het gaat erom waarom je iets niet of wel doet. Met welke motivatie doe je iets. Kun je God danken voor wat je doet?
Want als je Hem niet kunt danken voor iets en je schaamt je voor wat je doet, dwaal je af.
Dan misbruik je de vrijheid die je hebt gekregen voor jezelf en zul je steeds meer verwijdering ervaren tussen jou en God.

2. Stimuleert mijn gedrag de onderlinge vrede?
De tweede vraag die je jezelf moet stellen is deze: Stimuleert mijn gedrag de vrede onder elkaar? Worden anderen om mij heen blij van mijn gedrag en mijn keuze? Of bezorg ik anderen moeite en irritatie?
Het eerste principe ging over jouw relatie met God. Dit principe gaat over jouw relatie met je geestelijke broers en zussen.
De Bijbel leert ons in Rom.14:17 dat altijd onze motivatie moet zijn om goedheid, vrede en vreugde onder elkaar te vermeerderen.
Als je je door egoïsme laat leiden dan verlies je steeds meer contact met God en heb je ook steeds minder goed contact met broers en zussen.

3. Zien ongelovigen iets van het karakter van Jezus in ons?
En de derde vraag die je kan helpen is deze: Als ongelovigen naar mij kijken, ben ik dan een goed voorbeeld?
Jezus zegt in Mat.5:14 Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt. …

Dus drie vragen die je jezelf moet stellen om te weten of je goede keuzes maakt:
1. Kan ik God ervoor danken?
2. Stimuleert mijn gedrag de onderlinge liefde en vrede?
3. Is mijn gedrag een goed voorbeeld voor anderen.

 

Volgende keer: Deel 10 van de serie  ‘Antwoorden op vragen’ heeft als titel Wat is de reden of het doel dat wij beproefd of getest worden?

Kijk ook: Deel 8 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragenHoe kan ik er zeker van zijn dat de Bijbel niet verdraaid is?

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 9 van 12 uit het thema “Antwoorden op vragen’ waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Hoe verandert mijn relatie met God als ik zonde doe?

Deel 5 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen’ door Gijs van den Brink

 

Hierover heeft de apostel Johannes heel duidelijk geschreven in zijn eerste brief. In de eerste plaats maakt hij duidelijk dat alle mensen zondigen, ook wij als gelovigen. Hij zegt in hoofdstuk 1:10 ‘Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij God tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.’
Maar het verschil tussen een christen en een ongelovige is  dat een christen toegeeft en erkent als hij gezondigd heeft. En dan belijden wij onze zonde en ontvangen we vergeving (1Joh.2:2). Wat gebeurt er nu als we zeggen dat we geloven in Jezus, maar een zonde niet toegeven? We zeggen dat het geen zonde is en dat God het wel begrijpt dat we dit doen.

Ook daar spreekt Johannes over en geeft een voorbeeld in 1Joh.2:9-11, “Wie zegt in het licht te zijn maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis. 10 Wie de ander liefheeft, blijft in het licht en komt niet ten val, 11 maar wie de ander haat, bevindt zich in de duisternis. Hij gaat zijn weg in het duister, zonder te weten waarheen die weg voert, want de duisternis heeft hem blind gemaakt.”

Het voorbeeld gaat over een christen die een ander haat. Maar hetzelfde geldt voor een christen die steelt of die overspel pleegt of welke zonde dan ook. Johannes spreekt over iemand die zegt christen te zijn, maar gewoon doorgaat met dingen te doen die duidelijk zonde zijn. Wat gebeurt er met zo iemand?

Zonde brengt scheiding tussen God en mensen. Dat is niet alleen bij ongelovigen zo, ook bij gelovigen. Dat betekent dat het licht van God in mijn leven minder helder gaat schijnen. De vrede en de rust van de heilige Geest wordt minder. Bidden gaat niet meer zo goed. Je wordt gespannen.
In plaats van het licht van God komt er duisternis in je leven. En we weten wat dat betekent. Wanneer we in het donker in het bos lopen is het heel moeilijk de weg te vinden. Je struikelt over de kleinste dingen en je stoot je hoofd aan laaghangende takken.

In de duisternis loop je als een blinde. Je ziet de weg voor je niet meer goed. Waar moet ik heen? Je gaat aan alles twijfelen, aan de goedheid van God of zelfs aan het bestaan van God. En dit wordt steeds erger en het wordt steeds donkerder.
Totdat je beseft dat je verkeerd bezig bent en je de zonde gaat belijden. Dan gaat haat veranderen in liefde. Dan verandert leugen weer in waarheid.
Dan gaat het licht van God weer schijnen in je leven. Dan ga je jouw levensweg weer duidelijk zien. Dan twijfel je niet meer, maar je weet wat God van je vraagt. Je geweten is weer zuiver.
Dan gaat het licht van God weer in je schijnen en kan dat licht anderen verwarmen.
Je wordt weer een zegen voor anderen.

Zoals Johannes zegt “wie liefheeft blijft in het licht van God en komt niet ten val”.

Volgende keer: Deel 6 van de serie  ‘Antwoorden op vragen’ heeft als titel Wat zegt de bijbel over de waarde en positie van vrouwen?

Kijk ook: Deel 4 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen ‘Is het mogelijk dat een christen zijn behoud verliest?’

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 5 van 12 uit het thema “Antwoorden op vragen’ waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Het leven is niet maakbaar

Deel 8 van 8 van het thema ‘Lessen uit Prediker door Gijs van den Brink

 

Alleen God kan alle dingen overzien, alleen Hij bestuurt wat er gebeurt. De mens kan daar vragen over hebben, hij kan daar somber of opstandig van worden. Maar het is zoals het is, een mens kan God en het heelal niet doorgronden. Dat is de boodschap van de prediker in het boek Prediker. Hij rekent af met de autonomie, met de zelfbeschikking van de mens en laat zien dat deze weg vroeg of laat doodloopt en een overschatting is van de menselijke vermogens.
Het leven is niet maakbaar. Uiteindelijk komt het er voor de mens op aan dat hij of zij leeft in ontzag voor en vertrouwen op God. Vanuit deze levenshouding mag men in vrijheid leven en handelen (Pr.11:7-12:1).
Het leven is maar kort, een vluchtige damp die zo voorbij is. De prediker ziet dat zoveel mensen zich verliezen in het verlangen naar alsmaar meer, waardoor ze vergeten ook echt te leven in de korte tijd die zij op aarde hebben. Kan het actueler? Deze boodschap is ook vandaag nog even treffend en leerzaam als in de dagen van Salomo.

De boodschap van het boek Prediker is: leef volop en geniet van de goede schepping die God de Schepper gegeven heeft, want dat is het goede waarmee God je gezegend heeft gedurende de weinige dagen dat je hier op aarde bent. Doe dat in het besef dat Hij eens je leven zal beoordelen.

Dat zal gebeuren als Jezus Christus als hemelse Koning en Rechter zal komen en er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn.

Kijk ook: Deel 7 van 8 van het thema ‘Lessen uit Prediker ‘aanbidding, eerbied en gehoorzaamheid’

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 8 van 8 beknopte blog over het thema “Lessen uit Prediker” uit StudieBijbel Magazine, waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Een mens kan het heelal niet doorgronden

Deel 4 van 8 van het thema ‘Lessen uit Prediker door Gijs van den Brink

 

Eerder zagen we dat de prediker stelt dat het vermeerderen van kennis je niet het volmaakte geluk kan brengen. Maar hoewel wijzen en dwazen beide sterven (2:14), zegt hij ook dat wijsheid beter is dan dwaasheid (2:13). Maar wijsheid stelt ons niet in staat om alles te doorgronden. Onze kennis zal niet leiden tot een volledig begrijpen van de werkelijkheid (3:11). Onze kennis zal ons niet alle middelen geven om alles zelf onder controle te krijgen en te beheersen (1:1-18; 2:12-16; 3:11; 7:23-29).

Wijsheid en kennis geven macht, zegt de prediker (7:19), maar we kunnen het universum niet doorgronden. Het Nieuwe Testament leert ons dat alle macht en wijsheid in Jezus Christus is. Hij is de kracht en de wijsheid van God (1Kor.1:24). De prediker zegt dat de mens het beste eenvoudig kan aanvaarden wat op zijn levenspad komt, wat dat ook maar is (7:13-14). Niet alles is maakbaar. Een mens kan niet over alles controle uitoefenen (8:7-8).
De weg die de prediker wijst, is in de eerste plaats dat de mens moet weten wat zijn plaats is in deze wereld. Dit wordt treffend onder woorden gebracht in Pr.6:10, dat in het boek een sleutelpositie inneemt: ‘Wie en wat de mens is, werd al lang geleden vastgesteld: zijn naam is Mens en hij is niet in staat het op te nemen tegen Hem die meer macht bezit dan hij.’

De mens moet aanvaarden dat hij ondergeschikt is aan God. Zijn wijsheid waarmee Hij de tijden bepaalt en Zijn volmaaktheid liggen buiten het bereik van de mens. Beter kan een mens daarover dan ook maar zwijgen. Dat wordt anders op het moment dat de Zoon van God naar de wereld komt en geboren wordt in de maagd Maria. Jezus Christus heeft ons de Vader doen kennen. Christenen weten meer dan de prediker wist over Gods plan met de wereld en met individuele personen. Wij weten van een opstanding en van nieuw leven. Wij weten ook dat God straks bij het grote oordeel rechtvaardigheid zal brengen en dat dan de rechtvaardigen behouden zijn en de slechte mensen niet (vgl.8:12-13). Dat alles weet de prediker alleen in grote lijnen. Hij ziet goede en slechte mensen in bepaalde gevallen sterven zonder onderscheid (2:15-16; 3:18-21). Hij ziet zelfs dat slechte mensen soms langer leven dan goede (7:15) en dat de rechtvaardige soms overkomt wat de slechte mens verdient (8:14; 9:1-2). Toch weet hij wel van een oordeel over rechtvaardigen en goddelozen (3:17), hij spreekt met poëtische woorden over het terugkeren van de ‘levensadem’ of ‘geest’ van de mens naar God (12:7). Hij weet dat het met de dood niet afgelopen is (3:21).

Wij weten meer over Gods plan dan de prediker en toch laten ook christenen zich wel meeslepen in de zucht naar rijkdom en kennis. En ook christenen proberen vaak hun lot te beheersen en in eigen hand te nemen.

Volgende keer: Deel 5 van de serie lessen uit Prediker heeft als titel ‘Voor alles is een tijd’

Kijk ook: Deel 3 van 8 van het thema ‘Lessen uit Prediker ‘Van het leven genieten’

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 4 van 8 beknopte blog over het thema “Lessen uit Prediker” uit StudieBijbel Magazine, waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Strijd tussen God en Satan

Deel 1 van 7 van het thema ‘Lessen uit het Bijbelboek Job door Gijs van den Brink

 

Het boek begint met een discussie in de hemel tussen God en satan. Daarna volgen er drie series van discussie tussen Job en zijn vrienden. Zijn vrienden beweren dat het lijden van Job veroorzaakt moet zijn door een zonde. In de loop van deze gesprekken verandert de gelovige gelaten houding van Job. Eerst beschuldigt hij zijn vrienden dat ze hem oordelen en daarna beschuldigt hij ook God. Hij heeft drie fundamentele klachten. 1. God hoort mij niet (13:3,24; 19:7; 23:3-5; 30:20). 2. God straft mij (6:4; 7:20; 9:17). 3. God staat toe dat de goddelozen voorspoed hebben (21:7). Ook vandaag hoor je vaak dezelfde vragen. Waarom luistert God niet naar mij? Waarom doet God niets?
Hoe liep het af met Job? En wat is het antwoord dat hij van God krijgt?

In de eerste twee hoofdstukken die alleen de lezer kent is satan actief: hij brengt allerlei rampen in het leven van Job. In de volgende hoofdstukken in de discussies tussen Job en zijn vrienden wordt het lijden van Job aan God toegeschreven. Er wordt ons als lezers dus iets geopenbaard, wat Job en zijn vrienden nog niet weten. En dat is dat God wel toestemming gegeven heeft, maar dat satan de veroorzaker is van het leed.
Het boek Job maakt duidelijk dat er meer aan de hand is dan wij mensen weten. Achter de schermen, in de hemelse gewesten, is een strijd gaande en wij weten daar nauwelijks iets van. De vrienden van Job menen de verklaring bij de hand te hebben, maar Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.
Het boek Job geeft inzicht in de macht van het kwaad. God in de hemel is echter in staat met dit kwaad af te rekenen. Hier schemert als iets door van wat later in het boek Openbaring duidelijk naar voren komt: de grote draak, de oude slang, die genaamd wordt duivel en satan, wordt op aarde geworpen en nog weer later in de poel van vuur en zwavel (Op.12:9; 20:10). God rekent af met het kwaad, ook het kwaad dat Job overkomen is.

Volgende keer: Wie of wat wordt eigenlijk getest in het boek Job?

Kijk ook: Deel 6 van 6 van het thema ‘Lessen uit Openbaring 8  ’: Westerse vooruitgangsgeloof en corona crisis

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 1 van 7 beknopte blog over het thema “Lessen uit het Bijbelboek Job” uit StudieBijbel Magazine, waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2020) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Een derde van alle water vergiftigd

Deel 5 van 6 van het thema ‘Lessen uit Openbaring 8 door Gijs van den Brink

 

Bij de derde bazuin die geblazen wordt in Openbaring 8 wordt een derde van het water op aarde ondrinkbaar (vs.10-11). Johannes ziet een grote vurige bal uit de hemel vallen. De vurige bal is een astēr, wat naast een ster ook een planeet of een komeet kan aanduiden. De ‘ster’ draagt de naam Alsem, in het Grieks Apsinthos. Het verwijst naar een kruid dat apsintalsem heet, en dat een bijzonder giftige vloeistof bevat, apsint. De ramp zorgt ervoor dat een derde van het water in de wereld ondrinkbaar wordt. Een derde deel van het zoete water is vergiftigd en heeft een dodelijk effect op hen die het drinken.

Bij de vierde bazuin wordt de zon met maan en sterren getroffen, wat tot gevolg heeft dat een derde van de aarde donker wordt of dat de hele aarde voor een derde minder licht ontvangt (vs.12). Dat laatste is nog ernstiger. In het eerste geval is er sprake van een permanente zonsverduistering, in het tweede van een verlies van kracht van de zon. 

Hoe het ook zij, de bedoeling van dit vers is wel duidelijk. Er zal een angstaanjagende verstoring zijn van zon en sterren die duisternis veroorzaakt. Door dit oordeel moet nog één keer duidelijk worden dat de wereld niet op zichzelf kan bestaan, maar afhankelijk is van haar Schepper.

Volgende keer: westerse vooruitgangsgeloof en corona crisis.

Kijk ook: Deel 4 van 6 van het thema ‘Lessen uit Openbaring 8  ’: Ecologische rampen als oordelen

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 5 van 6 beknopte blog over het thema “Lessen uit Openbaring 8” uit StudieBijbel Magazine, waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2020) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

 

Ga terug naar het artikeloverzicht

Ecologische rampen als oordelen

Deel 4 van 6 van het thema ‘Lessen uit Openbaring 8 door Gijs van den Brink

 

In Openbaring 8 vanaf vers 6 maken de zeven engelen zich klaar om op hun bazuin te blazen.

De eerste vier bazuinen brengen ecologische rampen, milieurampen. Er wordt schade toegebracht aan bomen, gras, zee, rivieren, bronnen, zon, maan en sterren. Hierdoor sterven mensen en dieren. Het blazen op de eerste bazuin veroorzaakt dat een derde van alle vegetatie op aarde verbrandt, een milieu ramp van enorme omvang. Johannes zegt dat hij een regen van hagel en vuur ziet, met bloed vermengd. Wat moeten we ons voorstellen bij wat Johannes heeft gezien? Sommigen denken aan nucleaire verschijnselen. Anderen aan een roodkleurige zure regen. In het gebied rond de Middellandse Zee kan regen soms vermengd zijn met rood zand uit de Sahara.

Bij het blazen op de tweede bazuin komt een derde deel van de zeedieren om en een derde van de schepen vergaat (vs.8-9). Johannes ziet dat er een brandend voorwerp zo groot als een hoge berg in zee valt. We kunnen denken aan een meteoor of komeet (zoals er ook in vs.10 en 6:13 hemellichamen naar beneden vallen). Ook kan gedacht worden aan buitengewoon sterke vulkanische uitbarstingen. Johannes ziet ook een derde van de schepen vergaan. De oorzaak hiervan zijn waarschijnlijk de vloedgolven die door de explosie zijn ontstaan, zoals ook bij de uitbarsting van de Vesuvius in 79 n. Chr. gebeurde. Toen werden Pompeï en andere steden volledig bedolven met as en lava. Ook toen leidde dit tot een grote sterfte onder de zeedieren en tot hoge vloedgolven die de scheepvaart teisterden. Een derde deel van de zeedieren sterft en een derde van de schepen vergaat. Het moet aan iedereen duidelijk worden dat de wereld niet op zichzelf kan bestaan, maar afhankelijk is van haar Schepper.

Volgende keer: Een derde van alle water vergiftigd.

Kijk ook: Deel 3 van 6 van het thema ‘Lessen uit Openbaring 8  ’: gebeden worden in de hemel gezuiverd

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 4 van 6 beknopte blog over het thema “Lessen uit Openbaring 8” uit StudieBijbel Magazine, waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2020) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

 

Ga terug naar het artikeloverzicht

Gebeden worden in de hemel gezuiverd

Deel 3 van 6 van het thema ‘Lessen uit Openbaring 8 door Gijs van den Brink

 

In Openbaring 8 mogen we achter de schermen kijken en zien hoe onze gebeden in de hemel tot God komen (vs.3-4). Er wordt gezegd dat er veel reukwerk bij de gebeden gevoegd wordt. Het reukwerk moet de gebeden aangenaam maken voor God. Door het reukwerk worden de gebeden gezuiverd van alle onreinheid. Let er op dat Johannes zegt dat het reukwerk aan deze engel vanuit zijn omgeving wordt aangereikt. De hemel werkt mee om de gebeden van de gemeente op aarde voor de troon van God te brengen. Op aarde helpt de Heilige Geest ons hoe we moeten bidden, in de hemel wordt wat nog onvolmaakt is, verder gezuiverd.

Gebeden en oordelen
Daarna neemt de engel het wierookvat, vult het met vuur en werpt het op de aarde (vs.5). Let op! Met hetzelfde wierookvat waarmee de gebeden van de gelovigen voor Gods troon werden gebracht, wordt nu vuur, oordeelsvuur, op aarde geworpen. Hetzelfde wierookvat, hetzelfde vuur, hetzelfde altaar, dezelfde engel. De engel die onze gebeden bij God aanbiedt (vs.3), die ons helpt en steunt in onze gebeden, diezelfde engel brengt nu met kolen van datzelfde altaar oordeel op aarde. Vuur is hier, zoals vaak in de Bijbel (Deut.4:24; 9:3; Ps.50:3), een symbool van oordeel (zie ook vs.7). De boodschap dat er vuur op de aarde terechtkomt, is een korte samenvatting van de oordelen die door de zeven bazuinen veroorzaakt zullen worden. Het hemelse vuur bewerkt op aarde donderslagen, bliksemflitsen en een aardbeving. Deze verschijnselen zijn vaak aanwijzingen van Gods ingrijpen in het wereldgebeuren. Het gebeurde ook bij Jezus’ kruisiging en opstanding (vgl. Mat.27:51; 28:2).

De gebeden van de gelovigen staan dus in direct verband met de oordelen van God. Dan komt de vraag bij me op, wat zou de gemeente op aarde gebeden hebben. Moeten we hier denken aan het inzamelen van allemaal wensen? Ik denk het niet. Als we kijken naar de uitwerking in vers 5, het op aarde werpen van oordeelsvuur, dan denk ik dat de gelovigen op aarde hetzelfde gebeden hebben als de martelaren onder het altaar in de hemel in hoofdstuk 6 (vs.9-11). Zij hebben gebeden dat het rechtvaardige oordeel van God zich spoedig over de wereld zal voltrekken.

Wat is dit mooi, ons schijnbaar krachteloze gebed wordt ingeschakeld in Gods handelen. De Vader regeert de wereld met inspraak van de gelovigen op aarde! Wat een hoge positie hebben wij. Wat een eer dat wij betrokken worden bij de uitvoer van Gods plan. Zelfs de aartsengelen die de bazuinen moeten blazen, krijgen hiervoor geen opdracht voordat de gebeden van de heiligen aan God zijn aangeboden.

Volgende keer: Ecologische rampen als oordelen.

Kijk ook: Deel 2 van 6 van het thema ‘Lessen uit Openbaring 8  ’: Stilte in de hemel voordat de crisis losbarst

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 3 van 6 beknopte blog over het thema “Lessen uit Openbaring 8” uit StudieBijbel Magazine, waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2020) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

 

Ga terug naar het artikeloverzicht

Stilte in de hemel voordat de crisis losbarst

Deel 2 van 6 van het thema ‘Lessen uit Openbaring 8 door Gijs van den Brink

 

In Openbaring 8 ziet Johannes dat een aantal wereldwijde crises de aarde treffen. Ze worden aangekondigd door een engel die op een bazuin blaast (Op.8:6vv.) Maar voordat de engelen op hun bazuin blazen gebeurt er iets anders. Het wordt stil in de hemel, ongeveer een half uur lang (vs.1). Johannes ziet de zeven engelen die voor Gods aangezicht staan (vs.2). Het gaat om een groep hoofdengelen, de zogenaamde aangezichtsengelen die voortdurend voor God staan. Zij nemen onder de hemelse dienaren van God de hoogste plaats in. Twee van hen worden in de Bijbel met name genoemd, namelijk Gabriël (Dan.8:16; 9:21; Luc.1:19,26) en Michaël (Dan.10:13, 21; 12:1; Jud.1:9; Op.12:7).

Ze krijgen zeven bazuinen, trompetten, maar ze mogen er nog niet op blazen. Pas vanaf vers 6 gaan zij hun instrumenten gebruiken, nadat een andere engel de gebeden van de heiligen op aarde voor Gods aangezicht heeft gebracht (vs.3-5). De crisis die de zeven bazuinen zullen brengen, worden uitgesteld totdat de stilte in de hemel voorbij is. Een stilte in de hemel is heel erg ongewoon. We lezen nergens anders in de bijbel over een stilte in de hemel. Er wordt juist dag en nacht gezongen en aanbeden door engelen, oudsten, wezens (Op.4:8 etc.). Wat is hier aan de hand? Waarom gebeurt dit? Wat is er zo belangrijk dat de oordelen onderbroken worden?

Het antwoord krijgen we in de verzen 3-4. De gebeden van de heiligen, van de gelovigen op aarde, moeten eerst voor Gods troon gebracht worden. Beseffen we wat hier gebeurt? De gebeden van gelovigen op aarde veroorzaken een pauze in de hemel! Alle ogen zijn gericht op een engel die bij het altaar gaat staan. Wat een waardering in de hemel voor de biddende gemeente op aarde! Een half uur stilte! Het lijkt een korte tijd, maar als het werkelijk stil is, duren een paar minuten heel lang. Denk aan twee minuten stilte op 4 mei. Hier is er dertig minuten stilte!

Er wordt een pauze ingelast in het uitvoeren van Gods plan om eerst te horen wat de gemeente op aarde bidt. Wat een status hebben onze gebeden! Wij zijn als gemeente op aarde, maar in Christus ook in de hemel. Door de Heilige Geest hebben we nu al een hemelse status (zie ook bv. Ef.2:6).

Volgende keer: Gebeden worden in de hemel gezuiverd.

 

Kijk ook: Deel 1 van 6 van het thema ‘Lessen uit Openbaring 8  ’: Wereldwijde crisis in Openbaring 8

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 2 van 6 beknopte blog over het thema “Lessen uit Openbaring 8” uit StudieBijbel Magazine, waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2020) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

 

Ga terug naar het artikeloverzicht

Wereldwijde crisis in Openbaring 8

Deel 1 van 6 van het thema ‘Lessen uit Openbaring 8  door Gijs van den Brink

 

We maken momenteel met Covid-19 een ongekende wereldwijde infectiecrisis mee. Dit is een ongeëvenaarde gebeurtenis in ons aller leven, hoewel niet in de geschiedenis van de mensheid. En dan zoek je in de Bijbel naar aanwijzingen hoe we deze dingen moeten plaatsen. Er zijn meerdere antwoorden te geven, maar ik wil me hier beperken tot het visioen dat Johannes op Patmos krijgt en dat hij heeft opgeschreven in Openbaring 8.

In Openbaring 5 lezen we over de boekrol met de zeven zegels die het plan van God voor de toekomst bevat. Alleen Jezus kon deze rol openen. In het volgende hoofdstuk (Op.6) worden de eerste zes zegels geopend. De inhoud van de zegels komt overeen met Matteüs 24 en beschrijft de tijd tussen Pinksteren en eindtijd. We horen over kenmerken als wereldwijde evangelieverkondiging, oorlogen, honger en vervolging. In hoofdstuk 7 worden de eindtijdoordelen tegengehouden totdat de gelovigen verzegeld zijn. Johannes ziet wie er behouden worden, namelijk een volheid uit Israël en een grote schare uit de andere volkeren.

Dan komen we in hoofdstuk 8, waar we lezen dat het Lam het zevende en laatste zegel verbreekt (vs.1). De eerste vier van zeven engelen blazen op een bazuin om een oordeel aan te kondigen en Johannes ziet dat een aantal ecologische rampen de aarde treft.

Johannes ziet dat de natuur zich op een overweldigende manier tegen de mensheid keert. Maar daarvoor ziet Johannes iets anders gebeuren.

Volgende keer: Stilte in de hemel voordat de crisis losbarst.

 

Kijk ook: Deel 12 van 12 van het thema ‘Lessen uit Openbaring ’: Openbaring: Kerk als minderheid

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 1 van 6 beknopte blog over het thema “Lessen uit Openbaring 8” uit StudieBijbel Magazine, waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2020) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

 

Ga terug naar het artikeloverzicht

Een netwerk van kleine kerken

Deel 11 van 12 van het thema ‘Lessen uit Openbaring door Gijs van den Brink

 

In het boek Openbaring ontmoeten we een kerk die geen hiërarchische, maar een vrije en organische gemeentestructuur heeft. Het beeld dat het boek van de kerk schetst, bestaat uit kleine gemeentes, zoals duidelijk is in Filadelfia (Op.3:8).
Blijkbaar zijn de gemeentes nog niet op stadsniveau georganiseerd, want er is in het boek nog geen sprake van oudsten in de kerk. We moeten denken aan huiskerken met hoogstens 30-40 personen.

Johannes ziet Jezus in het midden van de zeven gouden kandelaren, de gemeenten.

“Ik draaide me om, om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik zeven gouden lampenstandaards, en daartussen iemand die eruitzag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst” (Op.1:12-13).

Hij ziet Jezus dus niet staan boven de kandelaren, maar wandelend te midden van de kandelaren. Er is sprake van een netwerk van huiskerken. Zo trekken ook de ‘boodschappers’ langs de gemeenten. De aggeloi in Op.1:20 moeten we niet vertalen met ‘engelen’, maar met ‘boodschappers’ (zie comm. StudieBijbel). Het zijn rondreizende profeten en predikers die langs de gemeentes trekken.

De focus in Openbaring is niet op de organisatorische aspecten van het kerk-zijn, maar op de vertroosting en versterking van de gemeente van Christus. Dit is een belangrijke boodschap voor de herders in de kerk van vandaag, die evenals in de eerste eeuw vaak bestaat uit kleine gemeentes.

 

Kijk ook: Deel 10 van 12 van het thema ‘Lessen uit Openbaring ’: Openbaring: Door crisis naar behoud van de aarde

 

 

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 11 van 12 beknopte blog over het thema “Lessen uit Openbaring” uit StudieBijbel Magazine, waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2020) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

 

Ga terug naar het artikeloverzicht

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!