Hoe gaat God om met mensen die kwaad op Hem zijn?

Deel 1 van 7 van het thema ‘Lessen over het karakter van God door Gijs van den Brink

 

Wij denken en spreken veel over het karakter van God, bijvoorbeeld over zijn onvoorwaardelijke liefde voor zijn kinderen. Maar hoe gaat God om met mensen die kwaad op Hem zijn en kwaad over Hem spreken? Een goed voorbeeld hiervan is Kain. Hij is heel erg boos op God en laat dat ook merken. Hoe ging dat?
We lezen in Genesis 4:3-5, ‘Na verloop van tijd bracht Kaïn de Heer een offer van de opbrengst van het land. Ook Abel bracht een offer: van de eerstgeboren dieren van zijn kudde offerde hij de beste stukken vlees. De Heer schonk aandacht aan Abel en zijn offer, maar aan Kaïn en zijn offer niet. Dat maakte Kaïn woedend, zijn blik werd donker.’

God nam het offer van Kaïn niet aan. Hij blijft stil, Hij zwijgt. Waarom? Hij ziet het hart aan en in het hart van Kaïn zag Hij iets dat niet goed was. Uit de woorden van God in vers 7 wordt namelijk impliciet Kaïns gedrag als niet goed gekarakteriseerd: hij heeft zich op een verkeerde weg begeven. En dit komt er ook direct voor anderen zichtbaar uit. We lezen dat Kaïn woedend werd en zijn blik donker werd. En als die woede er dan uitkomt, dan spreekt God wel en zegt tegen hem ‘waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je zo donker? Die reactie van God is opmerkelijk. Zou jij dat doen?

Als wij dit zelf meemaken met iemand gaat het meestal anders. Je voelt aan dat iemand verkeerde bedoelingen heeft en je houdt je afzijdig. Als dan vervolgens blijkt dat je gelijk had, ben je blij dat je je afzijdig hield. En dat hou je liever zo. Zo is God niet. God is anders!  [wordt vervolgd]

 

Volgende keer:
Deel 2 van de serie ‘Lessen over het karakter van God (vanuit Genesis 4)’ heeft als titel ‘God ziet wat in het hart is.’ 

Kijk ook:
Deel 8 van 8 uit het thema ‘Lessen uit het boek Ruth’ ‘Jezus Christus in het boek Ruth’ 

 

 

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 1 van 7 uit het thema “Lessen over het karakter van Godwaar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2022) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Messiaanse betekenis van Ruth

Deel 7 van 8 van het thema ‘Lessen uit het boek Ruth door Gijs van den Brink

 

De geslachtslijst in de laatste verzen (4:18-20) geeft aan dat de vreugde en zegen van Naomi wordt uitgebreid tot een zegen voor het hele volk. De zoon die Ruth ontving is een schakel in de geslachtslijn van David, waaruit uiteindelijk de Messias wordt geboren (Mat.1:5; Luc.3:32). Ruth en Boaz staan dus beide in de geslachtslijst van Jezus. We zien in het voorgeslacht van Jezus dus twee lijnen, een Joodse, Boaz en een heidense, Ruth.
Het is een aanwijzing dat Jezus kwam om verlossing te brengen voor Joden en heidenen!

Het boek Ruth wordt door de Joden gelezen op het Joodse Wekenfeest, 50 dagen na het Pascha. Het is voor hen een oogstfeest. Dit feest valt samen met ons Pinksterfeest. Zo wordt Ruth een type van de vele gelovigen uit alle volkeren die sinds Pinksteren worden uitgenodigd om bij het volk van God te horen. En Boaz is als ‘losser’ een type van Jezus Christus. Ruth zoekt ‘rust’, zoekt een thuis bij Boaz, haar losser (3:1). Zo vinden wij als gelovigen uit de heidenen rust en een thuis bij Jezus, de Verlosser van alle mensen. Hij brengt de ware rust (Hebr.4).

Volgende keer: Deel 8 van de serie ‘Lessen uit het boek Ruth’ heeft als titel ‘Jezus Christus in het boek Ruth’

Kijk ook: Deel 6 van 8 uit het thema ‘Lessen uit het boek Ruth’ ‘Het verkeerde voorbeeld van Naomi’ 

 

 

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 7 van 8 uit het thema “Lessen uit het boek Ruthwaar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2022) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Het belang van een geloofsbeslissing

Deel 4 van 8 van het thema ‘Lessen uit het boek Ruth door Gijs van den Brink

 

Heel bekend zijn de woorden die Ruth tegen Naomi uitspreekt: ‘Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God (1:16). Ruth kiest voor een onzekere toekomst door haar liefde voor Naomi. En dat terwijl Naomi zegt dat elke kans op een huwelijk en een vreugdevol leven voor haar dan voorbij is. Toch kiest Ruth voor de vriendschap met haar schoonmoeder Naomi.

Als een rode draad loopt door het boek Ruths beslissing om een leven te leven van trouw en liefde. Door deze keuze leert zij als heidense vrouw de waarachtige en enige God kennen met alle zegeningen die hieruit voortvloeien. De geschiedenis van Ruth en Richteren laat zien hoe God met mensen omgaat: bij ongehoorzaamheid aan Hem volgt straf en vloek (Deut.28). Maar wie Hem gehoorzaam dient, ontvangt zegen.
Ruth staat op een bepaald moment in haar leven helemaal alleen. Ze bezit niets meer. Geen god heeft haar geroepen, geen god belooft haar een zegen, geen mens komt haar helpen. Zij maakt haar keuze zonder steun van iemand anders. Ze weet dat het gevolg van haar keuze zal betekenen dat ze alleen moet blijven en zal worden afgewezen, dat het zelfs haar dood kan betekenen. Ruth heeft gebroken met haar familie, met haar land en haar geloof in de god Kemos. En ook heeft zij haar huwelijksliefde verruild voor liefde voor haar schoonmoeder, een oude vrouw. Een jonge vrouw die kiest haar leven toe te wijden aan een oude schoonmoeder in plaats van naar een nieuwe man te zoeken. Een jonge vrouw die al haar liefde geeft aan een oude vrouw in een wereld waar vrouwen afhankelijk zijn van mannen. In de hele geschiedenis van Israël is er geen radicalere beslissing bekend dan die van de heiden Ruth.

Volgende keer: Deel 5 van de serie ‘Lessen uit het boek Ruth’ heeft als titel ‘Ruth en Boaz als goede voorbeelden’

Kijk ook: Deel 3 van 8 uit het thema ‘Lessen uit het boek Ruth’ Gods leiding en Zijn doel in ons leven

 

 

 

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 4 van 8 uit het thema “Lessen uit het boek Ruthwaar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2022) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Ware liefde wacht op de juiste tijd

Deel 6 van 7 van het thema ‘Lessen uit Hooglied’ door Gijs van den Brink

 

In het Hooglied staat herhaalde keren de oproep om de liefde niet aan te wakkeren voordat het haar behaagt (2:7; 3:5; 8:4). Het is belangrijk op de juiste tijd te wachten. Dit kenmerkt Hooglied als wijsheidsliteratuur. Het Hooglied geeft een les aan ongetrouwde jonge meisjes in Jeruzalem en Israël. Deze meisjes hebben de leeftijd om te trouwen, ze zijn lichamelijk en seksueel huwbaar. Hen wordt aangeraden te wachten met seksuele intimiteit. Hun lichamen zeggen “ja” en hun verlangen naar intimiteit zegt “ja”. Maar de meisjes wordt aangeraden “nee” te zeggen.
Het boek Hooglied raadt de ongehuwde meisjes aan te wachten met seks. De boodschap is: meisjes, blijf maagd! … Niet voor altijd, maar voorlopig. Wacht met seks tot in het huwelijk. Dat is de eenvoudige wijsheid van dit complexe boek.
Hooglied benadrukt op een heel krachtige en persoonlijke manier het belang en de kracht van een zuivere liefdesrelatie.
Dan is er nog een tweede terugkerend advies. “Mijn liefste is van mij en ik ben van hem …” (2:16; vgl. 6:3 en 7:11). In het Hooglied vindt de bruidegom de unieke bruid, die ene bruid die voor hem bestemd is.
Deze twee terugkerende refreinen functioneren als een sleutel waarmee je de deur van het boek en de deur van een goed huwelijk kunt openen.

Volgende keer: Deel 7 van de serie ‘Lessen uit Hooglied’ heeft als titel ‘Jezus en het Hooglied’

Kijk ook: Deel 5 van 7 uit het thema ‘Lessen uit Hooglied’ ‘Liefde die zonde overwint

 

 

 

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 6 van 7 uit het thema “Lessen uit Hooglied” waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2022) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Liefde die zonde overwint

Deel 5 van 7 van het thema ‘Lessen uit Hooglied’ door Gijs van den Brink

 

De nadruk ligt in Hooglied op het verlangen van twee geliefden. Niet de seksuele relatie is het belangrijkste, maar het liefdesverlangen naar elkaar. En de pijn die gevoeld wordt als er een afstand is gekomen. In dit alles gaat het om wachten, zoeken en vinden.

Hooglied beschrijft een man-vrouw relatie die niet bepaald wordt door familieregels en ook niet door macht en geld. Ook wordt dit huwelijk niet bepaald door het gezag van vaders en broers. De vrouw in het Hooglied wordt niet uitgehuwelijkt door haar vader en is ook niet het bezit van haar man. Maar het gaat nog verder. Twee dingen vallen op. Ten eerste dat de bruid in Hooglied veel meer aan het woord is dan de bruidegom. En ten tweede dat de vrouw in verreweg de meeste gevallen het initiatief neemt.
Het boek beschrijft een huwelijksrelatie die doet denken aan het paradijs vóór de zondeval. We zien hier een man en vrouw die elkaar aanvullen. Hooglied toont ons een huwelijksliefde die te midden van de aardse zondige werkelijkheid iets van Gods genade laat zien.
Daarom is wat we in Hooglied over het huwelijk lezen te vergelijken met wat Paulus zegt in Ef.5. Het gaat om een liefde die een afspiegeling is van de liefde tussen Jezus en de kerk.
De polygamie, die bij Kaïn al begon (Gen.4:23), is een scheefgroei van de oorspronkelijke bedoeling van God met het huwelijk. Deze scheefgroei wordt in het boek Hooglied bekritiseerd en gecorrigeerd.
Te midden van onze gebroken wereld laat God in de pure liefdesverhoudingen tussen man en vrouw iets van zijn genade zien. Dat wijst ook naar de toekomst wanneer het kwaad overwonnen zal zijn.

Volgende keer: Deel 6 van de serie ‘Lessen uit Hooglied’ heeft als titel ‘Ware liefde wacht op de juiste tijd’

Kijk ook: Deel 4 van 7 uit het thema ‘Lessen uit Hooglied’ ‘De huwelijksnacht en trouwen uit liefde

 

 

 

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 5 van 7 uit het thema “Lessen uit Hooglied” waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2022) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Wat is volgens christenen Gods bedoeling met het huwelijk (deel 2)

Deel 12-2 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen’ door Gijs van den Brink

 

De vorige keer zei u dat God man en vrouw heeft geschapen om 1. samen te werken, 2. om samen God te dienen en 3. om samen kinderen te krijgen.
Zijn er nog meer kenmerken van een christelijk huwelijk?

Zeker, we kunnen hier nog twee belangrijke kenmerken aan toevoegen.

In de eerste plaats is een huwelijk een relatie van liefde en trouw. De wereld om ons heen heeft het meestal alleen over liefde. De Bijbel spreekt over liefde en trouw. In Spr.3:3 staat Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.

Liefde en trouw zijn onscheidbaar voor God en zijn het cement van de relatie. God is liefdevol en trouw aan zijn bruid, de gemeente. Zo verwacht hij ook van ons dat we trouw zijn aan onze man of vrouw.

Maar een christelijk huwelijk is meer!!

Een huwelijk van christenen is een getuigenis van de liefde van God.
Dat lezen we in Efez. 5:32  Het geheimenis [van het huwelijk] is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente.

Als je het in je leven voortdurend van God verwacht, zal je huwelijk een getuigenis zijn van de liefde van Jezus Christus. En dan zullen ook vele anderen hierdoor gezegend worden.

Een huwelijk van christenen wordt gekenmerkt door: 1. Liefde en trouw en 2. Getuigen van de liefde van Jezus Christus.
Deze kenmerken zijn van nature niet bij ons aanwezig. Integendeel, natuurlijke gevoelens zijn meestal egoïstisch.
Trouw en echte liefde bewerkt de heilige Geest in ons.
Aan hoe wij met onze vrouw of man omgaan kunnen anderen zien dat wij Jezus dienen.

Vader en moeder zijn beide priesters en voorgangers in hun gezin.
Het gezin is een even geestelijke zaak als de kerk.
Elk huwelijk en elk gezin dat niet beseft dat ze kleinste vorm van de kerk is, mist zijn doel.
Het huwelijk en het gezin zijn bedoeld als een plaats om God te dienen.

Volgende keer: Deel 1 van de serie  ‘Lessen uit Hooglied’ heeft als titel ‘Seksuele voorlichting in de Bijbel?’

Kijk ook: Deel 12-1 van het thema ‘Antwoorden op vragen Wat is volgens christenen Gods bedoeling met het huwelijk (deel 1)’

 

 

 

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 12-2 van 12 uit het thema “Antwoorden op vragen’ waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Wat is in de Bijbel de definitie van een gelukkig mens?

Deel 11 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen’ door Gijs van den Brink

 

In de Bijbel wordt meer dan 100 keer iemand gelukkig geprezen. Al die voorbeelden kunnen we niet in 3 minuten noemen. Maar wel de belangrijkste.

De enige persoon in het hele heelal die echt volmaakt gelukkig is, is God. Paulus noemt Hem in 1Tim.6:15 de “gelukkige en enige Heerser”.
Als we in de Bijbel over geluk lezen gaat het niet over aards geluk, maar het gaat over ‘gelukzalig’, hemels geluk. Dat is deelhebben aan het geluk dat alleen God heeft en alleen Hij kan geven.

Zo worden die mensen gelukkig geprezen door Jezus die erfgenaam zijn geworden van het Koninkrijk van God. (bv. Mat.5:3). Zij krijgen niet de erfenis van een aardse koning of president, maar de erfenis van de Schepper van hemel en aarde.

Daarom zegt Jezus ook: “gelukkig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren”! (Luc.11:28).
Zo wordt over Maria de moeder van Jezus gezegd: Gelukkig is de vrouw die gelooft wat aan haar door God beloofd is. Want het zal in vervulling gaan. (Luc.1:45)

Petrus getuigde van Jezus: ‘U bent de Messias, de Zoon van de levende God’. Daarna zei Jezus tegen hem:  ‘Gelukkig ben jij, Simon!  Want je hebt een openbaring gehad van de Vader in de hemel (Mat.16:17).

En zo noemt Jezus ook alle mensen gelukkig die geloven zonder iets gezien te hebben (Joh.20:29). Waarom zijn zij meer gelukkig dan zij die gezien hebben? Omdat hun geloof niet gebaseerd is op het zien van wonderen, maar op een diepe overtuiging in hun hart.

Ook zegt Jezus dat zij die omwille van zijn naam moeten lijden, gelukkig zijn (Mat.5:11). Hoe kan dat, van lijden wordt je toch niet gelukkig? Van lijden omwille van je geloof in Jezus wel, want het brengt je dichter bij God. Je verbondenheid met Jezus Christus wordt hechter. En dat maakt gelukkig.

En in Op.14:13 staat “Gelukkig de doden die in de Heer sterven”. Sterven en gelukkig zijn, kan dat samen gaan? Zeker, want wij die geloven sterven “in de Heer”, dat wil zeggen met geloof in Jezus. En vanaf dat moment ga je binnen in de hemelse heerlijkheid, waar iedereen volmaakt gelukkig is.
Bij Jezus is alles anders dan in deze wereld.
Niet rijkdom en intelligentie maakt gelukkig. Jezus zegt: gelukkig de armen van geest Mat.5:3) Want zij verwachten het alleen van God. En zij hebben een relatie met hun schepper.
Niet de beste zijn en de rijkste zijn maakt gelukkig. Jezus zegt: Gelukkig zijn zij die zachtmoedig zijn, zij die de minste willen zijn. (Mat.5:5)

Hoe kan dat? Wie zichzelf rijk heeft gemaakt is minder gelukkig dan wie iets heel kleins van God heeft gekregen. Weet je waarom?
Hij of zij die iets van God heeft gekregen is dankbaar. En de relatie met God wordt dieper.

Wil jij gelukkig worden? Luister naar de boodschap van Jezus en bewaar zijn woorden in je hart.

Volgende keer: Deel 12 van de serie  ‘Antwoorden op vragen’ heeft als titel ‘Wat is volgens christenen Gods bedoeling met het huwelijk (1) ‘

Kijk ook: Deel 10 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen Wat is de reden of het doel dat wij beproefd of getest worden?

 

 

 

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 11  van 12 uit het thema “Antwoorden op vragen’ waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Hoe kan ik weten dat mijn verlangen in overeenstemming is met de wil van God?

Deel 9 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen’ door Gijs van den Brink

 

Mooie vraag. Wij zijn niet als robots geschapen, maar als mensen. En wij hebben een vrije wil gekregen om te kiezen. Te kiezen tussen goed en slecht. Een goede christen kiest ervoor het goede te doen.
Maar er zijn heel veel goede dingen waaruit je mag kiezen. Je bent vrij daarin.
Toch zegt de Bijbel in Ef.5:10: Onderzoek wat de Heer van jou vraagt (NBV).
De Bijbel geeft 3 principes die ons helpen om te weten of mijn verlangen overeenstemt met Gods wil.
De eerste vraag die je jezelf moet stellen:

1. Kan ik de Heer ervoor danken?
Paulus geeft een mooi voorbeeld in Rom.14:6. Er zijn christenen die vlees eten en ze danken God daarvoor. Maar anderen eten geen vlees omwille van hun geloof en ook zij danken God.
Twee gelovigen kunnen hetzelfde doen, terwijl het voor de een goed is en voor de ander fout.
Het gaat er niet om wat je doet of wat je niet doet, maar het gaat erom waarom je iets niet of wel doet. Met welke motivatie doe je iets. Kun je God danken voor wat je doet?
Want als je Hem niet kunt danken voor iets en je schaamt je voor wat je doet, dwaal je af.
Dan misbruik je de vrijheid die je hebt gekregen voor jezelf en zul je steeds meer verwijdering ervaren tussen jou en God.

2. Stimuleert mijn gedrag de onderlinge vrede?
De tweede vraag die je jezelf moet stellen is deze: Stimuleert mijn gedrag de vrede onder elkaar? Worden anderen om mij heen blij van mijn gedrag en mijn keuze? Of bezorg ik anderen moeite en irritatie?
Het eerste principe ging over jouw relatie met God. Dit principe gaat over jouw relatie met je geestelijke broers en zussen.
De Bijbel leert ons in Rom.14:17 dat altijd onze motivatie moet zijn om goedheid, vrede en vreugde onder elkaar te vermeerderen.
Als je je door egoïsme laat leiden dan verlies je steeds meer contact met God en heb je ook steeds minder goed contact met broers en zussen.

3. Zien ongelovigen iets van het karakter van Jezus in ons?
En de derde vraag die je kan helpen is deze: Als ongelovigen naar mij kijken, ben ik dan een goed voorbeeld?
Jezus zegt in Mat.5:14 Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt. …

Dus drie vragen die je jezelf moet stellen om te weten of je goede keuzes maakt:
1. Kan ik God ervoor danken?
2. Stimuleert mijn gedrag de onderlinge liefde en vrede?
3. Is mijn gedrag een goed voorbeeld voor anderen.

 

Volgende keer: Deel 10 van de serie  ‘Antwoorden op vragen’ heeft als titel Wat is de reden of het doel dat wij beproefd of getest worden?

Kijk ook: Deel 8 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragenHoe kan ik er zeker van zijn dat de Bijbel niet verdraaid is?

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 9 van 12 uit het thema “Antwoorden op vragen’ waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Wat is het verschil tussen waterdoop en doop in de heilige Geest?

Deel 8 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen’ door Gijs van den Brink

 

Er zijn eigenlijk alleen maar verschillen, er is bijna geen overeenkomst.
Ik zie eigenlijk maar 1 overeenkomst. Beide zijn een doop, dat wil zeggen een onderdompeling.
De waterdoop is een onderdompeling in water, de doop in de Geest is een onderdompeling in de heilige Geest.

Verder zijn er alleen verschillen. De waterdoop is een symbool, een symbool van de nieuwe geboorte. Een symbool dat wij geestelijk zijn gestorven en opgestaan in een nieuw leven.
De doop in de Geest is geen symbool, maar is een ervaring.

Wat is de doop in de Geest? Daar is veel onduidelijkheid over. Wat is het verschil met de nieuwe geboorte? Laten we even op een rij zetten wat er gebeurt als je christen wordt. Christen worden bestaat uit vier belangrijke gebeurtenissen. Dat zijn 1. bekering, 2. nieuwe geboorte, 3. waterdoop en 4. doop in de Geest of vervulling met de Geest.

Twee gebeuren er direct als je tot geloof komt. Dat zijn de bekering en de nieuwe geboorte. Je bekeert je tot de levende God en gaat geloven in Jezus Christus.
Op dat moment wordt je opnieuw geboren en komt de heilige Geest in je wonen.
Want de Bijbel zegt in 1Joh.5:1 ‘Wie gelooft dat Jezus de Messias is, is uit God geboren’.
De bekering doe je zelf en de nieuwe geboorte doet God in jou. Dat gebeurt meestal zonder dat je het op dat moment merkt. De Bijbel zegt dat wanneer je overtuigd bent dat Jezus de Messias is, een bewijs is dat de heilige Geest in je woont.

En twee gebeurtenissen vinden meestal iets later plaats, de waterdoop en de doop in de Geest. Ook hier is het zo dat je de eerste zelf doet, de waterdoop. Je besluit zelf om je te laten dopen. Het andere, de doop in de Geest of vervulling met de Geest, doet God.

Wat is het verschil tussen de nieuwe geboorte en de doop in de Geest? De nieuwe geboorte gebeurt meestal onopgemerkt en kan ook daarna onzichtbaar blijven.
We zien dat in het leven van Jezus.
Het moment dat de heilige Geest in zijn leven kwam gebeurde in zijn geval bij zijn geboorte. Vanaf zijn geboorte was hij uit God geboren. Maar pas toen hij na zijn waterdoop vervuld werd met de heilige Geest, werd dit ook zichtbaar voor anderen.
Bij de nieuwe geboorte komt de Geest in ons wonen. Bij de doop in de Geest wordt je vervuld, wordt je vol van de Geest. Jezus heeft duidelijk gezegd wat er dan gebeurt.
Hij zegt in Hand.1:8 “jullie zullen goddelijke kracht ontvangen wanneer de heilige Geest over jullie komt en jullie zullen mijn getuigen zijn.”
En de vervulling met de heilige Geest brengt ook gaven met zich mee. Er zijn heel veel verschillende gaven. Die gaven krijgen wij om goede getuigen van Jezus te kunnen zijn.

Dus samengevat: de nieuwe geboorte brengt ons eeuwig behoud.
De vervulling of doop in de Geest geeft ons kracht en gaven om God te dienen en goede getuigen te zijn.

Volgende keer: Deel 9 van de serie  ‘Antwoorden op vragen’ heeft als titel Hoe kan ik weten dat mijn verlangen in overeenstemming is met de wil van God?

Kijk ook: Deel 7 van 12 van het thema Antwoorden op vragenHoe kan ik er zeker van zijn dat de Bijbel niet verdraaid is?

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 8 van 12 uit het thema “Antwoorden op vragen’ waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Hoe kan ik er zeker van zijn dat de Bijbel niet verdraaid is?

Deel 7 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen’ door Gijs van den Brink

 

Christenen kijken heel anders naar het heilige boek als joden en moslims.
Voor joden en moslims is het heilige boek als een wetboek. Elke tekst in een wetboek is even belangrijk. Zo lezen joden en moslims elke regel in hun heilige boek als een goddelijke wet.

Nu staan er wel wetten in de Bijbel, maar de Bijbel is geen wetboek, de Bijbel is een geschiedenisboek. Hierin staat alles wat God op aarde heeft gedaan en in de toekomst nog gaat doen. Wij noemen dat heilsgeschiedenis.

Hij heeft de wereld en de mensen geschapen. Hij heeft het laten regenen in de dagen van Noach, zodat een watervloed de hele aarde bedekte. Hij heeft het volk Israël bevrijd uit Egypte.
Hij is in de persoon van Jezus naar de aarde gekomen. Hij heeft Jezus opgewekt uit de dood.
En Hij zal straks terugkomen naar de aarde. Dan zal Hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken.

Maar de Bijbel is meer dan geschiedenis. De Bijbel geeft ook uitleg wat het betekent wat God doet. Een voorbeeld: Jezus heeft geleefd en is gestorven. Dat is geschiedenis.
Maar de Bijbel geeft ook de uitleg. Hij is gestorven voor onze zonden.
Die uitleg noemen wij “openbaring”. Goddelijke openbaring. Die openbaring is Gods boodschap voor ons. De Bijbel bevat dus geschiedenis en uitleg, boodschap.

En de tekst van de Bijbel is enorm betrouwbaar overgeleverd. Alles werd opgeschreven in de tijd dat het gebeurde. Dat geldt voor Mozes en de profeten in OT en ook voor de apostelen in het NT.
En er is geen enkel boek uit de oudheid waarvan zoveel handschriften/manuscripten bewaard zijn als van het NT. Van de meeste boeken uit de oudheid tijd zijn 1 of 2 handschriften bewaard. Van het NT zijn ongeveer 5000 handschriften met stukken tekst bewaard gebleven!!
De tekst van de Bijbel is zeer betrouwbaar. Maar het gaat over gebeurtenissen die 2000 tot 4000 jaar geleden zijn opgeschreven. En bij het lezen van geschiedenis uit de oudheid blijven altijd veel vragen onbeantwoord. Dat is ook bij de Bijbel zo. En dat is helemaal niet erg. Want het gaat om de boodschap.

Jezus is het levende Woord van God. Hij is God en Mens tegelijk. De Bijbel is het geschreven Woord van God. De Bijbel is ook 100% menselijk en 100% goddelijk.

Het menselijke in de Bijbel is de geschiedenis. Het goddelijke van de Bijbel is de boodschap. En die boodschap is heel helder. Elk woord in de Bijbel, in de originele Hebreeuwse en Griekse tekst, is door Gods Geest geïnspireerd, ingeblazen. Dat staat in 1Tim.3:16.

Wat is nu de boodschap van God voor de mensen? Die boodschap is voor mensen in verschillende tijden in de geschiedenis verschillend. Die was voor Adam en Eva anders dan voor Noach of voor Israël.
Wij leven in de tijd tussen de hemelvaart en de wederkomst van Jezus.
De boodschap voor ons is dat Jezus het Koninkrijk van God naar de aarde heeft gebracht en dat Hij door zijn dood onze zonden op zich heeft genomen.
Wij moeten doen wat Jezus ons heeft gevraagd en Zijn boodschap aan alle volkeren in de wereld verkondigen.

Volgende keer: Deel 8 van de serie  ‘Antwoorden op vragen’ heeft als titel Wat is het verschil tussen waterdoop en doop in de heilige Geest?

Kijk ook: Deel 6 van 12 van het thema Antwoorden op vragen’Wat zegt de bijbel over de waarde en positie van vrouwen?

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 7 van 12 uit het thema “Antwoorden op vragen’ waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Wat zegt de bijbel over de waarde en positie van vrouwen?

Deel 6 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen’ door Gijs van den Brink

 

We lezen dat God bij de schepping zegt in Gen.2:18, ‘Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past.’

Het woord ‘helper’ is een algemeen woord dat geen hogere of lagere positie aangeeft. Vrouw en man vullen elkaar aan en hebben een gelijkwaardige positie.[1]

Door de zonde is er macht en overheersing in de wereld gekomen. Overheersing van de man en ondergeschiktheid van de vrouw zijn een gevolg van zonde.
Dat lezen we al Gen.3:16, “Tegen de vrouw zei hij: … Je zult je man begeren, en hij zal over je heersen.’

Dat zien we overal in de wereld. Waar zonde regeert is er overheersing en onderdrukking van vrouwen.
Maar niet bij Jezus Christus. Hij zegt tegen zijn discipelen dat God dit niet wil dat mannen hun vrouwen onderdrukken en wegsturen wanneer ze dat maar willen. Hij zegt “zo is het vanaf het begin van de schepping niet door God bedoeld”.

Voor Jezus zijn mannen en vrouwen gelijk. Hij eet samen met mannen en vrouwen. Hij houdt samenkomsten met mannen en vrouwen samen. Ook vrouwen mogen met hem meegaan en hem helpen als hij in andere dorpen gaat prediken.[2]

Bij zijn kruisiging zijn meer vrouwelijke volgelingen aanwezig dan mannen[3]. En als Jezus uit de dood is opgestaan verschijnt Hij allereerst aan een paar vrouwen bij het lege graf. Zij moeten aan de apostelen gaan zeggen dat Hij is opgestaan.

Ook voor de Heilige Geest die met Pinksteren wordt uitgestort zijn mannen en vrouwen gelijkwaardig.
Op de Pinksterdag wordt de profetie uit Joel vervuld, zegt Petrus in Hand.2:17-18. God zegt: Dan zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, …[4]
Zowel vrouwen als mannen krijgen gaven en een taak van de heilige Geest.
Zo lezen we in het NT meerdere keren over echtparen die een gemeente leiden, zoals Prisca en Priscilla.
En zelfs horen we over alleenstaande zusters die leiding geven, zoals Febe in de gemeente van Kenchreeën in Griekenland.[5]

En dan Paulus. Soms denkt men dat Paulus iets anders zegt. Dat is niet zo.

In de brieven aan Timotheüs en Titus gaat het niet meer over de leiding in huiskerken. Het gaat daar over het besturen van alle kerken in een stad of provincie.

Dat publieke leiderschap wil Paulus beperken tot mannen[6]. Paulus wil geen aanstoot geven in een situatie waar buiten de kerk alleen mannen leiding geven.

Maar het principe van gelijkwaardigheid dat Jezus heeft geleerd en voorgeleefd, dat leert Paulus ook. Hij zegt dit heel duidelijk in Gal.3:28,

In Christus is er “geen sprake meer van Joden of Grieken, van slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.”

[1] (vgl. Gen.3:12);

[2] Luk.8:1-3

[3] Mat.27:55-56

[4] Hand.2:17-18

[5] Rom.16:1

[6] 1 Tim.2:11-12

Volgende keer: Deel 7 van de serie  ‘Antwoorden op vragen’ heeft als titel Hoe kan ik er zeker van zijn dat de Bijbel niet verdraaid is?

Kijk ook: Deel 5 van 12 van het themaAntwoorden op vragenHoe verandert mijn relatie met God als ik zonde doe?

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 6 van 12 uit het thema “Antwoorden op vragen’ waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Hoe verandert mijn relatie met God als ik zonde doe?

Deel 5 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen’ door Gijs van den Brink

 

Hierover heeft de apostel Johannes heel duidelijk geschreven in zijn eerste brief. In de eerste plaats maakt hij duidelijk dat alle mensen zondigen, ook wij als gelovigen. Hij zegt in hoofdstuk 1:10 ‘Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij God tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.’
Maar het verschil tussen een christen en een ongelovige is  dat een christen toegeeft en erkent als hij gezondigd heeft. En dan belijden wij onze zonde en ontvangen we vergeving (1Joh.2:2). Wat gebeurt er nu als we zeggen dat we geloven in Jezus, maar een zonde niet toegeven? We zeggen dat het geen zonde is en dat God het wel begrijpt dat we dit doen.

Ook daar spreekt Johannes over en geeft een voorbeeld in 1Joh.2:9-11, “Wie zegt in het licht te zijn maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis. 10 Wie de ander liefheeft, blijft in het licht en komt niet ten val, 11 maar wie de ander haat, bevindt zich in de duisternis. Hij gaat zijn weg in het duister, zonder te weten waarheen die weg voert, want de duisternis heeft hem blind gemaakt.”

Het voorbeeld gaat over een christen die een ander haat. Maar hetzelfde geldt voor een christen die steelt of die overspel pleegt of welke zonde dan ook. Johannes spreekt over iemand die zegt christen te zijn, maar gewoon doorgaat met dingen te doen die duidelijk zonde zijn. Wat gebeurt er met zo iemand?

Zonde brengt scheiding tussen God en mensen. Dat is niet alleen bij ongelovigen zo, ook bij gelovigen. Dat betekent dat het licht van God in mijn leven minder helder gaat schijnen. De vrede en de rust van de heilige Geest wordt minder. Bidden gaat niet meer zo goed. Je wordt gespannen.
In plaats van het licht van God komt er duisternis in je leven. En we weten wat dat betekent. Wanneer we in het donker in het bos lopen is het heel moeilijk de weg te vinden. Je struikelt over de kleinste dingen en je stoot je hoofd aan laaghangende takken.

In de duisternis loop je als een blinde. Je ziet de weg voor je niet meer goed. Waar moet ik heen? Je gaat aan alles twijfelen, aan de goedheid van God of zelfs aan het bestaan van God. En dit wordt steeds erger en het wordt steeds donkerder.
Totdat je beseft dat je verkeerd bezig bent en je de zonde gaat belijden. Dan gaat haat veranderen in liefde. Dan verandert leugen weer in waarheid.
Dan gaat het licht van God weer schijnen in je leven. Dan ga je jouw levensweg weer duidelijk zien. Dan twijfel je niet meer, maar je weet wat God van je vraagt. Je geweten is weer zuiver.
Dan gaat het licht van God weer in je schijnen en kan dat licht anderen verwarmen.
Je wordt weer een zegen voor anderen.

Zoals Johannes zegt “wie liefheeft blijft in het licht van God en komt niet ten val”.

Volgende keer: Deel 6 van de serie  ‘Antwoorden op vragen’ heeft als titel Wat zegt de bijbel over de waarde en positie van vrouwen?

Kijk ook: Deel 4 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen ‘Is het mogelijk dat een christen zijn behoud verliest?’

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 5 van 12 uit het thema “Antwoorden op vragen’ waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!