Strijd tussen God en Satan

Deel 1 van 7 van het thema ‘Lessen uit het Bijbelboek Job door Gijs van den Brink

 

Het boek begint met een discussie in de hemel tussen God en satan. Daarna volgen er drie series van discussie tussen Job en zijn vrienden. Zijn vrienden beweren dat het lijden van Job veroorzaakt moet zijn door een zonde. In de loop van deze gesprekken verandert de gelovige gelaten houding van Job. Eerst beschuldigt hij zijn vrienden dat ze hem oordelen en daarna beschuldigt hij ook God. Hij heeft drie fundamentele klachten. 1. God hoort mij niet (13:3,24; 19:7; 23:3-5; 30:20). 2. God straft mij (6:4; 7:20; 9:17). 3. God staat toe dat de goddelozen voorspoed hebben (21:7). Ook vandaag hoor je vaak dezelfde vragen. Waarom luistert God niet naar mij? Waarom doet God niets?
Hoe liep het af met Job? En wat is het antwoord dat hij van God krijgt?

In de eerste twee hoofdstukken die alleen de lezer kent is satan actief: hij brengt allerlei rampen in het leven van Job. In de volgende hoofdstukken in de discussies tussen Job en zijn vrienden wordt het lijden van Job aan God toegeschreven. Er wordt ons als lezers dus iets geopenbaard, wat Job en zijn vrienden nog niet weten. En dat is dat God wel toestemming gegeven heeft, maar dat satan de veroorzaker is van het leed.
Het boek Job maakt duidelijk dat er meer aan de hand is dan wij mensen weten. Achter de schermen, in de hemelse gewesten, is een strijd gaande en wij weten daar nauwelijks iets van. De vrienden van Job menen de verklaring bij de hand te hebben, maar Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.
Het boek Job geeft inzicht in de macht van het kwaad. God in de hemel is echter in staat met dit kwaad af te rekenen. Hier schemert als iets door van wat later in het boek Openbaring duidelijk naar voren komt: de grote draak, de oude slang, die genaamd wordt duivel en satan, wordt op aarde geworpen en nog weer later in de poel van vuur en zwavel (Op.12:9; 20:10). God rekent af met het kwaad, ook het kwaad dat Job overkomen is.

Volgende keer: Wie of wat wordt eigenlijk getest in het boek Job?

Kijk ook: Deel 6 van 6 van het thema ‘Lessen uit Openbaring 8  ’: Westerse vooruitgangsgeloof en corona crisis

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 1 van 7 beknopte blog over het thema “Lessen uit het Bijbelboek Job” uit StudieBijbel Magazine, waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2020) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Kerk als minderheid

Deel 12 van 12 van het thema ‘Lessen uit Openbaring door Gijs van den Brink

 

In het boek Openbaring is de kerk een minderheid is in een niet christelijke omgeving. Daar kan de kerk in de 21e eeuw zich aan spiegelen. De tijd van christendom en christelijke overheden is voorbij. De tijd van de overheid als vader en voorbeeld voor de burgers is voorbij. De gemeente in Openbaring is een gemeenschap van christenen die lijdt in de wereld, maar leeft vanuit de hoop op de wederkomst.
De kerk is een gemeenschap die een eerste vrucht en proefpolder is van de nieuwe schepping. Aan de gemeenschap van christenen zou te zien moeten zijn wat Gods bedoeling is met de wereld.
Hoe ziet het geestelijk leven van zo’n gemeenschap eruit? De brieven aan de zeven gemeentes hebben als doel om te komen tot een gemeenteleven dat in balans is.

Het doel is:
Een kerk die niet alleen in de leer zuiver blijft, maar ook de eerste liefde bewaart (Efeze).
Een kerk die niet bang is voor het lijden (Smyrna).
Een kerk waar leden hun medegelovigen liefhebben, maar niet hun zondige daden accepteren (Pergamum).
De kerk die goede werken blijft doen, maar ook de slechte werken bespreekbaar maakt en uitbant (Tyatira).
Een kerk waar de gelovigen niet alleen in naam christen zijn, maar in de praktijk (Sardes).
Een kerk die trouw is in het kleine zal grote dingen gaan zien (Filadelfia).
Een kerk die zich bekeert van lauwheid en materialisme (Laodicea).

De bekende Amerikaanse theoloog en ethicus Hauerwas heeft gezegd: de kerk heeft geen programma of strategie, maar is een programma, is een sociale strategie. De kerk moet zich primair toeleggen op het kerk-zijn, er zijn voor God, voor elkaar en voor de naaste.

 

Kijk ook: Deel 11 van 12 van het thema ‘Lessen uit Openbaring ’: Openbaring: Een netwerk van kleine kerken

 

 

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 12 van 12 beknopte blog over het thema “Lessen uit Openbaring” uit StudieBijbel Magazine, waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2020) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

 

Ga terug naar het artikeloverzicht

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!