Kennismaking met Hermien Henning

 

Ons teamlid Hermien is 21,5 jaar in dienst. Wat leuk, Hermien! Zij stelt zichzelf hierbij aan u voor:

Mijn naam is Hermien Henning, al 41 jaar getrouwd met Johan en samen hebben we drie kinderen en vijf kleinkinderen.

Ik ben sinds januari 2000 werkzaam bij het CvB.

Nadat ik ruim tien jaar thuis was om voor onze kinderen te zorgen, was het de tijd om weer buitenshuis te gaan werken. Ik was nog maar nauwelijks op zoek, toen mij werd gevraagd of ik vier uur per week wilde gaan werken op de administratie van het Centrum. Dankbaar voor deze kans ging ik met veel plezier aan de slag.

Na een aantal jaren bleek dat ik me ook nuttig kon maken op het gebied van correctiewerk, en nog weer later mocht ik gaan helpen bij het importeren van StudieBijbelcontent in zowel de Nederlandse als de Spaanse versie.

Er is heel veel gebeurd en veranderd in de jaren. Inmiddels is de boekenserie compleet, hebben we een modern administratiesysteem, een prachtige Bijbel-app en een veelzijdig team van parttimers die elkaar steunen en aanvullen. Wat heb ik veel van hen genoten en geleerd!

Toen een half jaar geleden mijn pensioenleeftijd aanbrak, heb ik ervoor gekozen om bij het Centrum betrokken te blijven. Onze nieuwe collega Marianne (zij heeft zich al eerder voorgesteld) heeft het administratieve deel van mijn taak overgenomen, zodat ik in alle rust de importeerwerkzaamheden thuis kan verrichten.

Ik voel me bevoorrecht dat ik mij op deze manier mag inzetten en tegelijk zelf verrijkt wordt door de nog steeds groeiende StudieBijbel. God is de Gever, aan Hem alle eer!

Misschien vindt u het ook leuk iets meer te weten over de andere medewerkers en redacteuren bij het CvB. Elke maand zullen we een van hen bij u introduceren. Vorige keer:

Ga terug naar het nieuwsoverzicht

Een mens kan het heelal niet doorgronden

Deel 4 van 8 van het thema ‘Lessen uit Prediker door Gijs van den Brink

 

Eerder zagen we dat de prediker stelt dat het vermeerderen van kennis je niet het volmaakte geluk kan brengen. Maar hoewel wijzen en dwazen beide sterven (2:14), zegt hij ook dat wijsheid beter is dan dwaasheid (2:13). Maar wijsheid stelt ons niet in staat om alles te doorgronden. Onze kennis zal niet leiden tot een volledig begrijpen van de werkelijkheid (3:11). Onze kennis zal ons niet alle middelen geven om alles zelf onder controle te krijgen en te beheersen (1:1-18; 2:12-16; 3:11; 7:23-29).

Wijsheid en kennis geven macht, zegt de prediker (7:19), maar we kunnen het universum niet doorgronden. Het Nieuwe Testament leert ons dat alle macht en wijsheid in Jezus Christus is. Hij is de kracht en de wijsheid van God (1Kor.1:24). De prediker zegt dat de mens het beste eenvoudig kan aanvaarden wat op zijn levenspad komt, wat dat ook maar is (7:13-14). Niet alles is maakbaar. Een mens kan niet over alles controle uitoefenen (8:7-8).
De weg die de prediker wijst, is in de eerste plaats dat de mens moet weten wat zijn plaats is in deze wereld. Dit wordt treffend onder woorden gebracht in Pr.6:10, dat in het boek een sleutelpositie inneemt: ‘Wie en wat de mens is, werd al lang geleden vastgesteld: zijn naam is Mens en hij is niet in staat het op te nemen tegen Hem die meer macht bezit dan hij.’

De mens moet aanvaarden dat hij ondergeschikt is aan God. Zijn wijsheid waarmee Hij de tijden bepaalt en Zijn volmaaktheid liggen buiten het bereik van de mens. Beter kan een mens daarover dan ook maar zwijgen. Dat wordt anders op het moment dat de Zoon van God naar de wereld komt en geboren wordt in de maagd Maria. Jezus Christus heeft ons de Vader doen kennen. Christenen weten meer dan de prediker wist over Gods plan met de wereld en met individuele personen. Wij weten van een opstanding en van nieuw leven. Wij weten ook dat God straks bij het grote oordeel rechtvaardigheid zal brengen en dat dan de rechtvaardigen behouden zijn en de slechte mensen niet (vgl.8:12-13). Dat alles weet de prediker alleen in grote lijnen. Hij ziet goede en slechte mensen in bepaalde gevallen sterven zonder onderscheid (2:15-16; 3:18-21). Hij ziet zelfs dat slechte mensen soms langer leven dan goede (7:15) en dat de rechtvaardige soms overkomt wat de slechte mens verdient (8:14; 9:1-2). Toch weet hij wel van een oordeel over rechtvaardigen en goddelozen (3:17), hij spreekt met poëtische woorden over het terugkeren van de ‘levensadem’ of ‘geest’ van de mens naar God (12:7). Hij weet dat het met de dood niet afgelopen is (3:21).

Wij weten meer over Gods plan dan de prediker en toch laten ook christenen zich wel meeslepen in de zucht naar rijkdom en kennis. En ook christenen proberen vaak hun lot te beheersen en in eigen hand te nemen.

Volgende keer: Deel 5 van de serie lessen uit Prediker heeft als titel ‘Voor alles is een tijd’

Kijk ook: Deel 3 van 8 van het thema ‘Lessen uit Prediker ‘Van het leven genieten’

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 4 van 8 beknopte blog over het thema “Lessen uit Prediker” uit StudieBijbel Magazine, waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!