Gebeden worden in de hemel gezuiverd

Deel 3 van 6 van het thema ‘Lessen uit Openbaring 8 door Gijs van den Brink

 

In Openbaring 8 mogen we achter de schermen kijken en zien hoe onze gebeden in de hemel tot God komen (vs.3-4). Er wordt gezegd dat er veel reukwerk bij de gebeden gevoegd wordt. Het reukwerk moet de gebeden aangenaam maken voor God. Door het reukwerk worden de gebeden gezuiverd van alle onreinheid. Let er op dat Johannes zegt dat het reukwerk aan deze engel vanuit zijn omgeving wordt aangereikt. De hemel werkt mee om de gebeden van de gemeente op aarde voor de troon van God te brengen. Op aarde helpt de Heilige Geest ons hoe we moeten bidden, in de hemel wordt wat nog onvolmaakt is, verder gezuiverd.

Gebeden en oordelen
Daarna neemt de engel het wierookvat, vult het met vuur en werpt het op de aarde (vs.5). Let op! Met hetzelfde wierookvat waarmee de gebeden van de gelovigen voor Gods troon werden gebracht, wordt nu vuur, oordeelsvuur, op aarde geworpen. Hetzelfde wierookvat, hetzelfde vuur, hetzelfde altaar, dezelfde engel. De engel die onze gebeden bij God aanbiedt (vs.3), die ons helpt en steunt in onze gebeden, diezelfde engel brengt nu met kolen van datzelfde altaar oordeel op aarde. Vuur is hier, zoals vaak in de Bijbel (Deut.4:24; 9:3; Ps.50:3), een symbool van oordeel (zie ook vs.7). De boodschap dat er vuur op de aarde terechtkomt, is een korte samenvatting van de oordelen die door de zeven bazuinen veroorzaakt zullen worden. Het hemelse vuur bewerkt op aarde donderslagen, bliksemflitsen en een aardbeving. Deze verschijnselen zijn vaak aanwijzingen van Gods ingrijpen in het wereldgebeuren. Het gebeurde ook bij Jezus’ kruisiging en opstanding (vgl. Mat.27:51; 28:2).

De gebeden van de gelovigen staan dus in direct verband met de oordelen van God. Dan komt de vraag bij me op, wat zou de gemeente op aarde gebeden hebben. Moeten we hier denken aan het inzamelen van allemaal wensen? Ik denk het niet. Als we kijken naar de uitwerking in vers 5, het op aarde werpen van oordeelsvuur, dan denk ik dat de gelovigen op aarde hetzelfde gebeden hebben als de martelaren onder het altaar in de hemel in hoofdstuk 6 (vs.9-11). Zij hebben gebeden dat het rechtvaardige oordeel van God zich spoedig over de wereld zal voltrekken.

Wat is dit mooi, ons schijnbaar krachteloze gebed wordt ingeschakeld in Gods handelen. De Vader regeert de wereld met inspraak van de gelovigen op aarde! Wat een hoge positie hebben wij. Wat een eer dat wij betrokken worden bij de uitvoer van Gods plan. Zelfs de aartsengelen die de bazuinen moeten blazen, krijgen hiervoor geen opdracht voordat de gebeden van de heiligen aan God zijn aangeboden.

Volgende keer: Ecologische rampen als oordelen.

Kijk ook: Deel 2 van 6 van het thema ‘Lessen uit Openbaring 8  ’: Stilte in de hemel voordat de crisis losbarst

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 3 van 6 beknopte blog over het thema “Lessen uit Openbaring 8” uit StudieBijbel Magazine, waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2020) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

 

Ga terug naar het artikeloverzicht

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!