Meer info over…

3.Jozua 1 Samuël

Jozua

Het Midden-Oosten in het algemeen, overzicht van de volken:
http://searchingthescriptures.net/main_pages/free_bible_land_maps/map033.htm
De route van Israël via het Overjordaanse naar Kanaän:
http://searchingthescriptures.net/main_pages/free_bible_land_maps/map033a.htm
De strijd in het midden en zuiden van Kanaän:
http://searchingthescriptures.net/main_pages/free_bible_land_maps/map036.htm

Schrijfkunst (Joz. 1)
De schrijfkunst wordt hier verondersteld. Zie voor het oudste Egyptische schrift:
http://www.archaeology.org/9903/newsbriefs/egypt.html

Verovering Jericho (Joz. 6)
Sinds de opgravingen van Kathleen Kenyon in 1952-1958 is er veel discussie over de historische betrouwbaarheid van de beschrijving in Jozua 6.
De publicaties van B.G. Wood geven een aanvulling en correctie op de eerdere publicaties.

http://www.bibleplaces.com/hazor.htm
http://www.hazor-excavations.org/

http://www.bibleplaces.com/jericho.htm
http://christiananswers.net/q-abr/jericho.html
http://www.biblearchaeology.org/post/2009/01/30/Jericho-Does-the-Evidence-Disprove-or-Prove-the-Bible.aspx
http://www.bga.nl/nl/artikelen/jericho.html

Verovering Ai (Joz. 7 en 8)
Er is discussie over de juiste locatie van de plaats Ai. Is Et-Tell bedoeld, of Khirbet Nisya, of Khirbet el-Maqatir?
http://www.bibleplaces.com/maqatir.htm
http://www.bibleplaces.com/ettell.htm
http://www.bga.nl/nl/artikelen/ai.html

Stad Gibeon (Joz. 9)
http://www.bibleplaces.com/gibeon.htm

Stilstand zon en maan (Joz. 10)
De strijd tegen de zuidelijke coalitie: http://searchingthescriptures.net/main_pages/free_bible_land_maps/map035.htm http://www.bijbelaantekeningen.nl/files/subject?91

Stad Hasor (Joz. 11)
http://www.bibleplaces.com/hazor.htm

Megiddo (Joz. 12)
http://www.bibleplaces.com/megiddo.htm

Nog niet veroverde delen (Joz. 13)
In Jozua 13 staat welk deel van het land nog veroverd moet worden: http://searchingthescriptures.net/main_pages/free_bible_land_maps/map038.htm

Verdeling stammen (Joz. 13-19)
http://searchingthescriptures.net/main_pages/free_bible_land_maps/map038a.htm http://searchingthescriptures.net/main_pages/free_bible_land_maps/map039.htm
http://searchingthescriptures.net/main_pages/free_bible_land_maps/map039a.htm

De website http://www.jewish-history.com/Palestine/index.html bevat een uitvoerige ‘descriptive geography and brief historical sketch of Palestine’. Rabbi Joseph Schwarz beschrijft daarin de grenzen van de stammen en geeft per gebied en stad een toelichting, waarin hij ook de joodse overlevering betrekt. Er zijn ook oude (vaak 19e eeuwse) illustraties opgenomen.

Grondgebied stam Juda (Joz. 15)
http://www.bibleorigins.net/3AscentsofAkrabbimMaps.html
http://www.cobb.msstate.edu/dig/

De Judese woestijn:
http://www.bibleplaces.com/judeanwilderness.htm

Sichem, Bet-San, Jizreël (Joz. 17)

Sichem: http://www.bibleplaces.com/shechem/
Bet-San: http://www.bibleplaces.com/bethshean.htm
De vlakte van Jizreël: http://www.bibleplaces.com/jezreelvalley.htm

Stad Silo (Joz. 18)
http://www.bibleplaces.com/shiloh.htm

Steden Rechob, Jafo/Joppe (Joz. 19)
Vs.28 – Rechob: http://net.bible.org/dictionary.php?dict=dictionaries&word=Rehob
Vs.46 – Jafo / Joppe : http://www.bibleplaces.com/joppa.htm

Vrijsteden en levietensteden (Joz. 20)
http://searchingthescriptures.net/main_pages/free_bible_land_maps/map040.htm

Sichem (Joz. 24)
Het afscheid van Jozua vond plaats in Sichem:
http://www.bibleplaces.com/shechem.htm

Richteren

Het Midden-Oosten in IJzertijd I
http://searchingthescriptures.net/main_pages/free_bible_land_maps/map035.htm
Een overzicht van de omgeving waar de richters werkten:
http://searchingthescriptures.net/main_pages/free_bible_land_maps/map041.htm
http://searchingthescriptures.net/main_pages/free_bible_land_maps/map041a.htm

Ehud en de bevrijding der Moabieten (Ri. 3)
http://searchingthescriptures.net/main_pages/free_bible_land_maps/map042.htm

Overwinning Barak en Debora (Ri. 4-5)
De zege over Sisera: http://searchingthescriptures.net/main_pages/free_bible_land_maps/map043.htm

Gideon en de Amalekieten (Ri. 6-9)
De strijd tussen Gideon en de Amalekieten: http://searchingthescriptures.net/main_pages/free_bible_land_maps/map044.htm

Jefta en de Ammonieten (Ri. 10-12)
http://searchingthescriptures.net/main_pages/free_bible_land_maps/map045.htm

Simson en de Filistijnen (Ri. 13-16)
http://searchingthescriptures.net/main_pages/free_bible_land_maps/map046.htm

De plaats Dan (Laïs) (Ri. 18)
http://www.bibleplaces.com/dan.htm

Ruth

Het gebied van Moab
http://searchingthescriptures.net/main_pages/free_bible_land_maps/map035.htm
Betlehem: http://www.bibleplaces.com/bethlehem.htm

1 Samuël

Israël in de tijd van Samuel en Saul
http://searchingthescriptures.net/main_pages/free_bible_land_maps/map038a.htm

Het koninkrijk van Saul
http://searchingthescriptures.net/main_pages/free_bible_land_maps/map049a.htm

Informatie over Gibea, waar Saul woonde
http://www.bga.nl/nl/artikelen/gibea.html

Tabernakel in Silo (1Sam. 1-2)
De eerste hoofdstukken vermelden de tabernakel in Silo. Zie voor deze plaats
http://www.bibleplaces.com/shiloh.htm

Slag te Ebenezer en de ark (1Sam. 4-7)
http://searchingthescriptures.net/main_pages/free_bible_land_maps/map047.htm

Werkgebied Samuël (1Sam. 7-10)
http://searchingthescriptures.net/main_pages/free_bible_land_maps/map048.htm

Oorlogen van Saul (1Sam. 11-14)
http://searchingthescriptures.net/main_pages/free_bible_land_maps/map049.htm

Gebied strijd David en Goliat (1Sam. 17)
http://www.lifeintheholyland.com/david_and_goliath.htm

Davids vlucht voor Saul
http://searchingthescriptures.net/main_pages/free_bible_land_maps/map050.htm

Ziklag (1Sam. 27)
http://www.bibleplaces.com/ziklag.htm

Bet-San en Tel Rehov (1Sam. 31)
http://www.rehov.org/project/tel_beth_shean.htm

Excursen

Excurs 2: De stèle van farao Merenptah
http://www.christiananswers.net/q-abr/abr-a015.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Merneptah_Stele

Excurs 3: De Amarnabrieven
Zie voor een korte beschrijving van de inhoud van de meeste Amarnabrieven (inclusief zoekfunctie):
http://www.specialtyinterests.net/eae.html
[Op deze site wordt met de herziene chronologie van Velikovsky en Rohl gewerkt, waardoor de Amarnabrieven in de tijd van Saul geplaatst worden.]

Overzicht van het gebied https://en.wikipedia.org/wiki/Habiru#/media/File:AreasOfHabiruActivityInAmarnaLettersLBIIA.svg

De teksten: http://oracc.museum.upenn.edu/aemw/amarna/

Excurs 4: Filistijnen
http://en.wikipedia.org/wiki/Sea_Peoples
http://www.bga.nl/nl/artikelen/filist1.html
(art. J. Bosland)
http://www.bibleplaces.com/gath.htm
http://www.bibleplaces.com/ashkelon.htm
http://www.phoenixdatasystems.com/goliath/contents.htm (boek Bierling)
http://searchingthescriptures.net/main_pages/free_bible_land_maps/map034.htm

Excurs 5: De godsdienst van de Kanaänieten
http://prophetess.lstc.edu/~rklein/
Kies bij ‘Ancient Near East’ voor ‘Canaan’. Daarna voor: ‘Canaanite/Ugaritic Mythology FAQ’ (Christopher B. Siren)

Reactie
Wanneer u interessante toevoegingen hebt, vernemen wij die graag. Ook stellen wij het op prijs als u het doorgeeft wanneer een internetadres gewijzigd of niet meer toegankelijk is. E-mail: info@studiebijbel.nl

Stel voor   bewerken

 

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!