Lucas

Aanbieding!
NT4

StudieBijbel Nieuwe Testament

Bijbelcommentaar
LUCAS

Artikelen

1. Inleidingsvragen bij het evangelie naar Lucas
2. De introductie van de Zoon des mensen (1:1-4:13)
3. Het optreden van de Zoon des mensen (4:14-9:50)
4. De verwerping van de Zoon des Mensen (9:51-19:27)
5. De kruisiging en opstanding van de Zoon des mensen (19:28-24:53)

Dit deel is nog in de oude lay-out dus voorzien van een stofomslag, vandaar dat dit deel lager in prijs is.

Uw prijs  65,00  58,50