Jaargang 1 – Nr. 4

SBM-2008-JG1-04_Pagina_01

• Verdwenen 10 stammen van Israël
• Apocriefe evangeliën en gnostiek
• Het karakter van het boek openbaring (1)
• Josephus en Johannes de Doper

Uw prijs  6,89